tisdag, mars 31

Studiebesök i Ljusdal

Tillbringat förmiddagen på studiebesök i Ljusdal och nu på väg till Rosenbad genom ett otroligt vackert Hälsingland. Helt suveränt besök i Ljusdal. Jag träffade fyra företag som alla har koppling till de förändringar som sker i Sverige.
Lagen om valfrihet gäller sen årsskiftet. 190 kommuner förbereder sig på att låta de äldre själva fatta beslut om hemtjänst och eller särskilda boenden. Skandinavisk sjukvårdsinformation har lång erfarenhet av beslutsstöd för placeringar på behandlingshem och ligger i startgroparna för att erbjuda kommuner hjälp med att ge saklig och lättöverskådlig information till de äldre som ska fatta beslut.
Ljusdalshälsan, framgångsrik företagshälsovård, vill kunna erbjuda de ansluta sjukvård (vilket regeringen tycker är mycket klokt).
ICT clinical testing har hittat ett bra upplägg för hur man kan underlätta för patienter som deltar i kliniska prövningar av nya läkemedel. Blodprover och annat görs via hembesök.
Slutligen Ventus som ser bristen på evidensbaserat arbete inte minst inom socialtjänsten som sin marknadsidé. Koppla akademi med samhället är den bärande bryggan.
Politik när det är som roligast. Se hur papper på skrivbordet ger bra verksamhet i bland annat Ljusdal

fredag, mars 27

Lågutbildade får sämre vård

Första nyhet på ekot är att SKL i en rapport visar att lågutbildade får sämre vård. Det är ingnen nyhet. OECD har påtalat samma förhållande. Sverige är ett av de länder som har ojämlikast tillgång på vård. En vetenskaplig studie från Canada visar också att Sverige tillsammans med USA och Portugal ligger sämst till.
Det stämmer dessutom med verkligheten. I Östersund finns en läkarmottagning där patienter betalar kontant vad hela besöket kostar. Jag frågade ägaren om det var överklassen från Frösön som betalade mer än 500 kronor för en konsultation. Nej sa han, överklassen har kontakter och fixar en tid på sjukhuset samma dag. Det är snarare den ensamstående mamman från Lit som inte kommit fram till Hälsocentralen som kommer med sitt öroninflammerade barn på kvällen. Träffade förra veckan chefen på Martina, det privata barnsjukhus som nyligen öppnat på Östermalm. Martina används av Mona Sahlin som det slutgiltiga beviset på att "direktörns dotter inte längre behöver sitta i samma rum som arbetaren son". Jag frågade honom om det var kul att bara ägna sig åt överklassens barn från Östermalm. Han sa i stort sett samma sak som den private entreprenören i Östersund. Det är inte den ensamstående invandrarkvinnan från Fittja som kommer men heller inte överklassen utan mammor och pappor med vanliga inkomster som inte kommer fram i köerna.
Ska vi få en jämlik sjukvård i Sverige så måste patienten bli kung genom att resurserna följer patienten. Dessutom behövs ett mycket starkare privat inslag. För den private vårdgivaren så handlar det om att få nöjda patienter, annars uteblir intäkterna. Det säger sig själv att det är näst intill omöjligt att få ett lika starkt genomslag för det synsättet i den offentligt producerade vården.

torsdag, mars 26

Heja Marina!

En bedrövlig historia om hur Gävle kommun lurar en anhörigvårdare beskrevs i gårdagens tidningar. Mannen som tagit hand om sin Alzheimersjuka hustru hade begärt att få handiakppanssning av badrummet så att han kunde duscha henne. Kommunen sa nej. Mannen överklagade varpå kommunens tjänsteman ringde upp och föreslog att hand skulle dra tillbaka överklagandet för det kunde nog gå att ordna..........
Han trodde på tjänstemannen och drog tillbaka överklagandet. Grundlurad. Datum för överklagande passerades och ingen rust av badrum. Så kan det gå när en stackars anhörigvårdare som sparat stora pengar åt kommunen litar på en tjänsteman. JO anmälan ligger nära tillhands kan man tycka.
Nu har Marina Alfredsson Bror, c ledamot i kommunfullmäktige, engagerat sig i frågan.
Heja Marina!!!!

Moderna myter

Folkhälsoinstitutet har konstaterat att Sverige har världens friskaste befolkning och världen sjukaste. Kallas för den svenska paradoxen. Friskast med alla mått mätt UTOM sjukskrivningar där vi är sjukast.
Det ändras nu snabbt i och med regeringens stora reform av sjukförsäkringen. Jag pratar om detta så fort jag är ute och predikar evengeliet men får då alltid höra att förändringarna av sjukförsäkringen betyder att sjuka nekas sjukpenning och får gå til socialen.
Så är det inte. Nya regler började gälla sommaren 2008. Försäkringskassan följer sen flera år tillbaka vad som händer med de som nekas fortsatt sjukpenning av kassan. Senast presenterades resultatet i Socialförsäkringsrapport 2008:10 Nej till sjukpenning. Vad hände sen. Resultaten visar att det idag är mindre förekommande med ekonomiskt bistånd efter avslutat sjukfall än för ett par år sedan. 3 procent av de som fick avslag på sjukpenning fick sin försörjning med ekonomiskt bistånd under 2008, att jämföra med 5 procent 2006.
Vissa moderna myter tycks omöjglia att utrota men skam den som ger sig.

onsdag, mars 25

Dementi

Det ryktas från ett närbeläget departement att det hos oss på statsrådsberedningen förbereds ett tillsättande av en förtroende och etikkommission med uppdrag att återställa förtroendet för arbetarrörelsen.

Jag vill dementera ryktet.

Medicinsk etik

Läser i Dagens Medicin en mycket tankvärd debattartikel skriven av Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt, Uppsala Universitet. Hon beskriver de etiska och juridiska ställningstaganden kring vård i livets slutskede och barn.
Ser för övrigt fram emot att lyssna på riksdagsdebatten om bonus imorgon klockan 12 00. Socialdemokraterna har begärt en särskild debatt där tanken var att korsfästa näringsminstern. Nu verkar det som om kanonen kommer att bakfyra.

tisdag, mars 24

Stockholms sjukhem

Igår gjorde jag och kollegorna från Statsrådsberedningen ett mycket intressant studiebesök på Stockholms sjukhem. Det är en mer än hundra år gammal privat institution som bland annat i samarbete med Stockholms läns landsting vårdar framförallt cancerpatienter i livets slutskede. Närmare 500 människor avlider på sjukhemmet varje år. Medelvårdtiden runt tre veckor.
Vi ville veta mer om palliativ vård med anledning av den debatt kring dödshjälp som funnits under vintern.
Besöket gav en tydlig bild. Nej vi ser inget behov av läkarassisterade självmord eller aktiv dödshjälp. Förespråkarna är pigga friska människor med full kontroll över sina liv som skräms över att en dag förlora kontrollen. För de som kommer till sjukhemmet står det mycket klart att antalet dagar i livet är räknade. Varje dag, timme och minut blir då värdefull. Patienterna vill slippa smärta, slippa ångest och få tillbringa tid med sina nära och kära. Leva för att se ett barnbarn, vara med om en studentexamen eller se vårens grönska. Jag fick också lära mig mer om palliativ sedering. Trodde själv att det var mycket vanligt att patienter när döden närmade sig fick sova med hjälp av läkemedel. Så är det inte. Man beskrev att av 500 dödsfall per år så var palliativ sedering akutellt för en handfull patienter där smärt och ångestlindring ej kunde uppnås på annat sätt. När döden närmar sig sänks medvetandet och patienterna sover oftast lugnt utan sömngivande läkemedel. Fatigue är den medicinska term som används.
Suveränt studiebesök som gav oss alla en djupare insikt i hur vården i livets slutskede kan vara när den fungerar som bäst.

måndag, mars 23

Patrik Öbrink

Jag fick för några veckor sedan ett brev från CUF kassören, Patrik Öbrink. Brevet gjorde mig glad. Patrik satt på en öppen anstalt och var ångerfull över vad han gjort. Han berättade att han var ledsen över att ha gjort mig och andra Centervänner besvikna. Ska svara på brevet men har ej ännu hunnit.
Idag i Arbetabladet berättar Patrik sin på sina sätt gripande historia.

Vänsterkartellens energiuppgörelse

Nu är vänsterkartellen överens om energipolitiken.
Man har kommit överens om att inte bygga fler elkablar till kontinenten. Rimmar rätt dåligt med insikten om att klimatkrisen är global. Naturskyddsföreningen mycket frågande. Sverige har unikt goda möjligheter att producera ren el med vattenkraft, vindkraft och sannolikt även vågkraft. Varför sätta stopp för export?
Man har kommit överens om att inte avveckla kärnkraften under kommande mandatperiod. Många miljöpartister, däribland tidigare språkrör, talar om svek.
Man har kommit överens om att kärnkraftsfrågan ska beslutas om en mandatperiod åt gången. Långsiktiga villkor var industrins och industrifackens krav. Bland annat Pappers ordförande mycket missnöjd.
Intressant dock att media granskar de gemensamma förslag som vänstern nu lägger för till syvende och sist är det kartellens förslag som ska ställas mot alliansregeringens politik.

lördag, mars 21

Att vabba eller inte vabba

Flera undersökningar har indikerat fusk med den tilfälliga föräldrapenningen. Ersättning tas ut för vård av sjuka barn medan barnen är kvar på dagis eller i skolan. För den skull måste nu ett intyg lämnas in till försäkringskassan där det framgår att barnet inte varit på dagis aktuell dag. Nu visar en rapport att det tagits ut lika många VAB dagar i år som ifjol och snabbt dras då slutsatsen att intygen inte haft avsedd effekt. Vissa är beredda att omedelbart föreslå att systemet skrotas.
Nu är det så att antalet VAB dagar per månad inte är konstant. Det varierar med hur infektionsläget är och inte minst med hur många barn som finns i infektionskänslig ålder. Vi har just nu en babyboom i Sverige. Det föddes 2008 109 000 barn medan den 2004 bara föddes 100 000 barn. Då det är barn i ålder 1- 4 år som genererar de flesta VAB dagarna så påverkar det statistiken i allra högsta grad. Hur vinterkräksjukan och influensan slagit är också viktiga parametrar.
En korrekt utvärdering kommer att göras av reformen där alla parametrar tas med. Därefter kommer vi att vå svaret på om intyge hade avsedd effekt eller ej. Det är bara att vänta.

Kloka barnläkare

Jag har just pratat på Centerstämman i Bollnäs. Berättat om det starka förtroende regeringen får från svenska folket för sin hantering av krisen. Berättat om hur vi fram till sept 2008 lyckats få ner arbetslöshet och hur vi börjar få en fungerande sjukförsäkring. Slutligen visat en film där POTUS, the Presiden Of The United States, håller sitt "Fired Up, Ready to Go tal.
Blir nu glad över att på DN debatt läsa en mycket bra debattartikel författad av ett antal kloka barnläkare.

torsdag, mars 19

onsdag, mars 18

Hopp och förtvivlan

Tåget från Linköping 18 00. Vet att jag har en minut på mig att i Stockholm byta till Gävletåget. Annars är det en timme på Centralen. Har kollat att Malmötåget kommer in på spår 18 och Gävletåget står på spår 17. Jag kommer att klara det. Förtvivlan. Tåget omdirigeras via Nyköping på grund av banarbeten. Hopp. Det kommer inte att ta längre tid. Gör mig i Älvsjö beredd. Knatat fram genom tåget och ställt mig vid dörren. Förtvivlan. Konduktören meddelar att det blir spår 10. Inser att det är kört. Kastar mig ändå ut från tåget så fort dörrarna går att öppna. Hopp, tåget kommit in för tidigt, tre minuter tillgodo. Förtvivlan. På spår 17 meddelas att Gävletåget inte går 20 00 utan är försenat till 2050. Hopp. Inser att jag då hinner till Statsrådsberedningen för att göra något av allt som ligger på skrivbordet. Förtvivlan. SJ personalen informerar om att 2050 är preliminärt. Det kan bli tidigare. Hopp. SJ lounge för förstaklass passagerare är öppen. Jag kan se TV debatten mellan Statsministern och M Sahlin. Förtvivlan. Loungen stänger 2015 och i TV rummet flera bänkade för att se på annan kanal.
Tåget mot Gävle går slutligen 2105. Hamnar bakom ett regionaltåg vilket gör att vi kommer till Gävle vid 23. Inser att jag ska återse Gävle Central redan nästa morgon 0706.
Hopp. Jag får sova i egen säng. Jag får av SJs resegaranti ett tillgodokvintto som möjliggör för någon av döttrarna att åka till Jämtland en vända.och det var ändå en bra eftermiddag i Linköping. Vad gör man inte för partit!

tisdag, mars 17

Linköping by afternooni

Har idag lyckats smita från Rosenbad. Halvdag i Östergötland. Först besök på Prioriteringscentrum. Jag ville gärna hälsa på där för att lära mig mer. Prioriteringar i hälso- och sjukvård är mycket viktiga. Problemet för mig har varit att jag inte varit insatt ifrågan överhuvudtaget. Efter två timmar med Per Carlsson och medarbetare kan jag lite mer.
Besök nummer två var KMC, katastrofmedicinskt centrum, vilket även det är en av Linköpings spjutspetsar. Fick lära mig att Male Coffee är kaffe utan mjölk, inblick i de suveräna simuleringsmodell, Emergo Train System, som man byggt upp och information om SMP som fått problem på grund av regeringsbeslut. Lovat kolla upp detta. Kom också på att chefen, Tore Vikström, kärlkirurg, uppsakattade min dialekt. Berodde på att kom från Stöde och jag från Kälarne.
Eftermiddagen avslutades med att träffa alliansgruppen i Landstinget Östergötland. Alltid lika kul att få berätta om allt vi hittat på i Regeringskansliet kring sjukvård och att dessutom få respons.

Läkarassisterade självmord

Ser att SVT opinion publicerat en artikel jag skrivit om läkarassisterade självmord. Kände ett starkt behov att försöka reda ut begrepp.

söndag, mars 15

Socialdemokrater och sjukvård

I Rapport beskrivs hur socialdemokarterna lanserar en ny sjukvårdspolitik. Det nya är att man vill minska administrationen. Inte särskilt nytt kan man tycka. Kenneth Johansson, ordförande i socialutskottet ( c ) kom med förslag i den riktningen under julhelgen. Det nya är möjligen att Rapport illustrerar sosse politiken med hur man arbetar på privata St Görans sjukhus.
Ylva Johansson borde snarare ha lyssnat på kritikerna i det egna partiet som tycker att hennes sjukvårdspolitik är spretig och omodern. Det intrycket ändras inte av att hon nu tar Kenneths förslag som sitt eget.

Det blev inte så illa

De nya sjukskrivningsreglerna har åtföljts med skräckpropagande från oppositionen. Fasta tidsgränser skulle tvinga sjuka människor till socialen har det sagts.
Nu visar det sig att det inte blev så illa. DN har en bra artikel på temat.
Slutsatsen blir att fast tidsgränser gör att fler människor snabbare kommer tillbaka till arbetet. Precis det som vi ville åstadkomma.

lördag, mars 14

Byta åsikt om euro?

Jag tänker inte byta åsikt om euron. Jag röstade för i folkomröstningen och är fortfarande för att Sverige i likhet med stora delar av EU ska använda euron som betalningsmedel.
En del av våra riksdagsmän tycker att Centerpartiet ska byta åsikt och bli positiva till euron liksom övriga allianspartier. Det brådskar inte kan jag tycka. Det tunga argument som fanns mot euron var att den inte skulle klara en ekonomisk kris. Om något år har vi svaret på den frågan. När högkonjunkturen åter är här blir det rätt enkelt att se om Sverige hade klarat sig bättre eller sämre om vi haft euron. Just nu känns det rätt tungt med kronfallet då jag betalar vårens semester på Key West. Önskar att jag varit finne med euro i fickan så hade resan blivit många tusenlappar billigare.
I torsdags frågade folkpartisten Hamilton statsministern om det inte var dags för Sverige att byta åsikt om euron. Statsministerns svar var mycket bra. "ni vet alla vad jag tycker i sakfrågan, folket ville inte så i folkomröstningen, om det sker en omsvängning i opinionen och om de fyra ja partierna så tycker kan frågan om en ny folkomröstningen bli aktuell, den är inte aktuell nu".

torsdag, mars 12

Stolt

Idag har regeringen berättat om klimat och energi propositionerna. Som första regering i ett industriland presenterar allianspartierna en konkret väg ur fossilberoendet. Fokus läggs vid att stegvis öka energieffektiviteten i transportsystemet, bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan. Sverige får därmed europas mest ambitiösa klimatpolitik. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent, motsvarande 20 miljoner ton koldioxid, till 2020 jämfört med 1990 års nivå. År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Svensk industri och Sveriges gröna näringar kan med denna politik som bas bli världsledande i den omställning som kommer att krävas av hela världen. Det är i Sverige som lösningarna för klimatet kan tas fram som världen kan dra nytta av. Den väg vi nu går måste övriga länder förr eller senare också slå in på om klimatet ska räddas.

Missnöje från oppositionen. Det borde ha varit mycket mycket mer. Har vi hört det förut. Missnöje också från LRF vilket gör mig lite besviken. LRF som tidigare varit drivande i omställningen av svenskt jordbruk tycker nu att det är bra med en tuff klimatpolitik MEN jordbruket måste undantas från höjningen av diselskatt.

Hur bra skulle det ha varit om regeringen lagt fram en klimatpolitik som undantog Sveriges bönder från höjning av diselskatt. Hade inte blivit en kul debatt för oss Centerpartietster i allafall.

onsdag, mars 11

(in)Aktuellt i politiken

Heter den socialdemokratiska tidningen vilken med fördel läses på nätet. I en debattartikel pläderar flera tunga sossar för att staten borde satsa 28 miljarder på att låta löntagarna ta över SAAB. Skattepengar till att köpa bilfabrik som inte ens GM lyckats få att gå i vinst var väl även partiledare Sahlins uppfattning under hösten så inte så konstigt att röster höjs.
Kan säkert utgöra en bra grund för kompromiss med kamrat Ohly som vill förstatliga industri.

I den förträffliga tidningen finns också en mycket bra debattartikel som min tågpendlarvän Jan Henrik Sandberg, ordförande i Pappers, skrivit. Läs gärna hela men här är ett bra citat:

Om Socialdemokraterna ska få väljarnas förtroende att bilda regering 2010, tillsammans med MP och V, krävs en starkare profil när det gäller jobben. Inte minst på grund av att regering ska bildas med två partier som helt saknar trovärdighet när det gäller industri och sysselsättning. Ur det perspektivet vore det mycket olyckligt att slå igen dörren till en överenskommelse med alliansregeringen utan att först verkligen ha prövat hur man tillsammans kan klara klimatproblematik, sysselsättning och välfärd.

Socialdemokraterna och sjukvården

I slutet av januar höll socialdemokraterna ett vårdtoppmöte. De tror nämligen att de kommer att ha mycket att vinna på sjukvårdsfrågan i valet 2010.
Ett manifest antogs.
Budskapet var enkelt. Vi tycker att staten skulle tillföra miljarder till sjukvården. Borgarna gör inget. Köerna ökar.
Redan då borde sossarna ha vetat att alliansregeringen tillfört flera miljarder till sjukvården, bara att läsa budgetprop innantill. En av miljarderna var kömiljarden. De landsting som minskar köerna till sjukvård får ersättning från staten. Den har redan haft mycket tydlig effekt enligt SKL. Andelen patienter som väntar för länge har på kort tid minskat från 30% till 25%.
Kanske dags att ändra valplaneringen för sossepartiet....

tisdag, mars 10

Aktiv dödshjälp

I debatten om händelsen på Astrid Lindgrens barnsjukhus flammar också en debatt om aktiv dödshjälp upp.
Jag är övertygad motsåndare mot läkarassisterade självmord (ryser vid orden) och aktiv dödshjälp.

Det strider mot den etik som sjukvården bygger på nämligen att stå i livets tjänst, bota, lindra och trösta.

Min övertygelse bottnar i att ingen människa har rätt att avsluta en annan människas liv. Gammal visdom nedtecknade i sten på Sinai berg. Historiskt har frånsteg från Mose bud inte direkt gynnat en humanistisk samhällsutveckling.

Läkarassisterade självmord motiveras av situationer där sjukvården ej klarat sitt uppdrag nämligen att i livets slutskede trösta och lindra smärta, oro och ångest. Slutsatsen av dessa misslyckanden måste vara att förbättra den palliativa vården, ej att medverka till självmord.

Läkarassisterade självmord står i direkt motsats till samhällets och sjukvårdens mål att minska antalet självmord.

Det är en villfarelse att det i Sverige skulle finnas läkemedel som leder till säker död. Amerikanska avrättningsmetoder med injektion av tre olika läkemedel är den enda metod som är vetenskapligt baserad och mig veterligen är den som också används vid självmordskliniker.

Redan idag är det lagligt att avstå från att inleda livsuppehållande behandling och att som patient kräva att livsuppehållande behandling ska avslutas.

Redan idag är det lagligt att i den palliativa vården kraftfullt ångestdämpa, smärtstilla och palliativt sedera även om konsekvensen blir att livet blir kortare. Det tillgodoser det önskemål döende patienter har om att ej behöva lida.

Får sjukvården som uppgift att bistå i att avsluta liv kommer allmänhetens förtroende att minska. Bara det faktum att Statens medicinsk etiska råd nyligen föreslagit läkarassisterade självmord gör att debatten kring det som hänt på Astrid Lindgrens barnsjukhus visar att misstanke om barmhärtighetsmord kommer upp.

Svårt handikappade och sjuka kommer att hamna i dilemmat att med hänsyn till lidande anhöriga begära läkarassisterat självmord för att lindra lidandet för de nära och kära. Hur ska man vara säker på att det är den svårt sjukes vilja och inte de anhörigas outtalade önskemål.

Läkare som arbetar med svårt sjuka döende barn och vuxna upplever överhuvudtaget inget behov av läkarassisterade självmord eller aktiv dödshjälp. Däremot vil de ha förbättrade möjligheter till palliativ vård.

måndag, mars 9

Jag förundras

Förundras över diskussionen under dagen med anledning av häktningen av en läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Intryck ges av att det inte finns några regler alls för hur man behandlar människor i livets slutskede inom hälso- och sjukvården. Det är tvärtom.

Socialstyrelsen gav 1992 ut allmänna råd ”Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede”.
De är i högsta grad aktuella. Genomläsning rekommenderas.

Socialstyrelsen gjorde tidigt 2000 en kunskapsgenomgång av läkemedelsbehandliing av människor i livets slutskede. Den är fortfarande aktuell och överenstämmer med praxis i hela västvärlden.

Statens medicinsk etiska råd lämnade i höstas en skrivelse till regeringen där man var tydliga i att så länge inte staten önskade tillåta läkarassisterade självmord (ryser när jag skriver de absurda orden) så behövs ingen regeländring. Tyvärr förordade SMER ATT tillåta läkarassisterade självmord vilket gör att debatten blir än mer förvirrad idag. Debattörer som vill sitta i TV studion kan då ge sken av att vad som hänt på Astrid Lindgren nog var aktiv dödshjälp.

Det finns dessutom en utredning, patientesäkerhetsutredningen, som är ute på remiss där man föreslår att åklagaren bör prata med Socialstyrelsen innan de drar iväg anhåller och häktar.

Kan inte någon säga att vi ska invänta utredningen av vad som egentligen hänt på ALB och sen dra slutsatser om något behöver göras.

söndag, mars 8

Helgjour på sjukhuset

Barnjour på Gävle sjukhus under helgen. Möts av många förväntansfulla som hoppas att det nu äntligen ska bli ordning på länets sjukvård när Centerpartiet tagit plats i ledningen. Ni vågar väl fatta svåra beslut säger man till mig. Vad är alternativet kan man tänka.

En ständig ström av mer eller mindre sjuka barn. En lucka vid tidpunkten för Ekots lördagsintervju. Den nye partisekreteraren Ibbe Baylan. Sätter lunchkaffet i vrångstrupen när jag hör honom lägga skulden på oppositionens ras på sin chef Mona Sahlin. Djärvt eller korkat? En välvillig tolkning är väl att han tycker precis som arbetsmarknadsminister Littorin. En spade är en spade och ska därför kallas för en spade. Är vi i djup lågkonjunktur kan man lika gärna säga att 2009 kommer att bli ett skitår och har man en partiledare som har klantat till det rejält är det lika bra att lägga korten på bordet. En mindre snäll tolkning är att det kanske finns skäl till att Ibbe var den sjunde som fick frågan och tackade jag till uppdraget.

fredag, mars 6

Apotek

Östersundsposten beskriver idag hur apoteksreformen på ett positivt sätt kan påverka landsbygden.
Socialdemokraterna verkar numera vara positiva till marknadshyror. 10 000 per vecka för en lägenhet i Stockholm verkar vara marknadsanpassat.
Ett klokt inlägg om dödshjälp.

torsdag, mars 5

Grattis Murre

Nytt centerkommunalråd i Linköping, Muharrem Demirok. Linköping är att liksom Centerpartiet att gratulera.
Själv har jag ägnat eftermiddagen åt demens. Inte egen utan hur vi kan förbättra demensvården i Sverige. Spännande ska ni veta.
Ikväll får Färjestad stryk av Brynäs i Läkerol, sanna mina ord.

onsdag, mars 4

Landstinget Gävleborg

Socialdemokraterna, Centpartiet och Miljöpartiet har bildat majoritet i landstinget Gävleborg. Det är en tuff resa som mina partivänner beslutat sig för att anträda. Landstingets ekonomi tillhör de sämsta i landet. Endast Norrbotten, Västerbotten och Dalarna uppvisar sämre resultat 2008. Landstinget står därmed inför sparbeting där personalen måste minskas med hundratals.

Även om ett extra anslag skulle komma till kommunsektorn i vår kommer det inte att rädda situationen för Gävleborg.

Den ekonomiska situationen i kombination med medicinsk utveckling gör att en rad svåra strukturbeslut står för dörren. I en kris måste breda lösningar sökas. En s-c och mp grund är då betydligt stabilare än den tidigare vänsterkartellen. Min förhoppning är att fler partier inser allvaret i situationen och att man därmed i landstingsstyrelsen kan hitta än bredare lösningar. Sjukvården i länet är inte betjänt av fler uppslitande politiska strider.

tisdag, mars 3

VAB

Försäkringskassan har publicerat en intressant studie kring vad som kan leda till ett jämnare uttag av VAB dagar. Många trodde att en höjning av taket (reform som sosseregeringen sjösatte strax före valet. ) från 7,5 basbelopp till 10 basbelopp skulle ge effekten att fler pappor stannade hemma med sjuka barn. Alliansregeringen sänkte taket till 7,5 basbelopp då det viktigaste inte ansågs vara att garantera höginkomsstagare hög ersättning.
Studien visar nu att höjningen av taket heller inte hade någon effekt på jämställdheten. Ett klokare förslag som nu diskuteras är istället att införa en jämställdhetsbonus i den tillfälliga föräldraförsäkringen (där VAB ingår). Kostar mindre och har sannolikt bättre styreffekt.

måndag, mars 2

Socialdemokraternas vinnarfråga

Socialdemokraterna tänker gå till val på att stänga ett antal privata apotek. De har insett att det inte går att socialisera privata apotek men tänker använda andra metoder. Vet inte vilka väljare som ska vinnas med det budskapet men det har säkert något valstrateg räknat ut.
Det finns många apotekare som tycker att Ylva och sossarna har fel.
VD för Apotekets omstruktureringsbolag tycker också att Ylva har fel.
Även ledande forskare inom EG rätten tycker att Ylva har fel.
Ska bli kul att diskutera apoteksfrågan i valrörelsen tycker jag

söndag, mars 1

Vilken hyllning

Sista dagen på Åreskutan. Imorgon bitti är det åter in genom Rosenbads portar. Läser en riktig hyllningsartikel i Expressen. Kan bara instämma om Modiga Maud.