måndag, augusti 3

Pengar till kommuner och landsting

När nu Sverige i snabb takt går från att vara landet med världens friskaste befolkning och världens längsta och flesta sjukskrivningar till att ha sjukskrivningsnivåer jämförbara med andra länder så får det många konsekvenser.
Den viktigaste är att människor inte hamnar i årslånga passiva sjukskrivningar med försämrad hälsa och välbefinnande som följd.
En annan är att kostnaderna minskar för kommuner och landsting. Dels i att man inte behöver betala ut sjuklön och vikariekostnader på samma sätt som tidigare men också genom att försäkringspremierna sjunker snabbt.
AFA har meddelat att man sänker premierna för kommuner och landsting med 2,3 miljarder innevarande år. Fördelat på län ser det ut så här.