måndag, augusti 3

Hade Gud fel?

Staffan Danielsson ger sig åter in i debatten om omskärelse där han sen lång tid tillbaka driver uppfattningen att omskärelse av gossebarn borde förbjudas i Sverige. Nu är hans linje att om Gud skapat gossebarnet med förhud må ingen människa ändra på det. Om Danielsson ska använda teologiska argument bör han kanske läsa Första Mosebok 17 kap verserna 11 till 14.

Han har därutöver huvudsakligen tre argument för sin ståndpunkt:

För det första säger han att om inget gossebarn hade blivit omskuret och någon skulle ansöka om att få omskära en nyfödd pojke skulle svaret från Socialstyrelsen bli nej. Därför bör omskärelse förbjudas.

Lika logiskt som att säga att om tobak inte funnits sen tidigare och någon skulle uppfinna tobak skulle ingen ge försäljningstillstånd. Alltså bör tobak förbjudas. Han bortser alltså från omskärelse är en mångtusenårig tradition. Bortser ifrån att majoriteten av män på jordklotet idag är omskurna. Bortser ifrån att för många muslimer och judar är omskärelsen så intimt förknippad med identiteten att åsikten förbjuda omskärelse är lika med förbjuda judar och muslimer att finnas i Sverige. Han bortser också från att enda gången som omskärelse förbjudits i Europa var när Hitler i Nurnberglagarna förbjöd omskärelse.

För det andra säger han att ”Argumenten som anförs för att motivera omskärelse av medicinska skäl känns med förlov sagt mycket konstruerade”.Han bortser då från att det inte är vem som helst som ”konstruerat” de medicinska skälen utan WHO, världshälsoorganisationen som rekommenderat omskärelse som ett sätt att minska spridningen av HIV. WHO har också uttryckt en oro över att så få är omskurna.

För det tredje menar han att eftersom kvinnlig könsstympning är tillåten borde inte manlig omskärelse heller vara det om det nu ska vara lika mellan könen. Jämförelsen upprör mig något. Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Att påstå att det principiellt är samma sak som när föräldrar beslutar att av religiösa skäl eller på grund av uppmaning från WHO avlägsna förhuden på nyfödda pojkar är hårresande.

För den som vill sätta sig in i bakgrunden till den aktuella debatten om varför landstingen ska erbjuda omskärelse rekommenderas Socialstyrelsens rapport från 2007 eller det svar som Socialministern den andra juni i år gav till en riksdagsledamot.

3 Comments:

At 14:07, Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

Det är alltid kul när teologiska argument dyker upp!

Just kap 14 var bra:
"Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud icke har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt"

Gud skapar alltså mannen, med förhud och sedan säger han att man ska skära bort den, annars ska man dödas eller utstötas från sin familj. Sympatisk kille den där gud...

Det är också stabilt att dra upp Hitler i argumentationen. Det friskar alltid upp!

Men grundfrågan kvarstår - ska vi begå oåterkalleliga, kirurgiska ingrepp på spädbarn (åtta dagar gammala), med traditioner som argument?

Om WHO nu tycker det finns fördelar med omskärelse, så står det dem fritt att rekommendera detta till folk som kommit upp i vuxen ålder. Då kan jag faktiskt tänka mig att stödja en statlig subvention, men inte på spädbarn!

 
At 22:03, Blogger Albin Ring Broman said...

Anders, utan att ta ställning i sakfrågan (som liksom alltid när det kommer till religion är väldigt knepig) finns det en hel del i din argumentation som brister.

Till att börja med reducerar du Danielssons linje till att enkom handla om teologi. Detta är helt fel eftersom Danielsson avslutar sitt inlägg med "Och har verkligen Gud – eller evolutionen - misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?". Oaktat vad man tycker om detta bör bibelcitat tillmätas tämligen ringa betydelse i sammanhanget eftersom de knappast bör läsas ordagrant i dagens kontext - vilket "Lake" påvisar på ett fenomenalt sätt.

Vidare finns det en stor skillnad mellan ditt på pappret "logiska" argument rörande tobak. Cigaretter och snus är tillåtna preparat att köpa för den som är 18, alltså myndig. Här talar vi om ingrepp på omyndiga; ja till och med personer som ännu är för små för att kunna bilda en egen uppfattning i frågan.

Argumentet "tradition" är också farligt, ty vart ska man då dra gränsen? I många länder är exempelvis tvångsgifte av underåriga en väldigt gammal tradition...

WHO-argumentet bygger tydligen på risken för HIV. Okej, men är det då verkligen vettigt att omskära småbarn för att skydda dem mot STDs? Känns inte speciellt relevant, eller hur? Då är det väl bättre att vänta tills de uppnår en sådan ålder att det blir relevant, och då låta dem fatta beslutet själva?

Jag håller med om att det i stor utsträckning är stor skillnad mellan kvinnlig och manlig omskärelse. Rent principiellt handlar det dock om könsstympning, om än av olika svårighetsgrader sett till lidande och konsekvenser. Men med liknande argumentation skulle man kunna säga att ringa misshandel är ok, men däremot inte grov sådan.

Jag förblir tillsvidare oövertygad av dina argument, men jag kommer fortsätta följa debatten med spänning!

 
At 12:32, Blogger Mattias Lönnqvist said...

Liksom tortyr innebär manlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. En del av de som överlever måste stå ut med fysiska ärr under resten av livet.

Jag har alltså tagit din text och använt den för att beskriva hur manlig könsstympning fungerar.

För du är väl påläst så att du vet att det finns dokumenterade dödsfall vid manlig omskärelse? Du har tagit reda på att alla operationer inte blir lyckade antar jag? Är du exempelvis bekant med fallet John/Joan där en misslyckad omskärelse ledde till att pojken John blev av med hela sin penis?

Är du bekant med att omskärelse försvårar könskorrigerande kirurgi för de kvinnor som föds i mans-kropp?

Du hänvisar till WHO:s undersökning, men har du läst den så att du vet att effekten är relativt låg hos män (ett ökat skydd på ca 25%) men obefintlig (och till och med negativ hos kvinnor) ? Är du medveten om att resultaten är omstridda, någonting som bland annat publicerats i "The Lancet"

Är du medveten om hur omskärelse tar bort en erogen zon och minskar känselupplevelsen i en annan?

 

Skicka en kommentar

<< Home