lördag, juni 30

Lördag på jobbet

Firar lördagen med mottagning på barnkliniken i Gävle. Känns väldigt mycket som en förmån att under tiden på Statsrådsberedningen få ha kontakt med rötterna dvs jobbet som barnläkare. Träffar under dagen 8 barn/ungdomar och en del föräldrar. Så många givande möten. Tänkte efter att ha träffat en ung dam, fem år och adopterad från Indien, att det egentligen är skamligt att få betalt för att få träffa så härliga små människor.

fredag, juni 29

Dag i tankar

Begravning för en arbetskamrat. Bomhus vackra kyrka, ljus och vacker, med en historia där kopplingen mellan arbetarrörelsens tidiga kamp förenas med kristen tro. Inramningen kunde inte ha varit starkare. En av socialdemokraternas främsta företrädare är en stark röst i kyrkokören. Min vän var också en av de många i Bomhus kyrkokör. Mäktigt då kören tog sitt avsked bland annat med Gabriellas sång.

Den kristna tro som fanns i Bomhus kyrka under dagen känns väldigt långt från den kristna tro som på KD:s riksting av vissa tolkas som att abort är mord. De flesta av de många som fanns i kyrkan idag skulle nog beteckna sig som kristna men känna sig mycket främmande till de extrema budskap som av vissa predikades från talarstolen i Sundsvall.

Tacksam är jag idag över att ha fått vara med om en begravningsgudstjänst i ljus och förtröstan och att därefter få höra att sunt förnuft i Hägglunds tappning med en överväldigande majoritet har segrat på KD:s riksting i Sundsvall.

torsdag, juni 28

Heder åt Hägglund

Heder åt Göran Hägglund som på KD:s riksting så tydligt tog avstånd från det rabiata abortmotstånd som råder inom hans eget parti. När man till och med väljer att utanför rikstinget visa stora bilder på aborterade foster visar abortmotståndarna inom KD upp sitt rätta ansikte.

Debatten som ska föras imorgon rör huruvida cirka 70 utländska kvinnor som idag får göra abort i Sverige efter att ha fått socialstyrelsens tillstånd ska behandlas som svenska kvinnor nämligen själva få fatta beslutet. Det handlar huvudsakligen om utländska studenter som blivit gravida under studietiden och om utländska kvinnor som följt med en svensk man till Sverige. I stort sett alla som ansöker hos Socialstyrelsen får också abort beviljat. Resultatet av processen är bara att aborten försenas vilket leder till mer lidande och risk för att aborten måste göras kirurgiskt och inte medicinskt.

En KD kvinna sa just på TV att det hande gått för fort. Hägglund har en del förklarande att göra. Det har nämligen inte gått fort. En statlig utredning arbetade under några år. La sen fram ett förslag som var ute på remiss under lång tid. Samtliga remissinstanser utom påven och Livets ord tyckte att förslaget var bra. Centerkvinnorna tyckte i sitt remissvar att Sverige även borde bekosta aborten som vi gör för svenska kvinnor eftersom orsaken till graviditeten alltid var en svensk man. Hägglund gjorde som varje klok minister bör göra, läste igenom utredningen, tog del av remissvaren och la ett förslag. Ett förslag som vi i de andra allianspartierna tyckte var mycket bra och som därför ograverat gick vidare till riksdagen för beslut. Fort har det inte gått.

Hägglund sa uppgivet till de som demostrerade med foton på aborterade foster "gör ni så här då andra partier har sina möten också". Jag kan förstå hans uppgivenhet. De rabiata abortmotståndarna gör vad de kan för att se till att KD åker ur riksdagen vid nästa val. Vad har de då vunnit. Lyckas de riktigt bra under morgondagens debatt har de dessutom på ett livshotande sätt lyckats skadeskjuta en sympatisk och duktig partiledare.

måndag, juni 25

Tidig morgon i Sperlonga

Har borjat dagen med en tva timmars strandpromenad. Sperlonga ligger tio mil soder om Rom. Nas latt med regionaltag. Gammal stad hogt upp pa en klippa omgiven av milslanga strander. Odysseus lar ha varit har liksom kejsar Tiberius och sa vi forstass.

Laser i de svenska tidningarna om att CSN borde kunna laggas ner och tjansten overtas av bankerna. Finns sakert inte en student som inte haller med.

lördag, juni 23

Midsommarafton i Rom

Italiensk dator saknar tre viktiga ting. De tre bokstaver som forgyller det svenska spraket. Forrutom det sa ar Italien inte helt fel. Inte sa tokigt att fira midsommar i Rom heller. Trots att ingen i ressallskapet ville dansa sma grodorna pa Petersplatsen. Man ska se Peterskyrkan och Coloseum darefter shopping sa att fyra damer i aldern 12 till 15 blir nojda. Kvall vid Spanska trappan ar ocksa ratt harligt.

Kan alltsa rekommendera en alternativ midsommar for de som vagar prova nagot nytt.

onsdag, juni 20

Förändringar i primärvården

Idag har statsrådet Göran Hägglund presenterat direktiven till utredningen om patienträttigheter. En viktig del i direktivet är att regeringen vill öppna för en etableringsfrihet i primärvården där även andra läkare än allmänmedicinska specialister kan etablera sig som privata primärvårdsläkare.

Det innebär en mycket stor förändring av primärvården. Förhoppningen är att vi kan få en utveckling som i Norge. I det sena 90 talet hade primärvården i Norge samma problem som vi idag ser i den svenska primärvården. Stor läkarbrist och få med en fast läkarkontakt. Idag har istort sett alla en fast läkarkontakt i primärvården. Det finns allmänmedicinska läkare, barnmedicinska osv. Makten ligger hos patienten. Intressant är också att de flesta läkare i den norska primärvården idag är privata.

En härlig dag inte minst för mig som ieftermiddag går på tre veckors semester. Inleder med att besöka påven i Rom för bikt och bad.

måndag, juni 18

Nederländerna att se upp till

Sverige ståtar med ett tråkigt världsrekord. Världens högsta sjuktal med världens friskaste befolkning. Mer än 550 000 människor stämplade som förtidspensionärer. Nederländerna låg lika illa till för tio år sedan. Där har man gjort något åt saken. Idag på förmiddagen hade jag förmånen att på Finansdepartementet få lyssna på Philip R de Jong, forskare från Nederländerna som berättar om hur man gjorde det. Många olika åtgärder som var tuffa både för samhälle, företag och individ. Självklart att det går att göra även i Sverige.

Det känns då lite märkligt att vår diskussion från före valet, mer än en miljon människor utanför arbetsmarknaden, nu hamnat i om vi ska säga ja eller nej till karensdagar. Det kommer att krävas en lång räcka av åtgärder, möjligt att karensdag eller dagar är en, för att vi ska nå målet - fler människor i arbete.

söndag, juni 17

Utsikt över Dalälven

Söndagmorgon tidigt. Vigsel i under ett äppelträd med utsikt över Dalälven. Bara barnen och vittnena närvarande. Enkelt men ändå så vacker. Det är härliga stunder man får vara med om som vigselförättare.

fredag, juni 15

Hur det kan vara

Vilken dag! In med döttrarna till Gävle. Snabbt förbi Stadshuset för att hämta vigselboken, vigsel vid Dalälven söndag morgon, gäller att vara förberedd. Sen förbi blomsteraffären för att hämta bukett till Anna som idag slutar åk 9. Därefter till begravningsbyrån för att bekräfta att deltagande i begravning och samtidigt lämna pengar till en fond som jag vet att min vän och arbetskamrat skulle ha uppskattat. Livets skiften under trettio minuter. Den som inte älskar slipper vigsel och skolavslutning och även vänners begravning.

Sen är det dags att sätta sig i Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle för att vara med om skolavslutning. Får sjunga Den blomstertid och I denna ljuva sen är lyckan fullkomlig. Sen 25 mil till Katrineholm, tar fel väg och kör via Köping, och kommer sent. Det är så oförskämt att komma sent men ibland händer det. Vännerna i landstingsgruppen är tack och lov förstående. Som vanligt blir det en intressant diskussion. Det är så viktigt att få stämma av den diskussion som vi för på Rosenbad med den verklighet som kollegor och centerpolitiker i landstingen möter.

Sen hem 25 mil för att köra dotter med vänner till kvällens fest. Vilka underbara dagar man får vara med om.

torsdag, juni 14

Intern strid i Centerpartiet

Magnus Andersson, CUF:s nyvalde ordförande, upprörs över att partipiskan viner över Centerns riksdagsgrupp. Jag känner empati med hans reaktion. Under regeringen Fälldin II hanterades frågan om att stänga Bromma flygplats. Centerpartiet gjorde i Rosenbad upp om att flygfältet skulle få vara kvar. Riksdagsman Jan Björinge, CUF:are på den tiden numera kommundirektör i Umeå ville i likhet med sina väljare i Stockholm stänga Bromma. Partipiskan ven, Björinge röstade som partiet ville (vad jag minns) och jag var upprörd. Tog kontakt med chefen för centerns riksdagskansli, Göte Ekström (frid över hans minne) och skällde som en liten bandhund.

Med utsikt från mitt fönster på statsrådsberedningen har jag idag en något annat syn på frågan och hade om Göte levat fått be om ursäkt för mina starka ord.

För det första, har vi (allianspartierna) fått folkets förtroende att styra landet. Då ska vi för första gången i svensk historia visa att vi klarar det en hel mandatperioden. Det kan vara lockande att i vissa frågor tycka att enskilda ledamöter får rösta efter eget huvud och inte efter vad man kommit fram till med de andra partierna. Den väg man då beträder leder självklart till att alla andra riksdagsledamöter i Allianspartierna måste ha samma rättighet. Det gradvisa sönderfallet av regeringens parlamentariska bas i riksdagen är då hotat och sossarna kan jubla. Resonemanget kan tyckas krasst, maktpolitiskt och tråkigt men den som ska spela schack måste lära sig spelreglerna, så även den som vill styra riket.

För det andra, partipiskan handlar egentligen om respekten för fattade beslut. Jag vet exakt hur maskineriet fungerar. En känslig fråga bereds på departementet. Den av oss Centerpartister på statsrådsberedningen som har ansvar för departementet kopplas tidigt in i beredningen. Med basen i stämmobeslut och tidigare ställningstaganden i riksdagen tas kontakt med de riksdagsledamöter som företräder oss i utskottet och med andra Centerpartister som har kompetens på området. Det diskuteras vilka krav vi ska driva, hur förhandlingarna ska läggas upp och så vidare. Därefter vidtar förhandlingar med de andra allianspartiernas samordnare på Rosenbad. Ständig dialog med riksdagsledamöterna, avrapporteringar om förhandlingsläget, diskussion i riksdagskommitté, många gånger också i riksdagsgrupp och till slut en kompromiss. Kompromissen betyder aldrig att vi fått igenom alla våra krav men ofta en hel del. Regeringen kan fatta beslut om förslaget som därefter läggs på Riksdagens bord. Att i det läget tycka att en enskild riksdagsledamot ska få rösta med socialdemokraterna i hopp om att fälla regeringens förslag och om så ej tillåts kalla det för partipiska är rätt starkt.

För det tredje så älskar jag FRA och vet att deras signalspaning under efterkrigstiden många gånger varit helt avgörande för den svenska regeringens förmåga att navigera igenom för landet mycket hotfulla situationer. Att det nu sen femton år råder fred i vårt hörn av världen får inte innebära att vi frånhänder oss möjligheten att snappa upp budskap från främmande makt eller terrornätverk som hotar Sverige. Läget kan snabbt förändras. När meddelandena inte längre skickas i etern utan i fiber måste FRA kunna följa även dessa.

FRA:s verksamhet har tidigare varit så hemlig att inga regler funnits. Förslaget som nu ligger togs till stora delar fram under den socialdemokratiska regeringens tid. De ändringar som gjorts, i riktning mot större skydd för den enskildes integritet, är till stora delar resultatet av att Centerpartistiska riksdagsledamöter med stor kompetens på området ”spelat in” förslag till ändringar. Socialdemokraterna har skickligt gillrat en fälla. För S är sakfrågan underordnad maktfrågan. De har i sakfrågan svängt 180 grader. Från att i regeringen arbetat fram ett förslag som var betydligt mer integritetskränkande än det förslag som nu ligger till att nu säga nej till regeringens förslag. Allt i hopp om att enskilda allians ledamöter ska frondera mot sitt parti kanske inte slå en spik i, men väl bidra med en bräda till den Alliansregeringens lik kista som s så gärna vill spika ihop.

Att gå i den fällan vore oklokt skulle man kunna säga.

Magnus inhopp i debatten var för övrigt bra. Det visar att Centerpartiet har ett ungdomsförbund som driver en självständig linje och gjorde det dessutom klart för alla som tittade på TV4 att Centerpartiet är ett liberalt parti som i grunden tycker att det är medborgarna som ska kunna granska staten och inte tvärtom. Jag hoppas att han inte som jag gjorde skällt ut en stackars kanslichef.

onsdag, juni 13

Handslag är bästa medicinen

Nu är det bevisat, handslag är bästa medicinen. Jag trodde det var självklart att man som läkare tar sin patient i hand. Även när patienten är 2 år. Det kan då vara lite svårt men brukar till sist lyckas.

tisdag, juni 12

Kära pensionärer

besinnen eder skulle man kunna säga. På DN debatt förfasar sig den samlade pensionärsrörelsen i Sverige över att inte få del av jobbskatteavdraget. När de som jobbar får en skattesänkning borde även de som inte jobbar få det, rättvisa ska det vara.
Alliansen vann valet på att minska utanförskapet. En miljon människor i arbetsför ålder som försörjs via bidrag - ohållbart. Ett hot mot allt annat som är viktigt , äldreomsorg, sjukvård etc.

En mycket viktig del i att råda bot på detta är att det ska löna sig mer att arbeta, därav jobbskatteavdraget. Kvittona börjar komma på att det som gjorts är rätt. Sverige har inte haft en så låg arbetslöshet sen tidigt nittiotal.

Nog borde väl våra pensionärsorganisationer kunna se lite vidare än till antalet kronor på pensionsutbetalningen. Att sen påstå att regeringen vill göra indragningar på ålderspensionen är ren lögn. Inga sådana förslag finns.

Söderhamn

Smet ieftermiddags tidigt från riksdagsgruppens möte för att hinna till Söderhamn och möta partivänner. Jag fick också vara med när man delade ut miljöpriset till den grupp i Söderhamns församling som lett arbetet med miljöanpassning av kyrkans verksamhet.

Som vanligt är det få aktiviteter som är så roliga som när jag får berätta om allt som händer i politiken. Det gensvar som ges är för mig ett kvitto på att det är nog inte så tokigt i allafall det som kommer ut ur Rosenbad.

måndag, juni 11

Att få roa sig

Lördag morgon till söndag morgon iklädd bussarong, byxor och Foppatofflor (de är inte förbjudna på Gävle sjukhus). Det är roligt med jämna mellanrum få vara barnjour. Träffa allt från varm nyföding, kolikskriande 3veckors, tungandad 5 åring till berusad tonåring. Det är få jobb som går upp mot att vara barnläkare, ska vara politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen isåfall.

lördag, juni 9

Sjuk Bush

Akut, snabbt övergående magsjuka har drabbat den stackars Bushen. Låter som matförgiftning i min öron. Vem är förvånad? Tvingad att äta tysk mat kan få den starkast mage på knä.

fredag, juni 8

Hu Jintao på besök

Ser i korridoren att Kinas röda fana plockats fram. Även jag har rödslips. Blodets röda färg. Förvånande att socialdemokraterna inte kastat av sig kopplingarna. Sjunger samma international som man gjorde under militärparaderna på Röda torget. Samma röda fanor som vajade över Himmelska Fridens torg den där morgonen i juni 1989. Jag tror inte den gode Hu Jintao skulle komma till Regeringskansliet förrän på söndag så mig lär han inte få träffa. Då roar jag mig genom att ha den månatliga jouren på barnkliniken.

torsdag, juni 7

Fest på Regeringskansliet

Ikväll ska den omskrivna festen för personalen på Regeringskansliet gå av stapeln. Det verkar bli jättetrevligt. Ångrar just nu att jag inte anmält mig men kvällens ridlektion på Fältrittklubben blir säkert kul den också.

Lite trist med alla skriverier kring regeringens fest. Av de 4500 anställda på regeringskansliet är 150 politiker (som jag) övriga hårt arbetande tjänstemän. De är väl värda en personalfest likväl som de flesta andra anställda får av sin arbetsgivare. Kostnaden 400 kronor per person är inte imponerande kan jag tycka.

tisdag, juni 5

Spriten via internet

Bomben briserade nyss. EG domstolen slår fast att det strider mot EG rätten att som Sverige gjort förbjuda egen import av alkohol annat än när man själv bär alkoholen över gränsen. Fritt fram således för alla ungdomar att inför skolavslutningen 2008 beställa allt de vill ha via nätet. Domstolen tycker att ålderskontrollen kan skötas genom att man klickar i ett formulär där man garanterar att man fyllt 20 år. Hjärnsläpp!!!

Kvarstår en diskussion om hur den svenska punktskatten för alkohol ska betalas för internetspriten. Det är ok enligt domstolens tidigare utslag att kräva det. Hur nu det ska gå till...

måndag, juni 4

Ett fyrfaldigt leve

för Marina Alfredsson Bror, framgångsrik c politiker i Gävle som förra veckan fick inte mindre än två blommor i Gävletidningarna. Detta för hennes engagemang för de handikappade eleverna.

Spriten i Gävle

Nyhet på ekot idag att kommuanlrådet i Gävle och kommundirektören bjudit kineser på sprit användandes kommunens betalkort.

Kommunens policy är att inte bjuda på sprit. När det är en kinesisk delegation på besök, vilket inte händer ofta, och man dessutom ska besöka Mackmyra whiskey kan jag förstå att man vill låta kineserna smaka på den unika Gävleprodukten. Varför då inte hiva upp det egna kreditkortet. Det händer så sällan att det finns behov att bryta mot den policy som kommunen har och därtill kommer att såväl kommunalråd som kommundirektörer har löner som gör att ingen personlig konkurs hotar om man för några hundralappar bjuder ur egen ficka.

Hur många gånger får man inte som distriktsordförande eller tidigare som verksamhetschef på barnkliniken bjuda på fika, lunch och vad det nu kan vara betalandes ur egen plånbok. Jag har alltid gjort med glädje utan en tanke på att det skulle tas kvitton och räknas som representation.

Jag blir ibland rätt trött på att det alltid ska plockas ur andras plånböcker.

Förtvivlade kommunalråd

I dagens HT svarar jag och Sven Bergström till ett förtvivlat kommunalråd i Hudiskvall. Det är inte lätt att vara sosse.

Hittar inte länkknappen så här följer den i sin helhet.

Vi kan förstå Thoresens förtvivlan


Vi kan förstå socialdemokraten Sven-Åke Thoresens förtvivlan över hur det blev. Trots en blomstrande högkonjunktur lyckades man inte behålla makten. Trots högkonjunktur var mer än en miljon människor i arbetsför ålder försörjda med sjukkassa, a-kassa eller socialbidrag. En klar majoritet av svenska folket var tydliga i att man ville han en ändring vilket ledde till att Sverige för första gången sedan 1979 leds av en majoritetsregering.

Att vända skutan är inte lätt. Det måste mer lönsamt att arbeta. Jobskatteavdraget är bara ett första steg som gör att framförallt låg och medelinkomsttagare får mer kvar i plånboken. För det andra se till att företagen får lättare att anställa. Höga skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden gör att arbetsgivare drar sig för att anställa. För det tredje föreslår vi en rad åtgärder som förbättrar Sveriges företagsklimat.

Bara ett litet av många vittnesmål är att ungdomsarbetslösheten i Hudiksvall sjunkit från strax under 18 procent till knappt 11 procent. Vi är glada men förstår att Thoresen känner en förtvivlan. I takt med att utanförskapet snabbt sjunker minskar också möjligheterna för vänsterkartellen med Ohly, Eriksson och Mona att komma till makten 2010.

Thoresen kallar det för en ideologisk härdsmälta när förmögenhetsskatten tas bort. Noteras kan att när socialdemokraterna avskaffade arvs och gåvoskatten hade det exakt samma fördelningspolitiska profil, mer till de rika. För det är samma ”rika” som har förmögenhet som också vill kunna ge gåvor och arv till sina barn. Det är skatter som är skadliga för Sverige därför att de som är rika flyttar sitt kapital utomlands för att slippa skatta bort sina pengar. Vi förstår att Thoresen på sin kammare känner en förtvivlan.

Thoresen avslutar med att beskylla regeringen för att skapa köer och gräddfiler i sjukvården. Vi delar Thoresens förtvivlan över hur sjukvården inte minst i vårt län ser ut. Men i ärlighetens namn är det väl svårt att beskylla Alliansregeringen för de stora problem som Gävleborgs sjukvård har. Snarare är det så att Alliansens nya politik, släpp fram mångfald istället för enfald i vården, lagstadgade vårdgaranti som kommer att leda till att sjukvården i Gävleborg kommer att vara betydligt bättre 2010 än den var 2006.

Det är tråkigt att Thoresen ska behöva känna förtvivlan i ett läge där det mesta redan under första året av alliansregering går åt rätt håll. Vårt råd till den förtvivlade Thoresen är att han med sina partikamrater nu istället konstruktivt tillsammans med Kamrat Ohly och de gröna vännerna i Miljöpartiet skapar ett starkt socialistiskt alternativ som kan ställas mot Alliansregeringen i 2010 års val. Ett gott råd, det kommer inte att räcka med att lova återställa allt till hur det var före valet 2006. Då kommer Thoresen att 2010 se fram emot ytterligare fyra år av förtvivlan på sin kammare.Anders W Jonsson (c)

Distriktsordförande

Sven Bergström (c)

Riksdagsman

söndag, juni 3

Gift eller inte gift

Jag kan inte förstå den diskussion som Alf Svensson med flera dragit igång.

Jag har full förståelse för den som tycker att äktenskapet är av Gud instiftat och så vidare. Då kan man av teologiska skäl säga nej till samkönade äktenskap. När man däremot kommer dragandes med FN:s barnkonvention som ett skäl till att säga nej till samkönade äktenskap då reser barnläkaren i mig ragg.

Vi vet att väldigt många barn idag växer upp i förhållanden där det är två pappor eller två mammor. Karl Gerhards dotter Fatima är en av dem som bäst har beskrivit detta. Att fördöma detta kan aldrig göras med Barnkonventionen som grund.

Vi vet vidare att mellan fem och tio procent av de barn som föds med föräldrar som lever tillsammans inte har den far som deras mor har uppgivit. Det upptäcks när barnet blir svårt sjukt och det kan konstateras att pappa inte är biologisk pappa. Tycker Alf Svensson att desa fall ska rapporteras då äktenskapets syfte är att alstra biologiska barn. Eller kanske ett gentest efter varje förlossning för att se om pappa är pappa.

För mig är frågan rätt enkel. Om två människor älskar varandra och vill leva tillsammans så ska banne mig inte samhället vara fördömande om de älskande tu råkar vara av samma kön. Desto fler barn som får uppleva kärlek från föräldrar, oavsett hur familjen ser ut ju bättre.

Äktenskapet är inte längre främst ett religiöst påbud utan samhällets juridiska begrepp för att premiera de människor som väljer att leva tillsammans. Vad jag som partnerskaps och vigselförättare brukar beskriva som grunden för samhället bestånd. Det blir då märkligt att av religiösa skäl hålla kvar vi att två könat livslång förhållande kallas äktenskap med enkönat livslångt förhållande kallas parnerskap.

Däremot kan jag tycka att det är bra att Kd vidhåller sin rabiata hållning i den här frågan. Bättre att de 5 promille för vilken den här frågan är livsavgörande har ett klokt parti att rösta på än att Sverigedemokraterna tillåts fiska i grumliga vatten.

fredag, juni 1

Mångfald i vården

Utredningen presenterade just sitt betänkande. Problemet är att små företag som erbjuder exempelvis äldreomsorg lätt slås ut av storföretag. Lösningen är att låta makten gå till den som ska ha tjänsten ex vis den äldre.

Så bra att förslagen om valfrihet i äldreomsorgen, barnomsrogspeng redan är på gång.

Bravo Mona

Mona Sahlin talade igår på Kommunals kongress. Lagstiftning om rätt till heltid är ett vallöfte inför 2010. Förslaget skulle i Gävleborg enligt beräkningar leda att runt 9 000 deltidsanställda hotades av arbetslöshet.
Bra att socialdemokraterna är tydliga inför valet 2010.