torsdag, augusti 30

Torsdag och centerstämma

Idag startade centerstämman. Roligt att träffa gamla vänner. En del har jag kännt i 30 år. Maud inledde med att tala kring att det räcker inte med regeringsskifte utan det behövs också ett åsiktsskifte i Sverige.
Stämman fattade under kvällen två för mig mycket viktiga beslut:
För det första antogs den nya stadgan enhälligt. Det hade räckt med att ett ombud sagt nej för att den skulle falla. Jag har de sista fyra åren jobbat rätt hårt med att ta fram den nya stadgan. Hållt i pennan rätt ofta, läst remissvar på sena natt timmar. Åkt runt i landet för att förklara det geniala med vårt förslag.

Träffade efter beslutet Maud och fick ett tack för jobbet. Allt ska inte vara så enkelt tyckte Maud, då blir det ingen utmaning. Jag svarad att utmaningar har jag definitivt inget emot men att stå inför att det räcker med att en idiot skriker nej för att allt arbete skulle vara förgäves är inte kul. Med glimten i ögat svarade Maud "Nu har vi alltså gjort det slutgiltiga testet på att det bland våra 300 ombud inte finns några idioter".

För det andra beslöt stämman med stark majoritet att säga avslå Centernätverket mot EU:s krav på folkomröstning om EU fördraget. Den som är allmänt EU negativ och vill kasta in grus i samarbetsmaskineriet genom att kräva folkomröstning har inte mycket att hämta i det moderna Centerpartiet. Vi är rätt enade bakom linjen, smalare men vassar. EU fördraget har dessutom riksdagsgruppen ställt sig bakom. Vi var positiva till EU utvidgningen och är positiva till att det därmed krävs ett nytt fördrag.

onsdag, augusti 29

Finland alltid spännande

Finland har blivit föregångare på många områden. Ett är äldreomsorgen där alternativa lösningar tillåts på ett helt annat sätt än i Sverige. Jag läste just om Sinikka i Hufvudstadsbladet.

Fritt val reformen som kommer i Sverige kommer att öppna många spännande dörrar.

Problem för Larry

Idahos senator Larry Craig har fått problem. Hans hårdnackade motstånd mot samkönade äktenskap verkar inte har koppling till hans egen livsstil.
Alltför långtgående paralleller med motsvarande svenska debatt ska kanske inte göras. Även om tanken är slående.

tisdag, augusti 28

Landstingspolitiker på resa

Jag hör och läser upprörda kommentarer över att landstingsstyrelsen i Gävleborg ska resa till Kanade för att få intryck och lära sig om ett annat sjukvårdssystem.
Jag har svårt att uppröras. Lika självklart som att läkare och annan personal måste få delta i internationella kongresser på landstingets bekostnad för att hämta hem ny kunskap om medicinska landvinningar, lika självklart är det att landstingspolitiker måste se sig om utanför de egna landstingsgränserna.
Om man nu inte gjort någon studieresa på 7 år och den gick till Kanade förra gången också kanske man skulle ha kunnat föreslå Finland för att se på hur företagshälsovården arbetar i nära samarbete med primärvården, till Norge för att se hur man på några få år fått en primärvård med nära nog hundraprocentig läkartäckning eller varför inte till Nederländerna där man lyckats få ner mycket höga sjuktal.

måndag, augusti 27

X+W+C=sant!!!

En debattartikel som jag varit med om finns idag publicerad bland annat i Ljusnan. Äktenskapsmäkling är alltid spännande.

Förvirrat på DN debatt

Några centerriksdagsmän tycker att frågan om huruvida EU fördraget ska folkomröstas eller ej bättre diskuteras på DN debatt än i den egna riksdagsgruppen.

Centerpartiets riksdagsgrupp har vid minst två tillfällen haft diskussioner om det nya fördraget. Jag blir därför något förvånad över debattskrivandet. De väljer att inför alla tidningsläsare signalera att man ser sig så betydelselös och marginaliserad i riksdagsgruppen att det inte är någon idé att när gruppen diskuterar frågan berätta vad man tycker utan istället väljer att skriva debattartiklar. Ryggradslöst skulle säkert vissa välja att kalla det.

Annie Johansson redogör på sin blogg för hur diskussionen förts i riksdagsgruppen. På Centerpartiets hemsida beskriver Lena Ek bakgrunden i sakfrågan och varför Centerpartiet vid upprepade tillfällen tagit ställning mot folkomröstning.

fredag, augusti 24

Ulrika slutar.

Ryktet har besannats. Ulrika Messing lämnar politiken. Det är synd för Gävleborg att förlora en politiker i den innersta kretsen runt partiledaren. Ingen annan socialdemokrat i länet kommer att kunna axla hennes mantel.

Jag har stor förståelse för hennes beslut. Hon har varit statsråd i tio år. Det är ett av de roligaste jobben en politiker kan ha. Att nu harva i riksdagen som vanlig ledamot kan inte vara roligt. Dessutom i opposition under fyra kanske åtta år innan möjligheten återkommer att få träda in i regeringskansliet.

Pär Nuder beskrev det bra när han efter regeringsskiftet sa "för en månad sen körde jag en Ferrari med 9 miljoner människor i baksätet, nu kör jag en gammal Amazon - ensam".

Jag önskar Ulrika Messing lycka till och är övertygad att hon med sin erfarenhet och begåvning kommer att få nya intressanta arbetsuppgfiter.

torsdag, augusti 23

Splittringsbudskap i Svenska Dagbladet

Dagens SvD innehåller en märklig debattartikel från ett gäng KD politiker med den avhoppade moderate riksdagsmannen Gustav von Essen i spetsen.

Budskapet är att KD bör bli Sveriges nya högerparti.

Bilden av ett parti blir för väljarna tämligen förvirrad när den interna debatten ska föras på tidningarnas debattsidor. Vad är det för fel med att diskutera internt innan man bestämmer sig för att gå ut till väljarna med ett nytt budskap.

Jag avundas inte vännerna i KD. Först diskussionen under våren om KD skulle bli ett antiabort parti. När den frågan är avgjord ska nu diskuteras offentligt, med udden mot ett annat Alliansparti, huruvida KD ska vara ett högerparti eller ej.

Varför inte istället lägga energin på att stå upp bakom Hägglund och torgföra Alliansregeringens politik där trots allt KD fått genomslag för många av sina kloka förslag.

Vi (politiker och tjänstemän som företräder Alliansen) måste ha en sak klar för oss. De flesta journalister och debattredaktörer har nu ett för ögonen, hitta tecken på att Alliansregeringen har interna problem. Allting som luktar splittring kommer att få publicitet. Den fråga var och en som på något sätt företräder Alliansen måste ställa sig borde vara; är splittring det budskap som vi vill att väljarna ska få sig till del? Istället för att torgföra internt kiv borde fokus ligga på att faktiskt berätta om allt det positiva som nu sker.

Med viss insikt i det inre arbetet känner jag mig fullständigt övertygad om två saker. För det första kommer det här att bli den första ickesocialistiska regeringen i den svenska historien som sitter en hel period. För det andra kommer det resultat som vi tillsammans redovisar för väljarna 2010 inte att låta skämmas för sig.

Klok jämte

Marianne Larm Svensson, landstingsråd i Jämtland, bemöter i ett klokt debattinlägg sossarnas beskyllning om att Alliansen är tar gisslan, är psykiskt sjuk och bryter mot grundlagen. Debattnivån är rätt låg från den socialdemokratiska oppositionen kan man tycka.

onsdag, augusti 22

Påhoppad i läkartidningen

Förra veckan blev jag i läkartidningen angripen av verksamhetschefen på en hälsocentral som var upprörd över mina positiva inställning till lagändringen som möjliggör krav på läkarintyg från första dagen för de individer som har upprepad korttidsfrånvaro. Verksamhetschefen gick så långt att han uppmanade kollegorna att vägra. Intressant att en verksamhetschef kan uppmana till civil olydnad. I veckans nummer finns mitt svar publicerat.

måndag, augusti 20

Spänning i bilen

Bilresorna till mellan Vinnersjö och Gävle Central är spännande. I morse lyssnade jag på den sista CD:n i Stieg Larssons ”flickan som lekte med elden” läst av Reine Brynolfsson. Hemresan med första skivan av Dostojevskis Brott och straff läst av Per Myhrberg. Han hade det inte lätt den gode Raskolnikov. Sista kvarten i bilen inga Brott och straff utan samtal med Centerns oppositionsråd i landstinget, Björn Brink, där vi diskuterar taktik och strategi. När jag kommer hem ser jag hur det brinner hos grannen. Slänger på luren i örat på ett förvånat oppositionsråd och cyklar dit. För sent att göra något. Ett av uthusen är redan övertänt. Brandkåren som kommer strax före mig försöker rädda bostadshus och ladugård vilket tack och lov lyckas.

Vilken dag! Först oro över hur det skulle gå för Lisbeth Salander. Sen funderingar på att mörda den gamla damen i 1800 talets St Petersburg. Spännande avgöranden i Landstinget
och slutligen brand hos grannen.

Politiken ger resultat

Idag kom Försäkringskassans månadsstatistik. Den visar att ohälsotalen sjunker. Allt färre tvingas till sjukskrivning. AMS berättade häromdagen att vi går mot rekordlåg arbetslöshet. Skönt att Alliansens politik faktiskt visar sig fungera. Men det är fortfarande lång väg att gå.

söndag, augusti 19

Wij trädgårdar

Ockelbo har mycket att erbjuda. Däribland Wij trädgårdar. Så här centerns distriktsstyrelse ska träffas tillsammans med ombuden till Centerstämman i Kalmar så valde jag snabbt denna oas. En trevlig söndageftermiddag med vännerna i distriktet. Ett besök kan rekommenderas.

lördag, augusti 18

Två vackra vigslar

på en och samma soliga sensommardag. Till den första, 300 meter från Dalälvens strand, var släkten bjuden på kräftskiva. Fem minuter innan jag som vigselförättare skulle anlända berättade brudgummen att skivan skulle inledas med en vigsel. Vackert och högtidligt under äppelträden i närvaro av släktingar som ännu inte riktigt tagit in att de plötsligt befann sig på en vigsel.
Den andra, även den några hundra meter från Dalälven men någon mil längre ner, var alla väl förberedda. Storslaget med vacker skrudad brud, stillig brudgum i jackett, entre med häst och vagn och föregångna av två mycket söta brudnäbbar som strödde rosenblad framför brudparet. Även där en vigsel under äppelträden där tårar syntes i många ögon (snudd på i vigselförättarens).
Vigselförättare är nog det trevligaste uppdraget man som politiker kan ha.

torsdag, augusti 16

Regnbåge eller grå

Stigbjörn Ljunggren har på sin blogg skrivit en mycket intressant artikel på sin blogg, gråsosse eller regnbågssosse.

Neofobins gen hittad

Ingen nyhet för föräldrar att barn har en medfödd misstänktsamhet mot ny mat. Bland barnläkare kallas det för neofobi. Hur stark neofobin är varierar mycket. Nu har forskare hittat neofobigenen. De flesta barn verkar ha den. Det är egentligen inte så konstigt. De barn som saknade neofobigenen har av naturen effektivt sorterats ut efter att glatt ha ätit av den vackra svampen utanför stenåldersgrottan.
Kul när vetenskapen kan ge en förklaring till den erfarenhet alla föräldrar har.

onsdag, augusti 15

Försäkringsmedicinska riktlinjer

Debatten rasar om Socialstyrelsens preliminära rekommendation om sjukskrivningar. Så här har jag formulerat mig i en artikel till Arbetarbladets debattsida.

Poul Erik Jensen, Handels, försöker tillsammans med AB:s ledarsida förmedla bilden av att Alliansregeringen nu vill jaga sjukskrivna med blåslampa genom att förbjuda utbrända rätten att vara sjukskrivna.

Jag skulle i all ödmjukhet vilja påpeka följande:

Det var den socialdemokratiska regeringen som 2005 beslutade att ge Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram försäkringsmedicinska riktlinjer. Det fanns flera goda skäl till att den socialdemokratiska regeringen fattade det beslutet.

Sjukskrivningarna i Sverige framstod allt mer som ett lotteri. En undersökning hade visat att samma diagnos kunde resultera i att en patient fick tio gånger så lång sjukskrivning som en annan, helt utan sakliga skäl.

Sverige stoltserade med de längsta sjukskrivningstiderna för en given diagnos inom EU. En blindtarmsoperation i Sverige föranledde en två till tre gånger så lång sjukskrivning som i de många andra länder.

Läkarvetenskapen hade kommit till insikt om att sjukskrivning var en medicinsk åtgärd, som i likhet med läkemedel var befattade med biverkningar. Risken att bli förtidspensionerad stiger i takt med sjukskrivningens längd. Förtidspensionerade dör i förtid och har dessförinnan ett sämre liv än andra.

I mer än 30 länder hade försäkringsmedicinska riktlinjer införts, benämnda internationellt för Medical Disability Advisor, (finns beskrivna på www.rgl.net). De hade tagits fram inte för att spara pengar i socialförsäkringssystem utan för att se till att patienten fick rätt behandling. Liksom det på läkarvetenskapens grund finns rekommendationer om hur många dagar en urinvägsinfektion ska behandlas med antibiotika kan man också med vetenskap som grund rekommendera antalet dagar en för övrigt frisk människa med halsfluss ska vara sjukskriven.

Alliansregeringen kunde när den tillträdde konstatera att den socialdemokratiska regeringen fattat ett klokt beslut och fann ingen anledning att upphäva det utan uppmuntrade tvärtom Socialstyrelsen och Försäkringskassan att fortsätta sitt arbete.

De försäkringsmedicinska riktlinjerna är nu klara i en preliminär upplaga. De har inte och kommer aldrig att bli föremål för regeringsbeslut. Jag utgår ifrån att Socialstyrelsen fortlöpande kommer att omarbeta riktlinjerna i takt med att nya vetenskapliga rön framkommer. Låt mig ge ett exempel. Det var tidigare högsta vetenskap att människor med ryggskott skulle sjukskrivas under lång tid för att kunna vila bort värken. Under nittiotalet kom flera vetenskapliga artiklar som visade att just vila var den sämsta behandlingen för ryggskott. Aktivitet och snabb återgång till arbete var den bästa behandlingen.

Läkarvetenskapen, inte politiker, Handelsombudsmän, ledarskribenter eller ens en politruk på Rosenbad (även om han råkar vara läkare), ska avgöra vilken behandling som ska rekommenderas den sjuke oavsett om behandlingen kallas operation, läkemedel, sjukgymnastik eller vila.

Slutligen kan tilläggas att de försäkringsmedicinska riktlinjerna är just riktlinjer. De välkomnas av de flesta svenska läkare inklusive läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Den läkare som vill behandla en halsfluss med penicillin i tjugo dagar kan göra det, men bör då kunna motivera varför. Den läkare som vill skriva ett intyg med rekommendation om tre gånger så lång sjukskrivning som rekommendationen kommer fortsättningsvis att med motivation kunna göra det.

Anders W Jonsson ( c )

Stilla bli gammal i Gammelstilla

Gammelstilla är ett av de vackraste by namnen i Gästrikland. Också en av de vackraste platserna i landskapet. Ett litet, sen snart hundra år nedlagt järnbruk, med många vackra byggnader. Tänk att om några år, som gammal och i behov av stillhet, få dra sig tillbaka i Gammelstilla.

Igår kväll platsen för ett välbesökt Centermöte. Jag berättade om livet på Rosenbad. En trubadur underhöll med Dan Andersson och Evert Taube. Arne Engström från byalaget berättade om brukets historia och om de människor som föddes, slet och dog i byn. På plats var också en av de entusiastiska entreprenörer som vill starta tillverkning av Gammelstilla Whisky.

Jag förstod däremot inte det kloka i att till oss alla dela ut ett kompendium där tillverkningen av den framtida produkten beskrivs i detalj. Vill man börja baka goda kakor för försäljning är det väl lite korkat att börja med att dela ut receptet.

tisdag, augusti 14

I rest my case

I dagens Arbetarblad går Per Falk, som tidigare under namnet Per Johansson var en framträdande socialdemokratisk kommunpolitiker, till förnyat angrepp. Det återfinns genom att klicka här, sen välja politik och läsa.

Nu är det inte bara synd om Centerpartiet att det finns en politiker som heter Marina A. Det är synd om Centerpartiet att det finns en Anders W och dessutom att det finns en Maud O.

I rest my case.

måndag, augusti 13

Fan ska vara finansminister

Budget, budget, budget, budget. Slut på arbetsdagen. Den tuffaste uppgiften har nog finansministern. Förklara, just nu intern, men senare för riksdagsledamöter, journalister och slutligen väljare "Ja, Sveriges ekonomi går som tåget men Nej, det finns inga pengar till ofinansierade reformer".
Att elda på ytterligare i en högkonjunktur leder bara till att lågkonjunkturen blir desto djupare till skillnad från den egna plånboken där det bara är att handla så länge det finns pengar.

fredag, augusti 10

Bra dag i Gysinge

Idag träffades vi 40 stycken ledande Centerföreträdare från Dalarne, Gävleborg och Uppsala. Även Medelpad och Örebro fanns med. Syftet var att se om tycke kunde uppstå med anledning av Ansvarskommitténs förslag om att bilda regioner. Stefan Tornberg, riksdagsledamot och även ledamot av utredningen fanns med för att beskriva och leda diskussionen.

Resultatet var gott. Vi kom fram till att våra tre län hör samman i en ny region. Andra län och kommuner kan förhoppningsvis ansluta sig men vi är kärnan. Stockholm är redan idag en region och behöver inte förstoras.

torsdag, augusti 9

Besinnelse

Den moderate riksdagsmannen Lennart Hedqvist gjorde igår ett sommarutspel. Han lyckades så tillvida att bilden av splittring ifråga om fastighetsskatten spreds och han lyckades också tvinga sin partiledare tillika statsminister att gå ut och uppmana Hedqvist till besinning.

I allt arbete är det klokt att bestämma sig för en rutin och därefter följa den. Inte minst viktigt är det när det handlar om att styra Sverige med en koalitionsregering. Det borde inte vara svårt. Först diskuterar varje parti internt vilken ställning man har i en fråga. Därefter förhandlar man med de andra partierna för att komma fram till en lösning som sedan verkställs.

Fastighetsskatten är ingen enkel fråga. De fyra allianspartierna har haft år på sig att i opposition mejsla fram ställningstaganden. Partiledarna lyckades i god tid före valet komma fram till en gemensam åsikt där det verkligen handlade om att ta och ge. Alliansförslaget har nu lett till att regeringskansliet skickat ut två tänkbara lösningar på remiss som förhoppningsvis kan leda till ett beslut i riksdagen under vintern.

Hedqvists utspel har fått två resultat. Den semestrande svensk som igår tog in nyheter med ett halvt öra får bilden ”nu kan borgarna inte komma överens”. Den som har slut på semester och åter visar intresse för politik och därför såg nyheternas hela inslag måste ställa sig frågan om varför ledande moderata politiker, oavsett om det handlar om försvaret eller om fastighetsskatten, i massmedia måste manifestera sin oenighet.

onsdag, augusti 8

Påhopp på Marina

Marina Alfredsson Bror har verkligen klivit på ömma tår genom att som kvinna i äldreomsorgen säga att det finns mycket som blivit bättre för henne och hennes arbetskamrater. Idagens Arbetarblad gick socialdemokraterna ett steg för långt genom att skicka fram sin främste skuggskrivare och beskylla Marina för fascism. Här är mitt svar:
Svar till Per Falk, Arbetarbladet den 8 augusti.

"Jag är upprörd över att socialdemokraten Falk beskyller Centerpartister för att vara fascister i ett läge då vi demokratiska partier, från höger till vänster, istället borde hålla en tydlig rågång till fascism, nazism och främlingsfientlighet.

Jag är förvånad över att socialdemokrater som Falk gått ifrån det gamla Arbetarpartiets ideal om att arbete ska löna sig och att man ska vara stolt över att göra rätt för sig och istället blivit partiet som strider för allas rätt till bidrag istället för allas rätt till arbete.

Jag är häpen över att inte Socialdemokraterna och LO inser att sammanblandningen parti och fack är till stor nackdel för båda parter. Inte minst då majoriteten av socialdemokraternas väljare inte är LO medlemmar och att en betydande del av fackets medlemmar röstar på andra partier.

Jag är stolt över att som Centerpartist ha företrädare som Marina Alfredsson Bror i Gävle kommunfullmäktige. En kvinna med stor erfarenhet ifrån äldreomsorgen och som inte räds att ta debatten även om hon då av socialdemokrater blir beskylld för att vara både fascist och för att inte kunna skriva.

Jag är beklämd över att Kennet Lutti som chefredaktör för Arbetarbladet bemöter vårdbiträdet Marina Alfredsson Bror med att det nog måste vara akademikern Anders W Jonsson som hållit i pennan. När ifrågasattes chefredaktören senast vem som hållit i pennan när ledande riksdagsledamöter skickar artiklar till hans debattsida."

tisdag, augusti 7

Politiska ungdomsförbund

I dessa dagar då SSU har kongress känns det skönt att ha ett politiskt ungdomsförbund som ägnar sig åt att vara en politisk blåslampa i baken på sitt parti....

Även om förslagen om platt skatt, månggifte, samma pension för alla och så vidare kan kännas obekväma för oss äldre.

måndag, augusti 6

Åter från semester

Första dagen efter semestern. Känns skönt trots värmen. Det är en förmån att få ha ett arbete som man längtar till under ledighet. Till och med den svaga urindoft som slår emot lantisen som kliver av tåget på Stockholm Central kändes välbekant och välkomnande.

lördag, augusti 4

Surt

Arbetarbladets chefredaktör Kennet Lutti har nu slut på argumenten. Istället för att debattera med Marina Alfredsson Bror så konstaterar han att hon säkert inte skrivit den suveräna debattartikeln själv utan det har Anders W Jonsson, centerns länsideolog och Maud Olofsson närstående, gjort.
Jag kan tacka för utnämningen till att ha blivit centers länsideolog, en titel jag aldrig tidigare haft och mot vilken många i Centerpartiet säkert skulle invända. Jag önskar också att det hade varit som Lutti skriver, att jag hade varit författare till artikeln, för den var mycket bra. Tyvärr har jag inte ens hunnit ringa Marina och gratulera, än mindre skrivit någon artikel.
Ära den som äras bör nämligen Marina som nu dragit igång en mycket spännande debatt. Jag ser fram emot hennes svar.

fredag, augusti 3

Två goda ting

I dagens Arbetarblad har Marina Alfredsson Bror en mycket bra debattartikel. Den hittar man här. Klicka på politik och läs sen under rubriken "Vilseledande av facket".Ska nog spara den för att ha bra argument framöver. Dagen började bra. Jag läser för övrigt alltid Arbetarbladet först. Den är betydligt bättre än Gefle Daglblad som kommer tvåa för att sen följas av DN.
Dagen fortsatte sen bra då jag klarade teoriprovet hos Vägverket och således är ett steg närmare BE körkortet. Hästtransporten kan snart få börja arbeta. Två poäng mer än en mig närstående kvinna som samma dag skrev provet, även hon godkänd. Jag hade glömt den utlämnade känslan man får när man sitter inför en tentamen, må det vara i anatomi eller i BE kunskap. Nu ska jag aldrig mer försätta mig i den situationen, hoppas jag.

onsdag, augusti 1

Ingen semester för c kvinnor

Jopie Dronkers (c ledamot i landstinget) och Marina Alfredsson Bror (c ledamot i Gävle kommunfullmäktige) tar ingen semester utan driver på hårt på Arbetarbladets och Gefle Dagblads debattsidor. Jopie i debatten kring nedläggning av avdelning 73 i Sandviken och Marina som i en mycket bra debattartikel visar att Alliansregeringens politik gynnar sådana som henne själv, kvinnor med låg lön anställda i offentlig sektor. Den artikeln fick Adrenalinet att strömma till och bemöttes i efterföljande Arbetarblad såväl på ledarplats som i två debattartiklar.

Bra gjort Marina och Jopie!