tisdag, maj 26

Gravlyktor i Gävle

Utanför Försäkringskassan i Gävle tändes gravlyktor för de som utförsäkrats.

Man nämner inte att det var fler som utförsäkrades första kvartalet 2006 än första kvartalet 2009.

Man berättar om någon som blivit friskskriven trots läkarintyg när sanningen är att Försäkringskassan aldrig friskskriver någon. Att sätta diagnos gör en läkare. Det försäkringskassan sen bedömer är om sjukdom gör att arbetsförmågan är så nedsatt att personen inte klarar av att göra något som helst arbete.

Det man heller inte berättar är bakgrunden till den stora förändring av sjukförsäkringen som gjordes förra året.

När Alliansregeringen tillträdde i oktober 2006 hade 554 000 människor sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom hade cirka 80 000 personer varit sjukskrivna i mer än ett år. Inget nytt utan resultatet av en i det närmaste oavbruten uppgång av sjukfrånvaron de senaste 30 åren. Sjukfrånvaron i Sverige var den högsta bland OECD-länderna, möjligen med undantag för Norge.

Den svenska sjukförsäkringen hade havererat och blivit en parkeringsplats för andra problem som arbetslöshet, väntetider inom sjukvården och problem på arbetsplatsen. Anna Hedborg har beskrivit det som att den långtidssjukskrivne steg ned i ett svart hål av väntan där ingenting hände.

Sverige gick därigenom miste om många människors insatser. Insatser som behövs för att klara välfärden. Utanförskapet har också många negativa konsekvenser för individen inte minst för de unga och för kvinnorna, som är de grupper som under åren 1997-2006 ökade mest bland dem med sjuk- eller aktivitetsersättning.

Regeringen sjösatte under 2007 och 2008 en rad åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. En ny sjukskrivningsprocessen med snabbare och fler vägar tillbaka till arbete. En rehabiliteringsgaranti för att ge människor bättre stöd. Förstärkning av arbetsrätten för att underlätta omställningen för den som vill söka och pröva annat arbete utan att säga upp sin tidigare anställning. Direktiv till Arbetsförmedlingen om att erbjuda hjälp redan efter tre månaders sjukfrånvaro. Även reglerna i arbetslöshetsförsäkringen har anpassats så att den som behöver byta arbete på grund av sjukdom, och är tjänstledig från sin ordinarie anställning, kan få arbetslöshetsersättning utan att behöva säga upp anställningen.

För att hjälpa människor ut ur utanförskapet har reglerna ändrats för dem som redan har beviljats en sjukersättning. Med de nya reglerna kan de pröva att återgå i arbete utan att riskera att mista sin ersättning. Dessutom har åtgärder genomförts för att underlätta anställning av den som tidigare varit långtidssjukskriven, t.ex. har arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningen avskaffats och Nyfriskjobb har införts.


Allt detta har haft effekt. Genom de fasta tidsgränserna i sjukförsäkringen har alla inblandade aktörer blivit mer aktsamma om den försäkrades sjukskrivningstid och betydelsen av tidiga insatser har blivit tydligare. Antalet sjukanmälningar sjunker och sjukfallen har blivit betydligt kortare. Även antalet individer med sjuk- och aktivitetsersättning har minskat. Det ohälsotal som Försäkringskassan mäter har sjunkit från 40,2 till 34,8 årsarbetare. Detta motsvarar cirka 80 000 årsarbetare och sjukfrånvaron fortsätter att sjunka.

Men roligare att skriva om gravlyktor framför Försäkringskassan än att beskriva den goda nyheten att Sverige snart inte har världens friskaste befolkning MEN världens längsta och flesta sjukskrivningar..

måndag, maj 25

Barn som far illa

Barnläkarkollegan Jonas Ludvigsson har i SvD skrivit en tänkvärd beskrivning om att allför många barn misshandlas av sina föräldrar. 12% av alla barn som dör till följd av skador och olyckor misshandlas till döds.

torsdag, maj 21

Noerdvarning

Mycket tidig morgon i Key West. Jag laeser riksdagsprotokoll. Noerdvarning kan man tycka. Hittar ett bra citat fraan en partiledare som jag uppskattar. Hon sa saa haer:

Alla svenskar, alla tyskar och alla rumäner kan röra sig fritt i Europa och få utbildning och jobb. Inom en snar framtid kan det också bli möjligt att söka vård i Europa. Ett förslag är lagt av kommissionen som innebär fritt vårdval i Europa. Detta innebär att patienter ska kunna få vård på andra ställen än hemma i sitt eget landsting. Samma vård som man skulle ha fått där hemma ska också vara möjlig att få ute i Europa. Det här är ett sätt att ge ökad makt till patienterna, så att de själva får bestämma över var vården ska utföras.
Tänk er tanten i Jämtland som behöver operera sin höftled och har fått besked om att hon får göra det men har sina döttrar nere i Spanien och vill göra operationen i Spanien i stället för att behöva vänta i vårdkön hemma i Jämtland!
Centerpartiet tycker naturligtvis att det här är ett bra förslag. Det fria vårdvalet är bra för vården och för patienterna.
Men där går gränsen för Socialdemokraternas syn på vad rörlighet ska handla om. Här säger plötsligt Socialdemokraterna: Nej, det ska man inte få göra. Det är landstingen som ska bestämma var man ska få vård. Man ska finna sig i att stå i vårdkö i Jämtland eller andra sossestyrda landsting. Det är bättre än att få välja vård runt om i Europa.
Mona Sahlin pratar mycket om den fria rörligheten och öppenheten i Europa. Jag tycker att det är underligt att Socialdemokraterna i parlamentet har röstat mot det fria vårdvalet. Vi ger stöd till patientens fria vårdval. Vi tycker att det är rimligt att man kan få välja vård runt om i Europa också. Det är en del av friheten och rörligheten.
Varför är det landstingen som ska bestämma över patientens vårdval? Varför får inte patienten välja själv, Mona Sahlin?

måndag, maj 18

SCB och sjukskrivning

SCB har visat att risken att bli sjukskriven oekar foer den som har en naera anhoerig som varit sjukskriven. Det skulle kunna bero paa det biologiska arvet spekulerar SCB i men snarare kan man misstaenka det social arvet. Det staemmer ocksaa med erfarenheten fraan det foersoek som gjordes daer man i vissa omraaden kunde sjukskriva sig utan laekarintyg i tvaa veckor istaellet foer en. Det ledde foerstaass till att en vanlig foerkylning som tidigare tog en vecka att gaa oever ploetsligt i snitt kraevde tvaa. Foersoekt avslutades daerfoer daa stigande sjuktal inte var en oenskad effekt. Det intressanta var att inte bara i de omraaden daer det var tillaatet att vara hemma i tvaa veckor utan intyg som sjukskrivningarna blev laengre utan aeven i angaensande omraaden.

Att sjukskrivningar varierar beroende paa slaektskap eller var i landet man bor aer ett tydligt tecken paa en daaligt fungerande foersaekring. Mycket tyder paa att vi med de foeraendrade regler som nu kommit aer paa vaeg att faa ett stabilt system. Saa laengen sjukdomspanoramat inte aendras ska heller antalet eller laengden paa sjukskrivningarna aendras.

Bloggandes fraan Key West daer allt aer bra fraansett avsaknad av tre mycket viktiga bokstaever.

torsdag, maj 14

Om könet ska bestämma

Under vintern uppmärksammades ett fall där en kvinna begärt abort med motivering att fostret var en flicka. Kommentarerna var upprörda. Snabbt konstaterades att den fria aborten, vilken de allra flesta står bakom, kan få den konsekvensen att kvinnan beslutar om abort med märkliga motiv. Sen insåg också de flesta att allt annat vore orimligt. Det går inte att lagstifta om vilka motiv som kan anses som godkända och vilka som är förklastliga.

Ryktesvis har det nu framkommit att Socialstyrelsen ska föreslå att inga ultraljudsundersökningar får göras med enda indikation att ta reda på fostrets kön. Jag måste säga att jag känner mig tveksam till att det överhuvudtaget görs någon större mängd sådana undersökningar i svensk sjukvård.

Socialministern är i vart fall ute och tycker att vad Socialstyrelsen sannolikt ska komma fram till nog är klokt. Däremot svävar han på målet kring den sannolikt betydligt vanligare situationen dvs att barnmorskan vid det rutinmässiga ultraljudet för att bestämma fostrets ålder samt se att det mår bra också ser fostrets kön. Ska då barnmorskan berätta detta eller ej för föräldrarna?

Jag har svårt att se möjligheten av en specialregel som skulle säga att patienten ska alltid ha rätt till all information UTOM då det handlar om könstillhörighet av ett foster.

Varför inte istället konstatera att det måste vara ett mycket litet antal gravida kvinnor som önskar abort på grund av att fostret har fel kön. Den lilla grupp av par som har denna perverterade syn på kön och till och med är beredda att genomgå en abort för att könet ska bli det rätta kommer med all sannolikhet att hitta sätt att få sitt foster könsbestämt oavsett vad socialministern tycker och vad Socialstyrelsen kommer med för regler och anvisningar.

onsdag, maj 13

Bra med centralisering

För att ovanliga diagonser och sällsynta behandlingar ska ske med högsta kvalitet och att det dessutom ska vara ekonomiskt effektivt måste det ske en centralisering till några få centra i Sverige.
Det första exemplet var operation av barn som fötts med hjärtfel. Där fattade Socialstyrelsen i mitten av 90 talet beslutet att dessa operationer endast skulle få göras i Göteborg och i Lund. Ett ramaskri hördes från Stockholm som blev av med barnhjärtkirurgin. Föräldrar till barn med hjärtfel tyckte beslutet var helt ok. Vi är beredda att åka långt för att veta att den skickligaste kirurgen opererar vårt barns hjärta. Resultatet av beslutet var att dödligheten halverades.
Därefter har Rikssjukvårdsnämnden bildats med uppdrag att fatta dessa svåra beslut om centralisering.
Nu har man beslutat att svåra brännskador endast ska behandlas i Uppsala och i Linköping. Säkert ett välunderbyggt och klokt beslut men som väl lär följas av ramaskrin hos de läkare som ej längre är betrodda.

tisdag, maj 12

Peter Eriksson är inte så tokig

Läser på DN debatt en mycket bra debattartikel undertecknad miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Han tycker att sossarna bör tänka om kring förmögenhetsskatten. Socialdemokraterna tog i regeringsställning beslutet att låta miljardärer slippa förmögenhetsskatt. Klokt beslut som bland annat räddade kvar HM Perssons miljarder i Sverige. De fattade också beslutet att ta bort arvs och gåvoskatten då också förde med sig att kapital flydde landet.
Desperata sossar i opposition är dock inte lika förståndiga. De har krävt att den nyligen avskaffade förmögenhetsskatten ska återföras. Det är så kul att få skandera ”ta från de rika och ge till de fattiga” trots att konsekvensen är ”se till att kapitalet investeras i andra länder och ger jobb där istället för här”.
Får Peter Eriksson bestämma så blir det inget av med att återinföra förmögenhetsskatten.
Inte lätt att vara Mona Sahlin. I fredags krävde Ohly att det svenska pensionssystemet ska skrotas och idag kräver Eriksson att förmögenhetsskatten inte ska återinföras.

måndag, maj 11

Ordförandeskapets vedermödor

Ser redan nu konsekvenserna som ordförandeskapet i EU kommer att få för oss små kontorsråttor på Rosenbad. På morgonen var Lettlands premiärminister på besök. Röd matta, huvudingång spärrad. Entrehallen blockerad med flaggor. Hissarna reserverade. Vid lunch kom sen Greklands dito. Same procedure.
Vi små kontorsråttor hänvisade till något av de rått hål som finns under och på baksidan av Rosenbad.
Ska fundera på att under ordförandeskapet öppna en liten filial till statsrådsberedningen hemma i Vinnersjö.

Centerpartiet högerut?

I flera ledarkommentarer finns eftermälet att den avslutade stämman innebar att Centerpartiet positionerar sig högerut i politiken.
Om man med höger i politiken menar att skapa goda förutsättningar för småföretag att gå med vinst och kunna anställa så håller jag med.
Om man med höger i politiken menar att stå för den individens rätt till integritet håller jag också med.
Vad jag däremot inte håller med om är att det skulle vara partiledningen, läs Maud, som driver partiet åt ”höger”. På ett antal frågor var det i stämmodebatten uppenbart att ombuden ville att stämman skulle vara än tydligare. Beslutet att luckra upp den ungdoms och invandrarfientliga arbetsrätten är bara ett exempel.

söndag, maj 10

Bramstorp

Bramstorpsplaketten är Centerpartiets högsta utmärkelse. Förrutom Karl Erik Olsson och Gunnar Björk fick bland annat Anna Österholm från Östersund utmärkelsen av Maud Olofsson. Anna är en kämpe som förtjänat utmärkelsen. Mitt första minne av henne är en nomineringsstämma inför valet där hon kämpade för att det inte skulle vara två män som representerade Jämtlandscentern i riksdagen utan en man och en kvinna. Det går bra att prata solidaritet när det handlar om kvinnor i Afrika men när det handlar om en kvinna från Jämtland då är ni tysta minns jag att hon sa.
Nu berättade Anna att hon när partisekreterare Flanking ringde och skulle berätta att hon fått utmärkelsen försökte hon förklara för Flanking att han ringt fel. Hon hade ju inte gjort något stort så inte skulle väl hon ha utmärkelsen. Aktiv i partiet sedan 1944.

fredag, maj 8

Det svenska pensionssystemet

Hela OECD området står inför en mycket stor prövning. Det föds för få barn vilket leder till att de äldre blir allt fler i förhållande till de i yrkesverksam ålder. I Sverige är går det idag tre yrkesverksamma per pensionär. Om femton år är det två yrkesverksamma per pensionär.
Hur ska sjukvård, äldreomsorg och pensioner betalas i framtiden är en av de stora frågorna. I Sverige har vi löst ett av problemen. Genom pensionsöverenskommelsen som allianspartierna och socialdemokraterna gjorde på 90 talet har vi ett mycket stabilt pensionssystem. Många andra länder är avundsjuka. Vi har löst en stor utmaning och har därtill en politisk bas som gör att alla kan känna sig trygga i att oavsett valresultat så kommer överenskommelsen att stå sig.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet står ej bakom överenskommelsen. Idag diskuterade riksdagen de framtida pensionerna. En mardrömsdebatt för socialdemokraterna. Kalle Larsson vänsterpartiet kräver att sossarna bryter pensionsöverenskommelsen. Miljöpartiet detsamma dock i mildare ord.

En röst på vänsterkartellen är alltså en röst på kaos i det svenska pensionssystemet.

Fått skäll

Under en springtur i Örebros vackra parker får jag strax efter 0700 kontakt med en för mig kär och närstående 14 åring. Hon säger "jag har hört på radion att Centerpartiet bestämt att vi ska gå i skolan 10 år och att sommarlovet ska bli kortare med tre terminer". "Är det sant". " så korkat"
Du kan när Du blir 18 rösta på vilket parti Du vill försöker jag. "Du kan lita på att det inte kommer att bli Centerpartiet".
End of konversation.

En enda röst

Med en enda rösts övervikt beslutade centerstämman att verka för att gömda och papperslösa ska ha samma rätt som alla andra till all sjukvård.
Det kommer sannolikt att få direkt påverkan på regeringens politik. Folkpartiet och kristdemokraterna har tidigare stått för den uppfattningen medan centerpartiet och moderaterna haft utgångspunkten att sjukvård endast ska erbjudas barn, gravida kvinnor och för övriga vård som ej kan anstå.
Istället för 2-2 blir det nu 3-1 i förhandlingarna. Frågan om direktiv till en utredning ligger just nu i regeringskansliets kvarnar.
Centerstämmorna består numera av ett ombud per kommun och därtill ett antal ombud per distrikt. Drygt 500 ombud totalt. Det kanske var ombudet från Bräcke kommun som avgjorde frågan om gömda och papperslösa ska få sjukvård i Sverige eller ej. Demokratin fungerar.

onsdag, maj 6

Fest i Kapernaum

Verkar det vara på många av de apotek där man ny fått reda på att butiken står på försäljningslistan. Reportagen visar glad personal som tycker att det ska bli spännande att komma ifrån monopolet. Också en uppsjö av kunder som tror att det kommer att bli bättre.
Slutligen en bister Ylva Johansson som hotar med att riva upp allt om hon kommer till makten 2010. För några månader sen tänkte hon tydligen förstatliga 600 privata apotek. Sen har hon väl insett att det inte var så klokt. Nu hotar hon med att ändra regelverket för att göra livet surt för privata entreprenörer. Undrar om hon tänkt på att ändrade regler måste gälla alla apotek således även de statliga.
Ser som jag tidigare sagt fram emot att diskutera apoteksfrågan i valrörelsen 2010. Känns inte som det kommer att bli en kioskvältare för det röda laget.

måndag, maj 4

Apoteken på tapeten

I onsdags beslöt riksdagen att avskaffa monopolet. Vänstersidan försökte pådyvla regeringen att läkemedelsförsörjningen skulle försämras i de mindre tätorterna. Det finns ingenting som tyder på det.

All erfarenhet tyder nämligen på motsatsen. I Sverige som är det enda landet i Europa med statligt apoteksmonopol, går det drygt 10 000 innevånare per apotek vilket är den näst högsta siffran i Europa. I Norge där apoteksmarknaden omreglerades och öppnades för konkurrens 2001 har över 170 nya apotek öppnats och antalet innevånare per apotek har sjunkit från ca 11 500 till ca 8 000. Ingen kommun har förlorat sitt apotek. 16 kommuner har fått sitt första apotek.

Under samma tid, 1999 till 2006, har i Sverige antalet apotek minskat från 890 till 872. Antalet apoteksombud minskade från 963 till 871. Det här var år då sossarna, vänstern och miljöpartiet styrde och vi hade ett monopol.

Apotek i de mindre tätorterna hör till de mer lönsamma i jämförelse med storstadsapotek. Apotek tjänar nämligen mest pengar på att sälja allt annat än läkemedel. Köptroheten är stor mot apoteket i den mindre tätorten. I Hedesunda handlar man först det som går att handla på Apoteket Myggan. Sen kompletterar man på ICA.

Apoteksombuden kommer att vara kvar.

Dessutom kommer från den 1 november detaljhandeln att kunna sälja receptfria läkemedel.

Det kommer att vara svårt för sossar att i valet 2010 få folk att inse att det blivit sämre.