måndag, juni 30

Åter från semester

Åter från semester för att under en vecka serva den sommarregering som nu tagit över. Även på samordningskansliet är det sommarregering. I vanliga fall har jag mina tre statsråd, Hägglund, Larsson och Husmark Persson. Nu tillkommer finans, arbetsmarknad, justitie, näring, jordbruk och miljö departementen. I och för sig inte så många ärenden men det tar så mycket längre tid när kunskapen är milt sagt något grund. Immaterialrätt, instabilitet på finansmarknad, regler för genmanipulerad bomull och kvicksilver utsläpp är inte min starka sida.
Det känns som första dagen som kirurgjour under tiden som AT läkare. Jag får trösta mig med att ingen lär väl avlida som följd av min tafflighet under den här veckan.

tisdag, juni 24

Biobanker

Semester men kan inte låta bli att kommentera Expressen och nu även GD som hävdar att regeringen är i full färd med att öppna PKU registret för polisen.
Ledarsidorna tycker inte att regeringen ska utreda frågan om regelverk för PKU registret. En märklig inställning då flera, inte minst Socialstyrelsen, påpekat att nuvarande regler är otydliga och motsägelsefulla.

Regeringen har tillsatt en utredning för att förbättra biobankslagen från 2003. Den var ett haftsverk och behovet av renovering är redan stort. Det handlar om att förenkla hanteringen av biobanker men också att stärka integriteten. Samma utredare har också fått i uppdrag att se överproblemen med det svenska PKU registret.

Det är två problem som bör lösas. Veckorna efter Tsunamikatastrofen stiftade regeringen en tillfällig lag som gjorde det möjligt att under några månader använda PKU registret för att identifiera avlidna vid katastrofer. Diskussionen fanns om det skulle vara en permanent möjlighet men då ingen ordentlig utredning hade gjorts beslöt man att avvakta. Nu ska biobanks utredningen titta på för och nackdelar med en permanent lagstiftning på området.

Efter mordet på Anna Lind kom PKU registret i blickpunkten. Det uppdagades att två lagar är oförenliga. Rättegångsbalken ger polisen rätt att ta i beslag föremål som kan antas ha betydles för utredning av brott samtidigt som biobankslagen säger att PKU registret får inte användas för det ändamålet.

Regeringen har därför bett utredaren för det första se om det framgent kommer att finnas ett polisiärt intresse av PKU registret. Många hävdar att det inte kommer att finnas då PKU registret inte är sökbart utifrån DNA profil. Polisen kan alltså inte ställa frågan, vi har det här DNA materialet, vem är det som har den DNA uppsättningen. De kan endast ställa frågan, vi misstänker NN, kan vi få ut hans DNA för att göra en jämförelse. Idag finns ett snabbt växande DNA register över alla som begått brott. Det är sökbart och därmed mycket mer värdefullt.
Om utredaren skulle komma fram till att det faktiskt finns ett polisiärt intresse av PKU registret ska det vägas mot alla andra tungt vägande intressen som tydligt säger att polisen inte ska ha tillgång till PKU registret.
Om utredaren trots allt skulle komma fram till att polisen i vissa situationer ska ha tillgång till PKU registrets ska förslag lämnas om vilka regler som då ska gälla.
GD:s ledarredaktion tycker att regeringen helt utan underlag skulle ändra lagen för att i alla lägen stoppa polisen från att komma åt PKU. För det första inte möjligt enligt regeringsformen vilket kan anses vara en petitess. Del oklokt då jag kan tänka mig att det finns enstaka exempel då polisen borde ha tillgång till PKU. I dag innebär brott som leder till mer än två års fängelse att sjukvårdens sekretess kan brytas. Misstanke om mord bryter alltså sjukvårdens sekretess. Ribban kanske inte ska ligga så lågt vad gäller PKU men anta exempelvis att någon har kidnappat ett barn. Tycker inte GD:s ledarredaktion då att polisen till och med ska kunna använda PKU registret om det kan leda till att barnet återfinns vid liv. Frågeställningarna är inte alltid så enkla som att säga nej eller ja.

fredag, juni 20

Midsommar

Ska fira midsommar genom att vara toastmaster på min gode vän Nils Erik Falks bröllop i Voxnabruk. Känner den gode Nisse sen snart 30 år tillbaka. Han har en av länets skarpaste tungor och därtill en spännande tankemaskin som inte går av för hackor. Kommunfullmäktiges ordförande i Ovanåkers kommun. Har ibland tänkt åka bevista kommunfullmäktiges sammanträde i Ovanåker bara för att få lära mig något om hur en klubba ska hanteras.
I eftermiddag ska han bara säga ja till sin Marianne. Sen håller jag i klubban under hela kvällen på festen som går av stapeln på Voxnabruks herrgård.

torsdag, juni 19

Sjuktalen sjunker

Fick idag ett pressmeddelande från Försäkringskassan. Sjuktalen i Sverige sjunker rekordsnabbt. 50 000 färre sjukskrivna idag jämfört med ett år sedan. Det betyder inte att svenskarna blivit friskare. Vi hade som utgångsläge världens friskaste befolkning med världens längsta sjukskrivningar. Lika lite som ökningen i antal sjukdagar hade något med sjuklighet att göra så har inte sjunkande sjuktal något med sjuklighet att göra. Finns inga undersökningar som talar för det.
Intressant är att flertalet av alla åtgärder som regeringen föreslagit ej ännu trätt i kraft.

Centerledaren avgår!

Idag meddelade Centerpartiets ledare i Norge, Åslaug Haga, att hon avgår. Både som centerledare och som statsråd. Tråkigt då hon varit en mycket duktigt företrädare för Senterpartiet och duglig som statsråd. Det som slår mig är bakgrunden till hennes avgång. Haga äger en bondgård utanför Oslo. Hon har ansökt om att få använda ett av uthusen till kontor och fått nej. Sen har hon hyrt ut det utan tillstånd. Mycket märkligt land Norge där man måste ansöka om hur man vill använda sina egna uthus och där man kan förbjudas att hyra ut ett hus man själv äger.
Det Haga föll på var, som det oftast är, att hon talat osanning. Sagt att hon inte hyrt ut och avslöjats med byxorna nere av en gammal hyresgäst. Känner vi igen mönstret från Sverige. Senast " jag var inte berusad" när det visade sig att det druckits 21 glas vin.

onsdag, juni 18

Återigen denne Alf!

Alf Svensson har brutit med den gamla traditionen att avgången partiledare ej kommenterar sin efterträdare utan i tysthet agerar mentor. Gång på gång går han till angrepp på Kd ledningen. Idagen DN på debattsidan där han angriper folkhälsominister Maria Larsson för att i folkhälsoproppen inte satsa på gamlingarna sköra ben.
Maria Larsson och Kd lyckades i budgetprocessen få loss 130 miljoner kronor att satsa på folkhälsa. Det var mer än vad någon folkhälsominister lyckats med. Året innan hade hon lyckats få fram 1,3 miljarder i stimulansmedel för att förbättra äldreomsorgen. Jag kan inte tycka att det var en så tokig övervägning att då budgeten redan innehöll 1,3 miljarder till äldre huvudsakligen inrikta de 130 miljonerna gentemot barn och ungdomar.
Istället för att glädjas i att den nuvarande Kd ledningen på flera områden lyckas riktigt bra väljer den gamle och bittre att sticka kniven i både Maria Larsson och Göran Hägglund. Vad gör en del inte för att få synas på DN debatt!!!!!
Tacka vet jag Torbjörn Fälldin, Karin Söder, Olof Johansson och Lennart Daleus som ägnar dagarna åt annat än att göra livet surt för sin efterträdare.

tisdag, juni 17

Slutet väl allting väl?

Så verkar då dagens drama i riksdagen sluta i en återremiss till utskottet. Detta efter en något ovanlig förhandling inför öppen ridå mellan försvarsministern och Fredrik Federley, riksdagsledamot hörande till majoriteten. Sist jag minns en förhandling inför öppenridå i riksdagen var väl när den socialdemokratiska minoritetsregeringen inte på förhand kom överens med sitt stödparti vänstern utan tvingades förhandla från riksdagens talarstol.
Det konkreta resultatet av det senaste dygnet verkar bli ett något modifierat lagförslag. En from förhoppning är det inträffade blir ett undantag och att alla kan fundera på hur en liknande situation inte ska upprepas. Oppositionen måtte gnugga sina händer med enda smolk i bägaren att Fredrik F i Akutellt tydligt lyckades förklara att lagsförslaget tillkom på socialdemokratiskt initiativ med Bodström som pappa.
Att regera i koalition är inte lätt. Sannolik dock lättare än att regera med minioritetsregering och stödpartier. Allt samarbete mår dock bra av att i lugn och ro kunna förhandla sig fram till gemensamma välförankrade överenskommelser och inte avgöras i plenisalens dramatik.

måndag, juni 16

Semester

Första semester dagen. Kunde på förmiddagen inte låta bli att ringa några samtal och skicka några mail. Svårt att släppa en del rätt viktiga frågor som just nu ligger i stöpsleven, typ omreglering av apoteksmarknaden.
Däremot har jag varit riktigt ståndaktig och inte ringt någon för att höra om alla turerna i Centerpartiets riksdagsgrupp kring FRA frågan. Att avhålla mig har ställt karaktären på prov. Dock är det för det första inte min fråga. Den har inget med Socialdepartementet att göra och för det andra har jag ingen möjlighet att påverka något skeende just nu.
FRA kan diskuteras. Det finns både för och nackdelar med liggande förslag. Dock är det en annan fråga som just nu överskuggar skeendena. Det är hur ett parlamentariskt styrleseskick ska fungera. I en koaltionsregering är alla beslut ett resultat av förhandlingar mellan de i koalitionen ingående partierna. Det handlar om att ta och att ge. Om ett partis riksdagsledamöter ger sig själva rätt, att efter att regeringen kompromissat sig fram till ett beslut, underkänna detsamma genom att rösta nej innebär det att alla riksdagsledamöter måste ha samma rätt. Därmed kan inte regeringen längre regera.
Socialdemokraterna inser konsekvenserna fullt ut av att regeringens propp skulle falla. Trots att hela FRA lagstiftningen inititerats av regeringen Persson väljer man nu i riksdagen att lägga sig på samma linje som v och mp i den fromma förhoppningen att fyra av Alliansens ledamöter ska stödja oppositionen och därmed fälla regeringen.
Oavsett personröster och det egna mandatets stora betydelse är samtliga riksdagsledmöter i första hand valda som partiföreträdare. Därmed finns en skyldighet att vara solidarisk med partiets beslut att faktiskt ingå i en regering. Tids nog (må det dröja många år) får Alliansens riksdagsledamöter möjlighet att leka låtsas politik i oppositionsställning. Lägga förslag som aldrig förverkligas. Hålla tal som ingen bryr sig om. Då är det fritt fram att strunta i ansvar, satsa på sin egen profil och ta ut svängarna.

torsdag, juni 12

Skogsbrand i Herrljunga

Gjorde att inga tåg tog sig från Göteborg under gårdagen. Konsekvensen blir att det är ont om vagnar från Gävle. 100 personer ska rymmas i en förstaklass vagn med 50 platser. Klaga inte säger tågvärden. Tänk på att de som kliver på i Östersund just nu inte får kliva på sitt X2000 överhuvudtaget utan hänvisas till bussar från Östersund till Stockholm. Känns bra att det finns de som har det värre.

onsdag, juni 11

Vissa dagar längre än andra

Tog i morse bilen till Stockholm. Frukost kl 07 30 med den politiska ledningen på socialdepartementet. Därefter diskussioner kring läkemedelsinformation och regelverket som finns eller borde finnas. Lyssnar sen en timme på professor Joakim Vogel som berättar om välfärd.
Efter lunch genomgång av de texter till budgeten som ska presenteras i slutet av september. När Anders Borg i slutet av september lägger budgetproppen på riksdagens bord är det slutet på en process som pågått i 6 månader.
Avslutar kvällen 21 00 efter att ha stämt av ett antal frågor med partiledaren. Hemma igen vid 23 00.
Tur att inte alla dagar är lika långa.

Ylva och apoteken

Ylva Johansson hotar nu med att nationalisera privata apotek efter 2010 om hon får makten.

Alliansregeringen är i färd med att förverliga ännu ett av vallöftena. Ge Sverige en modern apoteksstruktur. Det handlar om att tillåta alla som säljer tobak att även sälja läkkemedel som gör det lättare att komma ifrån tobakbruket. Det handlar om att öppna för Konsum och Statoil att sälja receptfria läkemedel och slutligen att tillåta andraän det statliga Apoteket att driva apotek. Det blir då endast Kuba och Nordkorea som har ett statligt apoteksmonopol.

Ylva Johansson framstår som desperat när hon i det läget lovar att nationalisera eller tvångsinlösa privata apotek 2011. De enda länder där nationalisering eller tvångsinlösen av privat egendom förekommit i modern tid är Mugabes Zimbabwe och Hugo Chavez Venezuela. Är det möjligen Ylva Johanssons förflutna i Vänsterpartiet som på Ylvas tid bekände sig till kommunister som gör sig påminnt när hon kommer på den lysande idén.

I Norge som avskaffade sitt monopol 2000 finns det idag ingen som vill återgå till monopoltiden. Jag ser fram emot att i valrörelsen 2010 då vi förhoppningsvis har ett stort antal privata, omtyckta, välfungerande apotek få fråga Ylva Johansson hur hon planerar genomföra nationaliseringarna. Hon kanske kan få tips av sin gamla partivän Robert Mugabe.

Det tråkiga med hennes utspel är hon skrämmer inte ett enda av de stora apoteksbolag som kommer att etablera sig på marknaden. De vet att hon tramsar för att vinna en eller annan röst. Däremot skrämmer hon säkert många kvinnliga farmaceuter som i dagarna funderar på att bli delägare i sitt apotek. Trist kan jag tycka.

tisdag, juni 3

Självmord

Idag ser jag att folkhälsominister Maria Larsson delar ut Nordiska ministerrådets folkhälsopris till professor Danuta Wasserman. Hon är Sveriges ledande forskare på området självmordsförebyggande. Hon är väl värd priset. En av de många spännande människor som jag lärt känna sen jag började på statsrådsberedningen. Gode vännen Lennart Levi såg till att vi möttes. Danuta har gett mig många insikter i hur Sverige faktiskt kan arbeta smart i att förebygga självmord.

måndag, juni 2

Förtidspensionärer får studera

Idag berättar socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson att förtidspensionärer kommer att få studera med bibehållen förtidspension. Ytterligare en väg tillbaka öppnas för alla de 550 000 förtidspensionärer. En helt orimlig utslagning som socialdemokrater och vänsterpartister såg som den högsta formen av välfärd. 2006 var det 140 människor per dag som stämplades som obrukbara och med en förtidspension fick höra att de skulle hålla sig borta från arbetsmarknaden. Av dessa 140 per dag var 10 ungdomar under 25 år. Redan 2007 märktes skillnaden. Det var första gången på 35 år som antalet förtidspensionärer minskade.
Den förtidspensionär som vill kan nu börja att läsa för att hitta tillbaka till ett värdigt liv. En journalist från ekot frågar just ministern om det inte blir dyrt för samhället. Någon 22 årig förtidspensionär kan ju får för sig att läsa in både gymnasie och högskoleexamen. Ja hemska tanke! En 22 åring som går från förtidspension via studier till att försörja sig själv istället för att leva på förtidspension resten av livet.