lördag, september 29

Subversiv verksamhet

Träffade på tåget hem Ragnwi Marcelind som är statssekreterare hos Maria Larsson. Ragnwi skulle ägna helgen åt att putsa fönster. Subversiv verksamhet tyckte jag då regeringen torgför hushållstjänster som ett viktigt budskap. Själv ägnas helgen åt en vigsel på fredagkvällen. Hemma i en villa i Hedesunda med två vittnen, brudgummens mor och hennes väninna. Så vacker och kärleksfullt. Skrivit det förut men varje vigsel är så unik och en glädje att få vara del av. Lördagsdygnet blir det jour barnkliniken. Att få komma hem (arbetsplatsmässigt) är alltid skönt.

fredag, september 28

Röd skjorta

Idag har jag för första gången i mitt liv (tror jag) en röd skjorta för att tillsammans med miljoner andra på ett enkelt sätt visa att mina tankar finns hos de tappra människorna på Rangoons gator.

torsdag, september 27

Unga super och knarkar

I debatten framställs det ofta som att allt fler ungdomar dricker importerad sprit och alla testar narkotika. I den debatten likväl som i andra är det alltid bra att försöka hitta fakta och inte bara gå på vad grannen säger och vad som står i tidningen.
Att ungdomar blir klokare finns det belägg på. CAN publicerar sin statistik som visar att narkotika användningen är rekordlåg och även vad gäller alkoholkonsumtionen i åk 9 är trenden vikande.

onsdag, september 26

Läkarförbundet upprört

I Dagens medicin kan läsas att läkarförbundets expert är upprörd över att regeringen när möjligheterna till sammanhållen journal (datajournal) ska skapas tänker stoppa möjligheten för patienter att blockera vissa uppgifter. Tanken som finns i patientdatautredningen är att patienten vid besök hos en läkare ska kunna blockera andra läkare från att se att besöket ägt rum. En självklar rättighet tycker jag utom i två fall. För det första handlar det om att föräldrar inte ska kunna blocker i barnens journal. När föräldrar misshandlar sina barn söker man regelmässigt läkarhjälp i grannlandstinget. Om föräldrar fick rätt att blockera barnens sjukvårdskontakter förlorar vi en suverän möjlighet att kunna upptäcka barn som far illa.
Det andra handlar om att när patienten begär ett sjukintyg och det nekas ska den uppgiften heller inte kunna blockeras.
Jag råkade som läkare för många år sedan ut för följande situation. En missbrukare begärde av mig ett sjukintyg. Jag nekade beroende på att arbetsförmågan ej var nedsatt och således saknades grund för läkarintyg. Patienten lämnade mycket uppretad mottagning men kommer åter samma eftermiddag, triumferande. Hade då sökt en privatpraktiserande läkare och fått ett intyg. Kunde med ett stort leende visa upp det för mig. Det kallas för doktorshopping. Får Du inte sjukintyg av dr A, gå till dr B eller dr C.
Den nya lagstiftningen möjliggör att sätta stopp för det vilket regeringen avser föreslå. Mycket klokt tycker jag. Integritetsskäl kan aldrig hävdas i ett läge där den enskilde begär samhällets stöd för sin försörjning.

tisdag, september 25

Blind höna hittar två korn

Idag finns jag med på debattsidan i såväl Arbetarbladet som Gefle Dagblad. I Arbetarbladet om att inte pensionärerna fått det sämre för att de som arbetar fått ett jobbavdrag. Det återfinns här, klicka på politik och sen "Jag förstår inte Ingeborg".

I Gefle Dagblad en polemik med Vänsterpartisternas syn på vad lycka och välstånd är. Går ej att länka så den följer här:

Svar till Ulla Andersson och & Co
Blir det någon välfärd kvar frågar sig Ulla Andersson med stöd av andra vänsterpartister från länet och räknar sen upp alla vallöften som Alliansregeringen redan hunnit bocka av. 80% av allt som lovades är genomfört eller åtminstone påbörjat. Kritiken från många handlar om att regeringen pratar för lite, och jobbar för mycket skulle man kunna tillägga.

Ullas fråga är ideologiskt spännande. Den visar en tydlig skillnad i synen på vad välfärd egentligen är. För mig är välfärd att folk har arbete och kan försörja sig själv och betala skatter. Skatter som sen gör att vi kan ha ett stabilt trygghetssystem och hög klass på vägar och skolor, på rättsväsende och sjukvård. För Ulla handlar välfärd om att se till att värna människors rätt att leva på bidrag.

Ulla och vänsterpartiet styrde Sverige tillsammans med Göran Persson under åtta långa år. Hur såg då hennes bokslut ut. En och en halv miljon människor i arbetsför ålder levde på bidrag. Mer än en halv miljon människor hade stämplats som ej behövda och förtidspensionerats. Varje dag förtidspensionerades 10 ungdomar under 25 år. Ulla kallar det för välfärd. För mig är det raka motsatsen. En grym utslagning som är ett hot mot välfärden. Ingen välfärdssamhälle är hållbart där allt färre människor i arbete ska försörja allt fler som lever på bidrag.

Idag, ett år senare är mer än 130 000 fler i arbete än när Ulla Andersson lämnade ifrån sig makten. Det beror på att det blivit lättare för företagen att anställa och att regeringen konsekvent genomför förslag som uppmuntrar till arbete. Senast i raden av förslag var beskedet att alla som arbetar får ytterligare skattelättnader. Från och med årsskiftet kommer de allra flesta som arbetar heltid att ha fått 1000 kronor mer kvar efter skatt än under Ullas tid. Det är en tusenlapp mer för undersköterskan och en tusenlapp mer för överläkaren. Hur Ulla kan påstå att den skattelättnaden gått till de rika har jag svårt att förstå.

Ulla hävdar att Alliansregeringen möjliggjort privata sjukvårdsförsäkringar. Så vitt jag vet har privata sjukvårdsförsäkringar alltid varit tillåtna. Under Ullas tid vid makten blev de dessutom mer och mer populära eftersom hon såg till att Sveriges sjukvård näst intill slog världsrekord i bristande tillgänglighet och långa köer. Behovet av privata sjukförsäkringar ska, hoppas jag, försvinna genom att köerna försvinner. Redan har alliansregeringen dragit igång en omfattande arbete för att öka mångfalden i sjukvården och minska köerna. De brister som fanns i skolan och i äldreomsorgen efter åtta år av vänsterpartistiskt styre kan man också, om utrymme funnits, skriva mycket om. Behövs nog inte för de är för alla så uppenbara. Även här är stora förändringar på gång mot valfrihet och kvalitet i äldreomsorgen och en skola med ordning och reda där barn får lära sig läsa, skriva och räkna.

Det är tre år kvar till nästa val. Då om inte förr ska väljarna ha svaret på Ullas fråga. Kan då fler människor försörja sig genom arbete har som jag ser det välfärden blivit stabilare. Har vi 2010 en skola där eleverna i lugn och ro kan lära sig till skillnad från den flumskola Ulla lämnade efter sig, jag då har välfärden ökat. Är inför nästa val köerna borta i sjukvården så att färre anser sig behöva en privat sjukförsäkring jämfört med hur det var när Ulla lämnade över så har välfärden blivit starkare. Den fråga som Ulla och hennes vänner ställde kommer då att vara besvarad.
Anders W Jonsson ( c )

måndag, september 24

Roger Tiefensee bland de sista

Centerpartiets gruppledare hamnar sist på listan över taxiåkande riksdagsmän. Trots att han bor på Kvattala gård i Dunkers socken, långt från all ära och redbarhet, har han inte lyckats åka taxi för mer än 96 kronor. Annat är det med den flitige före detta sosseministern Sven Erik Österberg, även hand boende på den svenska landsbygden, inte så långt från Stockholm. Den flitige Österberg har på samma tid åkt 76 tusen niohundra tolv kronor och tjugo nio öre.

Att ingen journalist dragit slutsatsen att Österberg är flitig, reser mycket, medan Tiefensee är en lat ledamot. Det är lika intelligent som de artiklar som nu skrivs där man sätter likhetstecken mellan flit och att i riksdagen producera mängder av motioner, interpellationer och frågor till statsråden.

Centerriskdagsmannen Lennart Levi, som jag vet är en av de mest aktiva blev på den grunden utnämnd till lat. Likaledes pekas Sven Bergström i hälsingetidningarna ut som lat.

Det är så här att alliansens riksdagsledamöter ska inte skriva interpellationer, frågor och motioner. Som riksdagsledamot för alliansen påverkar man genom att direkt till den politiska ledningen på departementet ställa sina frågor och komma med sina förslag.
Det är oppositionen som ska använda interpellationer, motioner och frågor då de, tack vare kloka väljare, under MINST fyra år är totalt avskurna från alla möjligheter till inflytande. Att som ledamot för ett regeringsparti vara flitig med att skriva interpellationer, frågor och motioner är som Lennart Levi utrryckte det "att elda för kråkorna" och som jag ser det att signalera att man helt saknar påverkansmöjlighet på regeringspolitiken och därför liksom oppositionens ledamöter är hänvisad till att skriva motioner och interpellationer.

lördag, september 22

Alliansens dag i Gävle

Lördag 12 till 13 hade vi kommit överens om att fira Alliansens ettårsdag - ett år vid makten. Marianne Nygren från kd var smart nog att ta med plommon i korgar. Jag fick en korg och var sen strängt upptagen i en och en halv timme. Det räcker bara med att stå där så kommer folk och vill diskutera.
Två saker slår mig. Människor frågar om vad men vill egentligen veta varför. Ni har en statsbudget med så mycket pengar, väljer att komma med impopulära förslag istället för att sprida manna från himmlen. Varför???
Det andra rör deltidsarbetslösheten. Ett hundratusen, drygt, kvinnor arbetar deltid och stämplar upp till heltid med hjälp av akassan. Det har bland kommunpolitiker varit kännt att det är ett smart sätt att lägga schema inom äldreomsorg och barnomsorg. Schemalägg deltid så går staten via akassan in och betalar för heltid. Tufft nu för kommunerna att erbjuda heltid för att få behålla personalen. Det förvånande var inte en utan flera arbetsgivare som berättade att de hade deltidsanställda, behövde mer folk men fick inte deltidarna att gå upp till heltid på grund av att det var mer lönsamt att kvittera ut deltidsersättning från a kassan.

Det är så nyttigt att stå på torget en lördag.

Muhammed och hunden

Konstnären Lars Vilks glädje i att få avbilda Muhammed som hund är mycket märklig. Han hävdar att det handlar om yttrandefrihet och att testa gränser. För mig har det ingenting med yttrandefrihet att göra. Fullständigt klart för alla att det är tilltåtet att göra vad Vilks gjort.
Att få vill publicera hans bild har ingenting med yttrandefrihet att göra utan beror på att alla som tänker lite längre än näsan räcker inser att det Vilks gjort ökar misstroende mellan den muslimska världen och Sverige. Därtill skadar det muslimer som med liberala grundvärderingar vill få sina länder att närma sig väst. Pierre Schori beskriver det mycket bra i dagens Brännpunkt.

fredag, september 21

Stackars Nuder

Han tog i för allt vad tygen höll. Jämförde begränsningarna av möjligheten att stämpla upp till heltid, år efter år, med att de deltidsarbetslösa fördes fram till stupstocken - för att halshuggas!

Sen kom då de elaka miljöpartisterna, Eriksson, Ruwaida och slutligen Valtersson och berättade att den stupstocken hade Nuder själv försökt släpa fram, inte en gång utan två. I budgetförhandlingarna 2003 och 2004 hade det socialdemokratiskt styrda finansdepartementet krävt, inte bara begränsningar utan AVSKAFFANDE AV MÖJLIGHET FÖR DELTIDSARBETSLÖSA ATT STÄMPLA UPP TILL HELTID.

Stackars stackars Nuder kan man tycka. När han försökte utmåla Anders Borg som bödel med svart huva och bila visar det sig att han själv några år tidigare varit om än ej bödel så väl en liten rackare.

torsdag, september 20

Älskade Gini

Idag fick jag mitt eget ex av budgeten. Grön till färgen och drygt decimeter tjock. Många sidor spännande läsning.
Det jag tycker är mest spännande är att få läsa om Gini. Gini är en koefficient som mäter hur det ser ut med fördelningen i samhället. Det är det enda vetenskapliga sättet att mäta om klyftorna ökar eller minskar. Om Gini är lika med 1 äger en person allt och de andra inget. Är Gini lika med 0 äger alla exakt lika mycket.
Gini har ökat med 26% under socialdemokraternas år vid makten. Klyftorna var alltså betydligt större när Göran Persson lämnade makten än när han tog den. Nu är tendensen att Gini minskar innebärande att klyftorna i Sverige minskar.
Det finns många förklaringar härtill men den viktigaste är att allt fler kan leva av lön på eget arbete och slipper försörja sig på bidrag. Det handlar om 131 000 människor för att vara exakt.
Den allvarliga klyftan i ett samhälle är inte den mellan Wallenberg och Svensson utan den mellan de som har arbete och de som saknar. Den klyftan blir allt mindre.
Jag älskar Gini!!

onsdag, september 19

Nikotinläkemedel

Förlossningen är över. Ett välskapt barn iform av en lagrådsremiss om att butiker som säljer tobak efter anmälan till kommunen även ska få sälja nikotinläkemedel. En lång, huvudsakligen okomplicerad graviditet är därmed avslutad.

Känns spännande att se resultatet, även om förändringen inte blir revolutionerande, av arbetet i regeringskansliet.

Annars kändes det aningen tungt att imorse ta 0625 tåget till Stockholm för att klockan 8 kunna äta frukost med Alliansgruppen i socialutskottet och den politiska ledningen på socialdepartementet. Sen blir det 17 20 tåget hem efter som Anders Borg vill ha möjlighet att träffa oss politiskt sakkunniga på regeringskansliet klockan 16 15. Åka hemifrån Vinnersjö tjugo i sex på morgonen för att komma hem halv åtta på kvällen är en lång arbetsdag, men jag klagar inte. Fortfarande mycket belåten med att få förmånen att under några få år få arbeta i den politiska maktens centrum.

Idag kommer för övrigt Lettlands nyvalde president, Valdis Zatlers, till Rosenbad. Han är kollega till mig, läkare även om bara ortoped. På läkarutbildningen fick vi lära oss att de som inte kunde bli något annat fick bli ortopeder, det enda som krävdes var stark rygg, stor blåsa och ett flackt psyke. Det sista gäller nog inte Valdis, det var därför han lämnade ortopedin och blev president.

När jag kom tillbaka efter lunch var redan den röda mattan utrullad. Fick på nåder använda huvudentrén om jag lovade att inte sätta mina skitiga fötter på den röda mattan.

tisdag, september 18

Tack till Christer

Tisdag eftermiddag blev det sista besöket hos avgående landshövding Christer Eirefelt som hade avskedsmottagning på slottet. Äldsta dottern fick följa med då jag tyckte det var ett utmärkt tillfälle för henne att få se det Sveriges nordligaste Wasaborg invändigt. Slottet som för övrigt gett namn till länet Gävleborg.
Jag tackade Christer för den insats han gjort för länet. Jag har både haft med honom att göra som ledamot av länsstyrelsens styrelse men även i rollen som distriktsordförande för Centerpartiet. Jag sa att i centerhistorien kommer det att gå att läsa " Det hände sig under den tid då Christer Eirefelt var landshövding över länet att epitetet fick bytas från det röda Gävleborg till det gröna Gävleborg". Centerpartiet styr nu genom olika former av koalitioner i sju av länets tio kommuner.
Den medföljande damen, 15 år, var nog måttligt road. Inte så intresserad när jag visade henne runt i paradvåningen för att beundra all konst. Åt dessutom inte tillräckligt många snittar utan besöket på slottet fick efterföljas av besök på pizzeria. Den snåle faderns plan gick om intet, låta dottern äta sig mätt på statens snittar.

Riksmötets öppnande

Deltar i Riksmötets öppnande genom att följa det på SVT24. Jag skulle vilja delta mer aktivt i rollen att få rida en av de fantastiska hästarna som ingår i kortegen. Ska anmäla mig som intresserad.

VAB fusk

Idag berättar socialförsäkringsministern att regeringen kommer att skärpa kontrollen vid uttag av VAB (vård av sjukt barn) dagar.

Bakgrunden är följande:
IFAU, institutet för arbetsmarknadspolitiskt utvärdering har på den socialdemokratiska regeringens uppdrag gjort en studie kallad ”Överutnyttjande av tillfällig föräldrapenning”.

Tillfällig föräldrapenning TFP består av tre olika förmåner:
Rätt att vara hemma med sjukt barn från 0-12 år (VAB dagar). Om det finns särskilda behov kan man även vara hemma med sjuka barn från 12 till 16 år. Då krävs ett särskilt läkarintyg.
Rätt för pappor att få ersättning för 10 arbetsdagar i samband med barnets födelse, så kallade pappadagar.
Rätt till ersättning för föräldrar till handikappade barn då de besöker barnets skola – kontakt dagar.

Undersökningen berör bara den första förmånen. IFAU använde sig av informationsmetoden. Den går ut på att en grupp föräldrar får information om att försäkringskassan kommer att utsätta dem för särskilt noggrann kontroll vid uttag av VAB och en kontrollgrupp fick inte tilläggsinformationen. IFAU följde båda gruppernas utnyttjande av VAB och kunde konstatera att den grupp som fått särskild information om utökad kontroll minskade uttaget av VAB dagar med 22%, mäns uttag minskade med 28% och kvinnors uttag minskade med 19%. Män överutnyttjar alltså 50% mer än vad kvinnor gör.

Med tanke på att kostnaden för VAB 2007 beräknas bli 3,4 miljarder så innebär det, om IFAU:s studie är korrekt, ett överutnyttjande motsvarande 750 miljoner kronor.

Det vilar en förbannelse

över min plånbok. Igår morse klockan 05 15 när jag i lugn och ro drack morgonkaffet och läste tidning upptäckte jag att plånboken en timme tidigare åkt med hustrun till Arlanda för vidare resa till Paris. Plånboken fick vacker stanna på Arlanda. Jag hade tur som hade bensin i bilen tillräckligt för att köra till Arlanda och hämta den. Utan plånbok tar man sig inte långt, inga pengar (frånsett mynten i PET flaskan), inget tågkort, inget bensinkort.
Idag tänkte den kära plånboken bege sig vidare till Göteborg genom att ligga kvar i fåtöljen. Det var nog Guds straff för att jag hade varit elak tidigare på morgonen genom att till riksdagsledamöterna Backman och Ceballos som var på väg till Riksdagens öppnande säga "det är väl skönt att det är slut på semestern så att även ni riksdagsmän får börja göra nytta". En vänlig medresenär uppmärksammade mig på plånbokens plan att resa vidare. Återigen räddad av gonggongen.
Jag bävar nu för att det ska bli tredje gången gillt med plånbokens försök till resor. Jag ska vara snäll hela dagen så att jag slipper ytterligare straff.

söndag, september 16

Låång lördag

Inledde lördagen med mottagning på barnkliniken. Efter alla år i jobbet känns det forfarande roligt att möta barn, ungdomar och deras föräldrar. En spännande miljö att få finnas i dessutom. Vid en lördagnattsjour tidigare under månaden väcktes jag av budet att ett akutsnitt skulle göras där trillingar förväntades. Jag har bara haft förmånen att få vara med om trillingförlossning en gång tidigare under min snart 17 åriga tid inom barnsjukvården. Det blev då rätt tydligt att det inte är bara är på statsrådsberedningen som det finns ett spännande jobb. Barnläkare eller politiker, valet är inte lätt. Skönt att det går bra att vara både och, det är ibland så svårt att välja - Expressen eller Aftonbladet.

Efter mottagningen fort hem, svida om till mörk kostym och hämta upp hustrun för att i Gysinge förrätta vigsel och sen vara med på efterföljande fest. Lars Sundström, god vän och LRF:s regionchef var det stilige brudgummen och Linda hans vackra brud. Brudparet anlände i båt över Dalälven och vigselakten skedde på bryggan framför den vackra herrgården. Bruden var mycket vacker och den pågående höststormen rubbade inte hennes frisyr med en millimeter. Brudgummen, som är känd för att på LRF stämman i Gävle för några år sedan ha presenterat sig med att "alla län brukar skryta med hur vackert där är men det unika med Gävleborg är att här finns Sveriges snyggaste LRF ordförande" var också för dagen stilig.

Fest i herrgårdens Orangeri. Speciellt för mig då det var där vi hade vår egen bröllopsfest för 17 år sedan.

lördag, september 15

Dyrare öl

Idag berättade Maria Larsson att vi i budgetförhandlingarna kommit överens om att skatten på öl höjs och skatten på vin sänks. Det är en klok överenskommelse. Regeringen för en restriktiv alkoholpolitik. Priset är ett effektivt sätt att hålla nere konsumtionen. Kraftiga höjningar är däremot omöjliga på grund av gränshandel.

EU har varit tydliga i att man inte accepterar att Sverige gynnar det egenproducerade ölet på bekostnad av importerat vin med hjälp av skilda beskattningsnivåer. När nu skatten på öl höjs och skatten på vin sänks kommer närmar sig skattenivåerna varandra. Förändringarna är så små att en konsument knappast kommer att förändra sitt beteende, mindre än en krona på både ölburken och vinflaskan.

Liv kommer det kanske att bli med tanke på att centerstämman i Kalmar för några veckor sedan beslöt att sänka skatten på öl och vin. En del kommer kanske att undra varför vi Centerpartister i regeringskansliet inte följer stämmans beslut. Det är rätt enkelt. För det första består Alliansregeringen av fyra partier. Ett parti dikterar inte villkoren. När diskussionen har förts vilka skattesänkningar som ska prioriteras har skattesänkningar som leder till att fler kommer i arbete prioriterats. Det har varit svårt att hävda att sänkt alkoholskatt ger fler i arbete.

Andra kommer att hävda att höjd ölskatt leder till ökad gränshandel. Jag tror inte att sambandet är så enkelt. Systembolagets senaste statistik visar att öl försäljningen ökar starkt. Nyhetens behag av att åka till Tyskland och handla billig öl har avtagit. Den måttliga höjningen av ölskatten kommer inte att påverka trenden att färre åker utomlands för att handla. Såväl Systembolagets VD och den förra regeringens alkoholutredare Kent Härstedt, som båda tidigare pläderade för sänkta alkoholskatter har idag ändrat uppfattning.

fredag, september 14

Osanning i Arbetarbladet och Radio Gävleborg

Den stora nyheten i Radio Gävleborg under tisdagen och onsdagen var att antalet arbetslösa funktionshindrade hade ökat med 50%. Även Arbetarbladet toppade med nyheten. Jag studsade på siffran men hade på grund av budget budget budget inte tid att engagera mig i frågan förrän på torsdagen.

Hur kunde det komma sig att utvecklingen i Gävleborg så markant skiljer sig från landet i övrigt?

Det går nämligen aldrig att bara se till hur många öppet arbetslösa det finns utan det är alltid totalsiffran som gäller dvs sammantaget öppet arbetslösa och i olika former av åtgärder. Det går heller inte att lita på kategoriseringen i AMS siffror då termen ”funktionshindrad” inte är relaterad till en läkarbedömning utan till den enskildes egna uppgifter. Summan av kardemumman är att det endast är totalsiffran arbetslösa och i åtgärd som går att lita på . Det syns tydligt om man tittar här och jämför med det här.
För Gävleborgs del är det 3500 färre totalt sett som är beroende av arbetsförmedlingen augusti 2007 jämfört med augusti 2006. Det är historisk siffra och den verkliga nyheten.

Ser man till antalet funktionshindrade i Gävleborg öppet arbetslösa eller i åtgärd är siffran oförändrad jämför för ett år sedan. Orsaken till att den öppna arbetslösheten ökat och antalet funktionshindrade i åtgärder minskat beror på att i högkonjunktur, när arbetsgivarna skriker efter folk, ska en klok regering och ett klokt AMS alltid dra ner antalet människor innestängda i åtgärder till ett minimum.

Jag bad även AMS centralt att analysera siffrorna och fick följande svar:

Jag har tittat på dagsaktuella siffror som belyser frågan om psykiskt
funktionshindrade anmälda på arbetsförmedlingen i Gävleborgs län.

De psykiskt funktionshindrades andel av de arbetslösa i X län är 2,2%. I riket
som helhet är det 2,1%.

De psykiskt funktionshindrades andel av alla funktionshindrade anmälda på Af i
X län är 15,5 %. I riket som helhet är det 17,6 %.

X län svarar för en arbetslöshet som utgör 4,1 % av riket som helhet. De
arbetslösa psykiskt funktionshindrade i X län utgör 4,4 % av alla arbetslösa
med samma funktionshinder i riket som helhet.

Jag tycker att dessa siffror talar för sig själva. Slutsats: knappast
alarmerande för X län.

Slutsatsen blir att bakom de braskande rubrikerna var det tomt. En kombination av Länsarbetsnämndens (medvetet eller omedvetet)klantigt utformade pressmeddelande och journalister med ont om tid såväl på Arbetarbladet som på Radio Gävleborg har förlett det allmänna till att tro att läget i Gävleborg är katastrofalt. Alliansregeringen har sett till att funktionshindrade och psykiskt sjuka får gå arbetslösa.

torsdag, september 13

Bra Reinfelt

DN debatt finns idag en mycket välskriven och klok artikel undertecknad Fredrik Reinfelt och Christina Husmark Persson. Nu äntligen kommer något att hända för att hjälpa den dryga halvmiljon människor som stängt ute genom att förtidspensioneras.

onsdag, september 12

Ny handelsminister

En docent och medicine doktor, om än ej läkare, skadar inte i statsrådskretsen. Det blir nästan komiskt när presskonferensen ägnas åt huruvida man kan ha en lila Porsche eller hur det ska tolkas att det nya statsrådet betalat svart arbetskraft. Mer fokus på handelspolitiken hade inte varit fel i den efterföljande frågestunden.

Min avsägelse

Jag har idag skickat in min avsägelse. Efter 15 år i Gävle kommunfullmäktige lämnar jag stafettpinnen vidare. Det har varit roliga och lärorika år i den vackra festsalen. Många spännande debatter och viktiga beslut.

Nu räcker dock inte engagemanget till att både vara aktiv i den nationella politiken och samtidigt finnas med i kommunpolitiken. Bättre att någon annan med stenhårt fokus på Gävle kommun kan ta över.

tisdag, september 11

Glädjande siffror från AMS

Återigen glädjande siffror från AMS. Arbetslösheten minskar snabbt. Även i det län som har den högsta arbetslösheten, Gävleborg, går det snabbt åt rätt håll. Märkligt att Radio Gävleborg väljer att fokusera på att antalet funktionshindrade utan arbete ökat i länet. Med tanke på att utvecklingen är den motsatta i övriga Sverige och att arbetslösheten minskar mycket snabbt i Gävleborg borde frågan kanske vara; hur klassificerar länsarbetsnämnden i Gävleborg funktionshindrade. Kan det vara så att det som skiljer ut Gävleborg från andra län inte är verkligheten utan hur statistiken förs.

Äntligen

Jag klarade idag uppkörningen för BE körkort. Redo att ge mig ut på vägarna med lastad hästtransport. Nu återstår bara att få kusarna att kliva in.
Jag var dock inte helt bekväm i situationen att sitta med en trafikinspektör vid min högra sida. Det blev inte bättre av att körskolläraren för trafikinspektören presenterade mig med " Du skulle bara veta vem Du kommer att ha i bilen nu, han är osv....
Det gjorde inte att jag kände mig lugnare kan jag säga.

måndag, september 10

Lokal kändis i Hedsunda

Jag har nu blivit lokal kändis i Hedesunda. Det har inget med mitt politiska engagemang att göra utan beror på att jag sett en björn på vägen mellan Hedsunda och Vinnersjö. Historien blir bättre för var gång jag berättar den på ICA. Björnen större, våldsammare, närmare och brunare.

fredag, september 7

Jordbruksministern på Mackmyra

Idag besökte jordbruksminister Eskil Erlandsson Mackmyra och Sveriges enda whiskydestilleri. Spännande besök med diskussion bland annat om möjligheten till gårdsförsäljning. Igår tillsatte regeringen en alkoholutredning som bland annat kommer att se över om gårdsförsäljning är förenlig med svensk alkholpolitik.

torsdag, september 6

budget budget budget budget

Dagarna fyllda av budget. Känns betydligt bättre i år än vid motsvarande övning efter maktövertagandet för ett år sedan. Många frågar vad innehållet kommer att bli men svaren uteblir. Slutprodukten kommer att bli mycket bra men viktigt att det får presenteras rätt istället för att komma iform av "läckor".

onsdag, september 5

Om centerstämman

Det har skrivits ett stort antal referat från centerstämman i Kalmar. De flesta på temat succé. Det var också det intryck de flesta som bevistade stämman hade i tankarna på hemresan. Ett av de roligare kåserierna återfann jag i Kvällsposten. Dr Besk är dessvärre ingen kollega jag känner.

Odenberg ska bli motionär

Idag offentligggjorde försvarsministern sin avgång. Han ska motionera bort de trettio kilo han lagt på sig sista året. Även om jag kanske också borde gå ner ett eller annat kilo ska jag försöka göra det utan att avgå.
Motiven till hans avgång är hedrande. Han kan ej verkställa vad regeringens fyra partier kommit överens om vad gäller försvarmakten. Det är viktigt i alla ledande befattningar att man har en inre harmoni. Jag är med så länge jag kan stå för mina handlingar. Får jag av chefen ( i det här fallet cheferna i de fyra partierna) order att göra något som strider mot min övertygelse är avgång den naturliga följden.
Den som hänger sig kvar oavsett inriktning bara för att behålla position mår i längden inte bra och blir heller inte en trovärdig chef.

Koka soppa på en spik

Gårdagen inrikespolitiska arena hade två föreställningar. Den första var att folkpartiledaren in spe, Björklund, lyfte frågan om åldersdiskriminering vilket rönte stor uppmärksamhet. Vad han inte berättade och tydligen ingen journalist kom ihåg var att förslaget togs fram i enighet inom Diskrimineringskommittéen. Inget parti har varit emot och förslaget kommer att bli verklighet oavsett regering. Ibland lyckas man som politiker koka en god och mustig soppa på en gammal spik ifrån i dethär fallet en statlig utredning.
Den andra var offentliggörandet av 50% av regeringens nya familjepolitik nämligen vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen. En bra kombination vilket gör att familjens valfrihet och önskan om mer jämställdhet mellan män och kvinnor blir verklighet.

tisdag, september 4

På väg till jobbet

Jag brukar inte klaga. SJ håller faktiskt tiden, nästan jämt. Så ej idag på morgonen. Först går en av motorerna på X2000 sönder vilket betyder halvfart. Sen extra stopp i Tierp för att ta upp några hundra strandsatta passagerare. Ytterligare försening. Slutligen en olycka vid Karlberg vilket stoppar all tågtrafik under en timme.
Ska man se det positivt kan man säga att det var bra att allt inträffade samma morgon. Bättre en rejäl försening en dag än små förseningar under flera....

måndag, september 3

På väg hem

från jobbet fick jag ikväll för första gången se en livs levande björn vid sidan av vägen. På vägen mellan Rosenbad och Vinnersjö kan det mesta hända. En kilometer efter björnen kom sen en älg. Nu har jag haft årets vilt upplevelse!

lördag, september 1

Olof Johansson

Dagens stora händelse var inte Mauds rikstingstal utan vad hon och Olof Johansson sa när den senare förärades Bramstorpsplaketten, Centerpartiets främsta sätt att belöna dem som gjort en stor insats.

Maud beskrev Olles gärning, däribland insatsen för att sanera Sveriges ekonomi under 90 talet. Det var en historisk insats där vi idag kan kvittera in vinsten iform av statsfinanser med stora överskott. Olle tackade och sa bland annat till sin efterträdare" ni är på rätt väg".

Känslan jag fick var densamma som när Torbjörn Fälldin återkom till centerstämmorna när Maud Olofsson valdes till partiledare. Det sår som uppstod i centerrörelsen när Fälldin slutade som partiledare 1985 hade då läkt efter 16 år. Idag läkte såret som uppstod då Olle lämnade partiledlarskapet 1998.

För mig som jublade när Olle valdes till partiledare men även var en aktiv del i att han lämnade partiledarskapet var det en stor stund. Jag kan säga att ögonen var inte helt torra.