torsdag, januari 31

Vänsterpartiets rätta ansikte

Idag såg vänsterpartiet i Gävle till att stänga fyra skolor däribland Nya Nynässkolan. Den skola som lyckats absolut bäst med integrationsarbete. Dessutom såg Vänstern till att stänga Gävle Behandlings Center. Den instans som räddat många missbrukares liv och gett deras familjer en dräglig tillvaro.
Många är med rätta mycket besvikna på Vänsterpartisterna. I ord lovar man 100 000 tals nyanställningar i offentlig sektor men när man kommer till makten har man inget emot att slå på de svagaste.

Jämställdhetsplaner

Barnklinken var en av få arbetsplatser i Landstinget Gävleborg där det togs fram en jämställdhetsplan. Det var en spännande diskussion och kartläggning som ledde fram till planen. Jag minns att vi var rätt överens om att det var bra att ta fram planen och att vi efter några år skulle utvärdera den. Lagens bokstav om att jämställdhetsplan ska tas fram varje år var för mig fullkomligt orimlig. Troligen också det kravet som gjorde att många andra verksamhetschefer inte ens bemödade sig om att ta fram jämställdhetsplaner.

Lika enkelt samband som att vi vet att motionera är viktig. Om någon annan bestämmer att det ska springas minst 60 minuter varje dag så säger nog de flesta av oss att det är ett önskvärt tillstånd men inte möjligt att uppnå. En ursäkt för att sen överhuvudtaget inte motionera.

Klokt därför tycker jag när regeringen i sitt förslag till ny diskrimineringslag tar bort kravet på årlig jämställdhetsplan och dessutom är tydliga i att endast företag med mer än 25 anställda är tvungna. Ändringen kommer sannolikt att leda till fler jämställdhetsplaner och dessutom jämställdhetsplaner som betyder något, inte bara hyllvärmare.

Vintern är här.

Två decimeter snö i Vinnersjö idag. Solstrålarna gnistrar i snön. Nio minusgrader. Paradiset är här!! Lite tungt att åka till Stockholm där det väl antagligen på sin höjd är grå snömodd.

Nuder

Lotta Fogde som tidigare tillhört det socialdemokratiska ledarskiktet skriver en mycket spännande krönika i DN idag på temat ”Mona gjorde rätt som sparkade Pär”

Bland citaten
Socialdemokraterna kunde inte ha en ekonomisk talesman som inte klarade av att vinna en debatt mot finansminister Anders Borg vilket måste vara grundkrav 1A för att inneha jobbet.

Nuder som själv så många gånger medverkat till att sparka andra snett uppåt eller nedåt fogade sig inte likt alla andra att gå i tysthet. Nu skulle det interna skitkastandet ut i ljuset.

Partiet har försökt kompensera för sin åldrande medlemskår genom att plocka lovande ungdomar direkt från SSU. Dessa unga, oftast helt utan några som helst yrkeserfarenheter från världen utanför politiken saluförs som socialdemokratins framtida ledare.

Fogde ökar kunskapen om hur maskineriet fungerar i den socialdemokratiska maktapparaten.

fredag, januari 25

Valbo centerkvinnor

Torsdagkväll på Valbo centerkvinnors årsmöte. Som vanligt stort intresse för vad som händer i regeringskansliet. Jag märker tydligt att det finns ett starkt stöd för allt som händer. En uppgiven fråga från en av deltagarna "hur ser vi till att alla får reda på vad som händer när tidningarna bara skriver om eländet". Mitt svar är att det handlar om att vi berättar vår berättelse. Grannen lyssnar mer på Dig än han tror vad som står i tidningen.

torsdag, januari 24

Nuder ryker!

Mona Sahlin kastar ut Nuder. Ett dråpslag mot den sittande regeringen...
Han har varit en stor tillgång, senast i budgetdebatten.

Politikerskolan del 2

Åkte igår hem från Gävle vid tiotiden rätt lyrisk. Politikerskolan känns väldigt angelägen. En annons i Gefle Dagblad och tjugo personer kommer för att få lära sig mer om politik.

onsdag, januari 23

Politikerskolan del 1

Jag är spänd inför kvällen. Det är ånyo dags för politikerskolan. En annons i gävletidningarna, Du som vill lära dig mer om politik, anmäl Dig till vår politikerskola. 20 anmälda på kort tid. Samma upplägg för fyra år sedan var en succé.
Jag minns första kvällen med en fullpackad lokal. Efter tre timmars diskussion försökte jag och Roland Ericsson att säga att det var dags att gå hem. Sluta redan, vi har ju massor av frågor kvar blev svaret.
Det är inte bara i Gävle som det är skolstart. Centerpartiet i Gävleborgs tio kommuner har inbjudit till motsvarande skolor.
Politik kan vara rätt kul.

tisdag, januari 22

Äkta eller bara partner

Kärlek värderas fortfarande i två kategorier äkta mellan man och kvinna och oäkta, partner, mellan individer av samma kön.
Värderingsförändringen har gått mycket snabbt. Idag tycker sju av tio att lagstiftningen borde vara könsneutral.
Barnombudsmannens remissvar vara mycket klokt tycker jag nämligen att ur ett barnperspektiv blir det mycket enklare om alla barn kan säga att mina föräldrar är gifta.

Sämst argument presterar en KD riksdagsman som hävdar att ha en könsneutral äktenskapslagstiftning är det samma som att tillåta far att gifta sig med sin dotter.

Roligare trend

Arbetsförmedlingen kommer också med så mycket trevligt att läsa så här på det nya året. Rekordlåg arbetslöshet, ungdomar, äldre, utrikesfödda och funktionshindrade bland de mest gynnade.

Nu väntar jag bara på den tredje pusselbiten nämligen hur socialbidragen utvecklats. Den statistiken levereras från Socialstyrelsen. Efter tredje kvartalet 2007 var det en kraftig nedgång även där.

Det intressanta är att alla dessa tre sjunker. Tidigare har alltid sambandet varit att om arbetslösheten går ner så stiger sjuktalen. Trots att vi haft högkonjunktur upprepade gånger under sossarnas tolv år hade såg vi aldrig den bild vi ser idag. Utanförskapet minskar överallt.

måndag, januari 21

Rolig trend

Försäkringskassans månatliga statistik är alltid lika emotsedd. Idag visar den att ohälsotalet sjunker kraftigare än förväntat. Inte minst glädjande är utvecklingen i det tidigare så sjuka Gävleborg.

torsdag, januari 17

Jag är nog en nörd

Jag tycker att partiledardebatt är kul att lyssna på och kan till och med finna glädje i att läsa den i text dagen efter. Då har jag nog blivit en nörd men det får jag stå ut med.

Den socialdemokratiska taktigen är att i skydd av höga opinionssiffror bara angripa utan att redovisa alternativ. Statsministern, som av förklarliga skäl vill få oppositionen att inte bara opponera utan komma med egna förslag, frågade Mona Sahlin vad hon vill göra för Sverige, hur det ska genomföras och med vem hon ska göra det.

Svaret från henne blev "Du beter Dig som när man var tolv år och lekte sanning eller konka. Man satt i en mörk källare och sen frågade någon: Vem vill du göra det med och hur?"
Vore jag socialdemokratisk strateg skulle jag känna viss oro...

Intressant blev det senare i debatten när Mona Sahlin gick på offensiven och redovisade socialdemokraternas nytänkt vad gäller sjukvården. Det hon gjorde var att redovisa de krav som alliansen ställde i valrörelsen och som efter att vi kom i regeringsställning resulterat i en rad utredningar med syfte att vrida om kursen i svensk sjukvård.

Kul att socialdemokraterna hoppar på tåget och ställer upp på regeringens politik men inte mycket till grund för egen profil. Mångfald som Mona Sahlin satte först är dessutom något som motarbetas i de landsting där socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet styr och något som hennes Marx citerande vän Lars Ohly tagit avstånd från.

onsdag, januari 16

Sjuttonde plats

Dagens medicins lista över de 100 mäktigaste är publicerad. Jag återfinns på 17:e plats. Det är inte bra. Mitt uppdrag är att se till att Centerpartiets inflytande över regeringens sjukvårdspolitik är maximalt men utan att det syns. Verka utan att synas. Göran Hägglund är regeringens ansikte utåt vad gäller sjukvårdspolitiken.
Fick en fråga av en journalist om vilka segrar jag kunde räkna in under det första året. Var syns Centerpartiets inflytande över regeringens sjukvårdspolitik.
Jag svarade att det näst värsta misstag man kunde göra som barnläkare var att tappa barnet på en BB rond. Det näst värsta misstag man kan göra som samordnare på statsrådsberedningen är att sätta upp listor på vilka segrar man vunnit. Det värsta misstaget är att berätta om vilka nederlagen varit.

tisdag, januari 15

Fredrick Federley

Centerriksdagsmannen Fredrick F har råkat illa ut, beskriver det väl på sin blogg.
Han har givit en lång intervju till en journalist som vänt materialet till att framställa honom i dålig dager. Det var ett misstag att vara så öppenhjärtlig men en journalist som sen klipper och klistrar med ett eget syfte.
Cuiusvis hominis est errare som Cicero sa. Det är mänskligt att fela. Inte bara riksdagsmän utan till och med barnläkare gör ibland misstag. Det viktiga är att erkänna att man gjort ett misstag. Lära sig därav. Vara öppen och generös så att även andra kan lära av ens egna misstag. Slutligen be om förlåtelse om det egna misstaget skadat eller sårat andra människor.
Gör man det blir av sina misstag vis. Jag är övertygad om att Fredrick idag är en mycket klokare Centerriksdagsman än han var för en vecka sen.

måndag, januari 14

Socialstyrelsens kloka beslut

Aborter var tidigare en operation men görs idag oftast med hjälp av läkemedel. En lång diskussion har varit huruvida abortlagen ska ändras. Där står nämligen att endast läkare får utföra aborter och alla vet att även om läkare är inblandade är det barnmorskor och sjuksköterskor som står för mycket av det viktiga medicinska omhändertagandet i före, under och efter ingreppet.
Socialstyrelsen har nu klargjort att lagen inte behöver ändras, att abort är och ska fortsatt vara ett teamarbete där läkare, sjuksköterska, barnmorska och kurator alla fyller en viktig funktion. Så skönt tycker jag. Då behöver regeringskansliet och riksdagen inte bry sina huvuden med ändringar i abortlagen.
Så tycker inte Carin Stenström, kristdemokrat och chefredaktör. Jag häpnar när jag läser hennes tidning Världen Idag.

torsdag, januari 10

Socialtjänst flum

SKTF som organiserar flertalet av landets Socialsekreterare slår på stora trumman. I en enkät undersökning upplever deras medlemmar att det blivit så mycket mer att göra och att de inte hinner med. Det beror på Alliansregeringen och förändringarna i arbetslöshetsförsäkring vet SKTF att berätta.
Detta slås upp som nyhet i de flesta av landets media. Så kan det bli beroende på att socialtjänsten i Sverige helt saknar uppföljande kvalitetssystem av typen Öppna jämförelser som finns inom skola, sjukvård, äldreomsorg, trafik osv. Skulle Läkarförbundet gå ut med en liknande "rapport" skulle journalister omedelbart kunna se om det man upplever stämmer med faktiska förhållanden eller ej.
Den enda nationella uppföljning på vad som händer i socialtjänsten är de kvartalsvisa sammanställningar som Socialstyrelsen gör. Den senaste från november visar att kostnaderna för socialbidrag minskat med 7% det senaster året. Minskat med 7% men lika fullt upplever socialsekreterarna att det ökat så mycket. En grävande journalist skulle ställt frågan till SKTF hur det kommer sig att man upplever att det blivit så mycket mer att göra när de betalar ut 7% mindre i socialbidrag men den frågan har tydligen ingen ställt.
Den slutsats jag kan dra är för det första att SKTF uppträder som en socialdemokratiskt partimegafon. För det andra att journalister kanske borde titta under ytan på de fakta som presenteras. För det tredje måste socialstyrelsen med regeringen i ryggen lägga in ytterligare en växel i att få mycket skarpare uppföljningar på vad som görs i svensk socialtjänst. Öppna jämförelser måste till även inom socialtjänsten.

Värmer en bondes hjärta

när man på morgononen i entrehallen på Rosenbad möter Niklas, vaktmästaren, släpandes på en tung kärra. Ni dricker mjölk som kalvar på Statsrådsberedningen suckar han. 40 liter på en vecka går det åt.
Det måste vara Stureplanscenterns kaffelattesörplande som gett intryck på de som för tilfället bosatt sig i maktens korridorer och därmed banat väg för klirr i bondens kassa...

onsdag, januari 9

Förhastastade beslut?

Jag köpte i höstas en Hillary mugg och en Barack mugg när jag var i New York. Efter att ha sett gårdagens opinionssiffror sålde jag igår snabbt Hillarymuggen till högstbjudanden. Det blev tio kronor vid fikabordet på Statsrådsberedningen.
Kanske var beslutet förhastat med tanke på hur det ser ut nu klockan fem på onsdag morgon.
Men även om Hillary vann procenten så ser det ut som de får lika många delegater från New Hampshire, åtta stycken var så det var nog ändå ett klokt beslut.

Kanske ska jag också dra någon slutsats vad gäller opinionsundersökninar. Om man nu inte kan lita på en amerikansk opinonsundersökning (där uppfanns ju metoden) som dagen innan valet förutspår en tvåsiffrig seger kanske jag inte ska dra så snabba slutsatser kring att det ibland går upp och ibland ner några tiondelar i svenska opinionsundersökningar tre år före ett val.

tisdag, januari 8

Apoteksutredningen

Idag presenterade apoteksutredningen det andra av sina tre förslag. Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson hade från Melbourne i Australien en mycket klok kommentar.

"Äntligen slopas apoteksmonopolet"
Idag har apoteksutredaren presenterat sina förslag och med det tas ytterligare ett steg i omregleringen av apoteksmarknaden. Nu kan patienter och apotekskunder få bättre tillgänglighet, bättre service och större valfrihet, säger Kenneth Johansson (c), ordförande i riksdagens socialutskott och Centerpartiets socialpolitiske talesperson.
– Det är verkligen glädjande att apoteksmonopolet nu försvinner så att Sveriges patienter och apotekskunder får bättre service, större valfrihet och bättre tillgänglighet, säger Kenneth Johansson (c), ordförande i riksdagens socialutskott och Centerpartiets socialpolitiske talesperson.
Utredaren Lars Reje överlämnade idag sitt betänkande "Omreglering av apoteksmarknaden" till socialminister Göran Hägglund. Reje föreslår bland annat att Apotekets ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel ska upphöra och att fler aktörer än Apoteket AB ska få bedriva detaljhandel efter tillstånd från Läkemedelsverket. Vidare lämnar utredaren förslag på prismodeller samt förslag för att säkra IT-infrastrukturen.
– Erfarenheterna från Norge visar att antalet apotek ökar markant, även i glesbygd, när marknaden omregleras. Det är en absolut nödvändighet att alla i hela landet har tillgång till apotek. Därför är jag också speciellt glad över att utredaren lämnar förslag om hur tillgängligheten till läkemedel i glesbygd kan tryggas, säger Kenneth Johansson.
– Utredarens rekommendation att sälja en del av Apoteket AB ser jag som ett klokt och rimligt förslag, säger Kenneth Johansson, som förutsätter att regeringen tar till sig utredarens rekommendation.

Dixville Notch

Nu är rösterna räknade i Dixville Notch där man började rösta direkt efter midnatt. Barack Obama vann med sju röster och värdet på min Barack Obama mugg har stigit än mer. Den är inte till salu.

måndag, januari 7

Dumpa apoteket?

Det är bra att börja dagen med att läsa Arbetarbladets ledarsida. Det gör att man vaknar till. Idag är rubriken "Hägglund vill dumpa apoteket". På DN debatt finns bakgrunden till AB:s braskande rubrik.
Det handlar om att Sverige är det enda OECD land som har ett apoteksmonopol. Till och med den "sista sovjetstaten - Norge" (citat socialdemokraten Rosengren) har avskaffat monopolet.
Det leder till bättre service, bättre tillgänglighet och förhoppningsvis även lägre priser. Det senare återstår att se.
Apoteksmarknaden kommer fortfarande vara omgärdad med detaljerad lagstiftning. Ingen avreglering som AB skriver alltså.
Motsvarande process i Norge resulterade i ett stort antal nya apotek. Inga apotek i glesbygd eller i mindre tätorter las ner.
AB skriver om den trygghet som Apoteksmonopolet innebär. Man kan fråga sig om redaktör Jonsgården stått i en apotekskö för att få ut sitt läkemedel eller om han fått finna sig i att vänta tolv timmar med att få medicin till sitt barn på grund av apotekets öppettider. Hade han gjort det skulle han nog inte så lyriskt skrivit om tryggheten med monopolet.

torsdag, januari 3

Stolligheter 2

I serien vänsterpartistiska stolligheter så har Ulla Andersson idagens GD en intervju där hon berättar att Gävleborg är ett län som förlorat på regeringens politik.
Då kan man fråga sig hur Ulla räknar. Under alliansregeringens första år har 3900 människor gått från arbetslöshet/sjukskrivning till arbete. Samtidigt har kommunernas kostnader för socialbidrag minskat.
En person som går från arbetslöshet till ett arbete i ett företag innebär ett plus för kommunen på 16 000. Då kommun och landsting inte nyanställt nämnvärt under det senaste åren kan man räkna med att merparten gått till arbete i privat sektor. 3900 människor gånger 16 000 kronor ger ett plus i länets kommunala kassakistor på 60 miljoner kronor.

onsdag, januari 2

Förmögenhetsskatt

Den socialdemokratiske industrimannen och baronen Carl Bennet vädjar nu till sina partikamrater att inte bejaka populismen och gå till val på att återställa förmögenhetsskatten. Bennet och många socialdemokrater med honom inser att avskaffandet av förmögenhetsskatten gör att förmögenheter inte placeras utomlands utan i Sverige där de leder till investeringar som skapar arbete.
Spännande att se om Mona lyssnar på förnuftet och kompetensen som Bennet står för eller på högljudda partiarbetare som fallit för den enkla demagogin att "borgarna avskaffar förmögenhetskatten för att gynna de rika".

Helpdesk

Jag har tillbringat timmar i samtal med Telias helpdesk. Hur får man ett modem att fungera i en Vista dator.
Redan för 800 år sedan fanns det tydligen i Norge tekniska idioter vars räddning var helpdesk.