torsdag, augusti 28

Hedvigs mat

Hittade Hedvig Jonsson från Brunflo på nätet. Hon är 78 år, tidigare husmor på ålderdomshem, och nu starkt engagerad för bra mat åt våra äldre. Hennes hemsida är www.hedvigsmat.se
Vilket engagemang från en verklig expert på området. I alla de kommuner som inför valfrihet i äldreomsorgen från årsskiftet med stöd i den nya lagen LOV, lagen om valfrihet, så kommer maten att bli en viktig konkurrensfaktor.
Många äldre lider av undernäring. Kanske inte så konstigt med tanke på att maten inte sällan åkt långt i sin plastlåda innan den värms. Den hemtjänst som erbjuder god mat som luktar mat kommer säkert att få nöjda kunder.

onsdag, augusti 27

Patienten får makten över primärvården

På regeringens uppdrag har ett förslag tagits fram som gör det obligatoriskt för alla landsting att släppa makten över primärvården till patienterna. Det sker genom att landstingen åläggs att införa fritt vårdval för patienterna och etableringsfrihet för läkare i primärvården. Utredaren föreslår dessutom att inte bara allmänläkare utan även andra ska kunna etablera sig fritt i primärvården.
I stort sett samtliga landsting har i remissrundan sagt nej till förslaget då man menar att det inskränker på det kommunala självbestämmandet. Jag tror inte att regeringen kommer att fästa så stor uppmärksamhet vid att landstingspolitiker vill behålla makten. Patientens självbestämmande är viktigare än kommunpolitikernas självbestämmande. Vår kloke socialminister Göran Hägglund(kd) säger i Dagens Medicin att " min uppgift är inte i första hand att glädja landstingspolitiker. Makten ska flytta från landstingspolitikernas sammanträdsbord till patienternas köksbord.

För centerpartiets del är frågan rätt enkel. När partistämman i Kalmar 2007 diskuterade frågan beslöts att primärvården ska vila på två grundläggande principer, etableringsfrihet för personal och patientens rätt att välja vårdgivare.

tisdag, augusti 26

Är huvudet dumt får plånboken lida.

Snabb handling på ICA Maxi. Det går fort med självscanning av varor. För fort. När jag packar upp kassarna hemma ser jag att jag som alltid har handlat en påse äpplen. Kanske inte så klokt då det finns några hundra kilo äpplen i träden och på gräsmattan hemma. Inte alltid så bra att koppla ur hjärnan även om det går fort.

Så bra att LO finns

LO har låtit sina ekonomer titta på jobbskatteavdraget och kommit fram till att det är dåligt, riktigt dåligt. Att det ger 1000 kronor mer i plånboken per månade för de flesta löntagare och att det dessutom lett till att 10 000 tals människor kommit i arbete räcker inte för LO.
Jag kan bara hoppas att Wanja lyckas förklara för Mona hur dåligt det är så att socialdemokraterna kan gå till val på att avskaffa jobbskatteavdraget.

måndag, augusti 25

Häng dem

I en krönika signerad Peter Jaan Kask förespråkas att socialdemokraterna istället för att förneka utanförskapet som fenomen bör använda begreppet för att hänga borgarna i deras eget rep.
Mycket bra att det finns en del socialdemokrater som inser att arbetslöshet, sjukskrivningar, förtidspensionering och socialbidrag är kommunicerande kärl. Man måste se till helheten. Annars hamnar man i regeringen Perssons strategi. Pressa ner arbetslösheten genom att stämpla människor som funktionshindrade och genom att förtidspensionera så många det går.
Mindre bra för Peter Jaan Kask att han skrev sin krönika innan Anders Borg höll sin presskonferens på Harpsund i fredags. Han kunde då berätta att regeringens satsningarna gör att ytterligare steg i arbetet med att få fler i jobb och minska utanförskapet kan tas. Jämfört med vårpropositionen väntas utanförskapet enligt den nu aktuella bedömningen minska med ytterligare cirka 20 000 personer fram till 2010. Det innebär att cirka 210 000 personer väntas lämna utanförskapet under mandatperioden.
Repet må bli allt starkare men det kommer näppeligen att kunna användas till att hänga borgare i.

Klamydian ökar

På Arbetarbladets debattsida går länets socialdemokratiska riksdagsledamöter tillsammans med RFSL till angrepp på Alliansregeringen. Temat denna veckan "Klamydian ökar och regeringen gör inget".
Intressant är att bland undertecknarna finns den socialdemokratiske riksdagsledamoten Per Svedberg som när folkhälsopolitiken debatterades i riksdagen för mindre än två månader sen läste upp ett anförande helt utan att nämna "den dramatiska ökningen av klamydiafallen".
Intressant då folkhälsa är ett delat ansvar mellan kommun, landsting och stat och då Gävleborg är det läns om har flest antal klamydia faller i landet, dubbelt så många som ex vis Kalmar. Sossarna har tyvärr ett avgörande inflytande i både landsting och kommuner men Per Svedberg nämner inte med ett ord att det kanske vore intressant om sossarna i landstinget visade ett något större intresse för folkhälsopolitiken.
Intressant slutligen då det för alla som med stort intresse följer Smittskyddsinstituets statistik över insjuknande i Klamydia är uppenbart att toppen nåddes i oktober 2007 och att trenden därefter är sjunkande.
Intressant slutligen då regeringen sjösatt ett omfattande arbete för att tillsammans med kommuner och landsting arbeta förebyggande mot sexuellt överförda sjukdomar.

fredag, augusti 22

Stopp

Läser i Gävletidningarna att nu ska det bli anställningsstopp i Landstinget Gävleborg. Av det stora besparingspaketet blev inget så nu ska man få kontroll på ekonomin genom ett anställningsstopp.
Det väl för femtonde gången i ordningen som detta upprepar sig i Landstinget Gävleborg. Först konstaterar man att ekonomin befinner sig i fritt fall. Därefter säger man att nu ska vi genomföra stora genomgripande förändringar så att vi en gång för alla kan få ekonomin på fötter. Därefter lägger man ett stort besparingspaket som många inser inte kommer att leda till något. En del försöker säga att kejsaren är naken men får mothugg. Det här är en kostym av aldrig tidigare skådad skönhet säger man. Därefter tar det ett antal månadsprognoser innan det blir uppenbart att ekonomin trots det stora besparingspaketet fortfarande befinner sig i fritt fall. Där är vi alltså nu. Då kommer det stora STOPPET. Anställningsstopp, investeringsstopp, inköpsstopp. Alla sätter sig ner och börjar formulera dispensansökningar. Efter cirka fyra månader brukar man inse att det inte är så konstruktivt att de flesta i ledande befattning är sysselsatta med att antingen skriva dispensansökningar eller också granska inskickade ansökningar. Så upphävs det stora STOPPET och så börjar man om på steg 1 dvs Ekonomin i fritt fall, nu ska vi göra stora genomgripande förändringar.

torsdag, augusti 21

En LOVens dag

Idag på förmiddagen har regeringen beslutat om förslaget till Lag om Valfrihet. Den kommer om allt går som det ska vara verklighet den första januari. Då blir det fritt fram för de kommuner som så vill att låta makten över hemtjänst och särskilt boende går från kommunala tjänstemän till brukarna, de gamla.
De kommuner som vill införa valfrihet i äldreomsorgen beslutar att tillämpa LOV. Därefter anmäler sig alla som vill bedriva hemtjänst och den som beviljats hemtjänst kan välja om det är kommunens hemtjänst eller en annan hemtjänst firma som ska komma hem.
Där det införts har dett fått spännande konskevenser. Många kvinnor i hemtjänsten väljer att kliva av från kommunen och starta eget. Det blir en tydlighet att den äldre har makten. Spännande lösningar i glesbygd och stad där framförallt hemtjänsten kan anpassa sig till lokala förhållanden på ett helt nytt sätt.

onsdag, augusti 20

Avdrag för hushållstjänster ett misslyckande

Det budskapet trummas ut av DN. I artikeln på samma sida berättar en kvinnlig företagare i städbranschen om hur bra det går och om hur skönt det är att slippa konkurrera med svartarbetande. Inte mindre än 54 000 sökte redan första året om avdraget. Svårt att förstå att det kan kallas misslyckande.

tisdag, augusti 19

Den outtröttlige Roland Ericsson

Roland Ericsson, oppositionsråd för centerpartiet i Gävle, är fenomenal på många sätt. Rubriken i dagens tidningar var att Arbetslösheten ökar. Den noggranne läsaren ser att artikeln handlar om att arbetslösheten ökat något jämfört med föregående mätperiod. Vi är många som vet att arbetslösheten regelmässigt ökar efter sommaren då alla sommarvikarier får gå. I jämförelse med samma period för ett år sedan har arbetslösheten sjunkit.
De flesta av oss morrar över morgonkaffet över dålig rubriksättning och släpper sen frågan. Så icke Roland Ericsson. Han tar kontakt med tidningen, ber att få prata med journalisten, för att diskutera. Roland har i motsvarande ärenden ringt och pratat med många journalister, från lokalreportern i Arbetarbladet till KG Bergström på Rapport.
Det är tur att Roland finns.

måndag, augusti 18

Fullmäktigegrupp

Som vanligt välbesökt fullmäktigegrupp i Gävle på kvällen. Anna Karin Ferm, projektledare i kommunen, berättar om Gävles ansökan för att bli EU:s kulturhuvudstad 2014.
När aktuella ärenden diskuteras blir det en tuff diskussion kring hur kommunen agerat i frågan om Engelska gymnasiet skulle få etablera sig i Gävle eller ej. Alliansen i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden hade inget att erinra mot att kommunen försökte sätta stopp.
Inläggen är många och engagemanget högt. De flesta närvarande har en mycket positiv inställning till friskolor och framförallt elevens rätt att välja. När Centerpartiet blivit ett av de mest friskolepositiva partierna på riksnivå känns det tydligt att frågan är väl förankrad.

fredag, augusti 15

Hemska moderater

I dagens Arbetarblad skriver en socialdemokrat om hur eländigt det är att moderaterna vill försämra för de handikappade. Han gör utifrån faktaunderlaget som Arbetarbladets ledarsida levererat. Läser man bara AB:s ledarsida och tror att dess sanningshalt är hög kan jag förstå att man blir upprörd och som handikappad orolig. Det kan då vara intressant att för en gångs skull ta reda på bakgrunden.

LSS är en fantastiskt reform. Den sjösattes av Regeringen Bildt och har inneburit att en dramatiskt förändring av handikappades liv. Reformen är nu femton år och i behov av viss förändring. Ett av problemen har varit att kostnaderna ökar mycket snabbt. Den socialdemokratiska regeringen beslöt i juni 2006 att ge en utredning i uppdrag att analysera vad den snabba kostnadsökningen berodde på och lägga förslag som innebär att kostnadsökningen kunde dämpas och stabiliseras. Alliansregeringen som tog över några månader senare tyckte att det var ett klokt uppdrag och lät utredningen arbeta vidare. Den 29 augusti kommer man att lägga sina förslag.

Utredningen, vilket kommer att visa sig när den offentliggörs, är helt överens om de åtgärder som ska dämpa kostnadsökningen. De socialdemokratiska ledamöterna har inte reserverat sig mot de delarna. Vore dessutom märkligt om socialdemokraterna i utredningen hade gått emot det uppdrag som utredningen fått av en socialdemokratisk regering.

Arbetarbladets ledarsida är nog rätt ensamma i åsikten att det spelar ingen roll att kostnadsökningen är okontrollerad. LSS kostade när den infördes 1994 3,3 miljarder. Den beräknas 2010 kosta 28 miljarder och kommer om inget görs 2015 att kosta 35-40 miljarder om inga åtgärder vidtas.

Utredningens alla förslag läggs på bordet den 29 augusti. Den kommer sen att gå ut på remiss och först därefter leda till beslut om förändringar.
Smart partitaktik antar jag s tycker att utifrån en läcka från en utredning försöka påskina att det här är något som de illvilliga moderaterna hittat på.

tisdag, augusti 12

Ajabaja

Ledarskribenten på Östra Småland är en före detta politisk sakkunnig på regeringskansliet. Han är mycket upprörd över att vi är några politiker på Rosenbad som har för ovana att av och till skriva små blogg kommentatarer. Det är främst kollegan Mattias Lundbäck som skriver på bloggen den hälsosamme ekonomisten (www.ekonomismen.blogspot.com)som ådragit sig hans vrede. Men även jag känner mig träffad.
På Perssons tid får man veta, höll de politiskt sakkunniga tyst. Det kan nämligen missuppfattas att vi talar å regeringens vägnar när vi skriver.
Jag hoppas att ingen av er som läser mina anteckningar har uppfattat det som att jag skriver å regeringens vägnar. Jag inte stämt av vare sig med Maud eller med någon annan innan jag plitar.
För att undvika missförstånd skriver jag heller aldrig om det jag arbetar med i verkstaden på Rosenbad. När produkten är klar blir den officiell i form av regeringsbeslut. Så från det budgetarbete som nu pågår mycket intenstivt tänker jag inte skriva en rad.

Ajabaja

Ledarskribenten på Östra Småland är en före detta politisk sakkunnig på regeringskansliet. Han är mycket upprörd över att vi är några politiker på Rosenbad som har för ovana att av och till skriva små blogg kommentatarer. Det är främst kollegan Mattias Lundbäck som skriver på bloggen den hälsosamme ekonomisten (www.ekonomismen.blogspot.com)som ådragit sig hans vrede. Men även jag känner mig träffad.
På Perssons tid får man veta, höll de politiskt sakkunniga tyst. Det kan nämligen missuppfattas att vi talar å regeringens vägnar när vi skriver.
Jag hoppas att ingen av er som läser mina anteckningar har uppfattat det som att jag skriver å regeringens vägnar. Jag inte stämt av vare sig med Maud eller med någon annan innan jag plitar.
För att undvika missförstånd skriver jag heller aldrig om det jag arbetar med i verkstaden på Rosenbad. När produkten är klar blir den officiell i form av regeringsbeslut. Så från det budgetarbete som nu pågår mycket intenstivt tänker jag inte skriva en rad.

fredag, augusti 8

Vigsel med hästlukt

Idag, 080808, vill många bli vigda. De flesta med rätt att viga, präster och lekmän, är säkert uppbokade.
Min enda lucka var efter fredagens ridlektion klockan 20 00 på kvällen. Brudparet hade inget emot att vigselförättaren doftandes häst och ikladd ridkläder gjorde sitt jobb så ikväll ska det ske.
Med tanke på eventuella allergiker som sen ska besöka Enneska salongen i stadshuset ska jag försöka hinna byta om från ridkläder till något som inte luktar fullt så mycket stall.
Det blir alltså vigsel 08 08 08 klockan 08 08 på kvällen. Inte illa!

När det läcker

Den socialdemokratiska regeringen beslöt att göra en omfattande utredning av LSS dvs hur stödet till de handikappade ska se ut. LSS är en fantastisk reform, beslutad av regeringen Bildt, som betytt oerhört mycket för handikappades möjlighet att leva ett gott liv.
En av de frågor som utredning skulle titta på var hur den mycket snabba kostnadsökningen skulle kunna hejdas. Utredningen är i stort settt klar med sina förslag och de kommer att presenteras den 29 augusti. Någon av ledamöterna har valt att lämna över det kapitel som handlar om begränsingen av kostnadsökningen till massmedia vilket lett till att den nyheten nu toppar löpsedlarna. 3 miljarder ska sparas på de handikappade är rubriken. Jag kan förstå att det oroar många handikappade. Baktanken är väl att sätta en bild av att "borgarna vill ta från de handikappade". Det framgår inte att alla partier i utredningen är överens om åtgärderna och att det handlar om att begränsa kostnadsökningarna.
Kan vara kul att läcka. Trist bara när konsekvensen blir att många handikappade oroas i onödan.

torsdag, augusti 7

FR om FRA

Efter dagens regeringssammanträde anslöt statsministern till det fika som journalister bjuds på efter att sommarregeringen haft sitt torsdagsmöte. Han berättade att han tycker att det vore bra om socialdemokraterna kunde komma överens med regeringen om FRA frågan. Det låter väl som en klok tanke. Skiljelinjen i FRA diskussionen går mellan de som tycker att Sverige måste ha en underrättelsetjänst som ska kunna spana på signaler eller inte. När FRA bildades var det för att hålla koll på vad som händer i den store grannen i öster. De flesta nog att situationen i Ryssland inte är så lugn att vi kan sluta oroa oss. Sen handlar det om att hitta så många säkerhetsgarantier det går för att inte underrättelsetjänsten ska spionera på oss svenskar. Diskussionen är inte helt ny kan jag tycka. Socialdemokraterna hade i regeringsställning ett färdigt förslag till hur det skulle regleras men valde att inte lägga fram det 6 månader före valet vilket statssekreterare Danielsson beskrev i sina memoarer (han fick för övrigt i dag ett nytt jobb). Jag kan ha förståelse för den taktiska manövern. Däremot borde socialdemokraterna vara intresserade att frågor som rör rikets säkerhet kan hanteras med en bred parlamentariskt bas.

Jag tror den grupp som säger att Sverige överhuvudtaget inte ska signalspana på Ryssen är rätt begränsad.

måndag, augusti 4

Folkhälsoinstituet

Behövs folkhälsoinstitutet är en fråga som blivit aktuell efter att FHI fått en ny generaldirektör. Att förebygga sjukdom och ohälsa blir viktigare och viktigare. För mig är det självklart att det krävs en samordnande myndighet på nationell nivå för att det förebyggande arbetet ska bli effektivt. Kommuner och landsting kan inte själva göra bedömningar vilka metoder som är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Nytänkandet i folkhälsopolitiken under Alliansregeringen består i en mycket tydligare fokusering på att folkhälsoarbete lika självklart som sjukvård måste baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Rekryteringen av ny generaldirektör är ett tydligt led i den omorienteringen. En generaldirektör med en tydlig forskarbakgrund inom folkhälsa är precis vad FHI behöver. Bort från kampanjande och inrikting mot vetenskap. Nytänkande är också regeringens nya metode att rekrytera generaldirektörer. Det handlar inte längre om att vara kompis med regeringen och i statsrådsberedningens korridor lyftas fram. Det handlar om att söka tjänsten i öppen konkurrens med andra eller av rekryteringsföretag tas fram som välmeriterad kandidat.
Den som följer om något år gör en jämförelse av generaldirektörer utsedda av Göran Persson 02 till 06 och generaldirektörer utsedda under alliansregeringen 06 till 10 kommer att se en tydlig skillnad.