lördag, februari 28

Klok socialdemokrat

Så här skrev ledamoten av socialdemokraternas verkställande utskott Metall ordföranden Stefan Löfven för några månader sen. Han gav Maud Olofsson goda råd hur hon skulle få slut på tjafset i kärnkraftsfrågan. Maud har nu lyssnat på de kloka råd Stefan gav. Dock verkar inte hans egen partiledare Mona ha lyssnat på hans goda råd.

"Dumma kungen"

Läste just Johan Ingerös blogg. Ett antal socialdemokratiska bloggare är fullständigt övertygad om att den elake kungen har planerat kronprinsessans bröllop för att sabotera sossarnas upplägg av sin valrörelse.
Rätt kul hur de ser på sig själva inom de stora sossepartiet. Partiet är alltings medelpunkt.

Sjukvård som valfråga

Socialdemokraterna har bestämt att sjukvården ska bli en valfråga. Inte sjukvården i hela Sverige. Framförallt inte i det landsting där sossar styrt sen urminnes tider som Gävleborg, Jämtland och Dalarna och där primärvården fungerar som sämst. Nej det är som vanligt Stockholm som ska diskuteras. Filippa Reinfelt är motståndaren och vårdval Stockholm är det som ska diskuteras.
Vårdval Stockholm utvärderas ständigt av diverse oberoende aktörer. Utvärderingarna visar nu att patienterna blir allt nöjdare, nya vårdcentraler öppnas och antalet läkare och sjuksköterskor som vill arbeta i primärvården ökar. DN beskriver dilemmat som socialdemokratiska valstrateger nu står inför.

fredag, februari 27

Energipolitiken blir valfråga

Efter att energisamtalen brutit samman står det nu klart att energifrågan blir en valfråga. Knäckfrågan är om uttjänta kärnkraftsreaktorer ska lappas och lagas eller om de får ersättas med nya.

För Centerpartiet och regeringen är det inget problem. Opinionsundersökningar visar att en betryggande majoritet av väljarna, även centerväljare, sluter upp bakom regeringens linje. Även de flesta av oss Centerpartister som fanns med för 30 år sedan när frågan var som hetast inser att det i sak är en klok linje. Dessutom en för Centerpartiet mycket bra kompromiss med tanke på den klargör att det inte blir statliga subventioner till kärnkraft men däremot en kraftfull satsning på förnyelsebara energikällor.

Den kritik som finns kvar i Centerpartiet är att stämman borde ha fått besluta om en ny centerposition i energipolitiken INNAN kompromissandet inleddes. Hade partiet inlett processen med att ändra position i energifrågan hade aldrig kompromissen blivit så inriktad på förnyelsbart. Kompromiss innebär ju ofta att man möts halvvägs.

För socialdemokraterna måste det vara ett mardrömsscenario. Mona Sahlin har i sak kapitulerat för Lars Ohly och Peter Erikssons energipolitik. En majoritet av hennes väljare tycker att regeringens energipolitik är bättre än den hon, Ohly och Eriksson står för. Dessutom tycker de tunga fackföreningsföreträdarna, Metall, Pappers och så vidare att regeringen står för sunt förnuft.

Spännande valrörelse väntar....

Pinsam Hörnlund

Jag trodde att centerpartisten Börje Hörnlund gjort sin alltimelow när han för ett år sedan gick till angrepp på Maud Olofsson med beskyllning om inkompetens. Han lyckas nu slå sitt bottenrekord genom att på DN debatt beskylla henne för maffiametoder. Hörnlund vet att i brist på sakfråga kan man alltid få uppmärksamhet i riksmedia genom att gå till personangrepp på företrädare för det egna partiet. I linje med den logiken kommer han väl om ett år att angripa Maud för lönnmord eller knarkhandel.

Den politiska fråga som Hörnlund försöker lyfta är den kommunala skatteutjämningen. Det är ingen hemlighet för den som följer svensk inrikespolitik att de fyra allianspartierna har delvis olika ingångar i frågan om hur den kommunala skatteutjämningen ska se ut. Regeringens beslut är självklart ett resultat av kompromissande där det för alla som kan ana sig till partiernas utgångspunkter är uppenbart att Centerpartiet varit lyckosamt i kompromissandet.

När Börje Hörnlund i det läget väljer att gå till ett oförsonligt personangrepp på Maud Olofsson leder bara till att hans anseende i breda centerkretsar ytterligare försämras.

Måtte jag inte bli en bitter gammal man som fördriver ålderns höst med att spy galla över mina efterträdare.

torsdag, februari 26

Myter om apoteken

Debatten om apoteksomregleringen går vidare. Jag har svarat i GD. En ung man har startat en sajt för att sprida illa underbyggda myter om allt vad ont som kommer att drabba Sverige om andra än Apoteket AB tillåts driva apotek.

onsdag, februari 25

Göra livet surt för nya apotek

Sossarna hotar med att göra livet surt för de som vågar etablera nya apotek. Magnus Svensson, ledande centerpolitiker i Söderhamn, och jag tror inte att det kommer att bli en valvinnande fråga för oppositionen.

Sossar i landstinget

På sportlov i JÄmtlandsfjällen kan jag ta del av sjukvårdsdebatten i Östersundsposten. I Jämtlands läns landsting har man under hösten och vintern lyckats med en stark bedrift.

Alliansen och sossemajoriteten enades om att det ekonomiska läget var så allvarligt att samling krävdes. Fick samtliga chefer att ställa upp på en mycket seriös prioriteringsdiskussion som skulle möjliggöra en ekonomi i balans, nödvändiga medicinska satsningar OCH inget politiskt käbbel.

Nu har sossarna på en vecka lyckats haverera hela porjektet. Skott i foten skulle man kunna säga. Landstingsstyrelsens ordförande Uitto har kört över cheferna, struntat i det politiska samförståndet och bestämt sig för att köra en helt egen linje.

Resultatet är att
1 Det politiska samförståndet är bortblåst.
2 Landstingets chefer känner sig sannolikt grundlurade. De har i en seriös anda tagit fram kraftfulla besparingar i tron att ekonomin skulle hanteras seriöst bara för att finna att sossemajoriteten i landstinget inte förstått någonting.
3 Budkapet har nått fram till regeringskansliet att det behövs inget tillskott till Jämtlands läns landsting för där tycker sosseledningen att pengar finns i överflöd så att diverse nysatsningar kan göras samtidigt som världen skakas av den värsta ekonomiska krisen i mannaminne.

Bra jobbat av landstingsossarna i Jämtland!

Kylan är välgörande

Nyfödda som drabbas av syrebrist ska behandlas med nedkylning. Det minskar hjärnskadan visar en rapport från SBU. Mindre sjukhus kan ej erbjuda behandlingen och har dessutom problem med att klara transport av svårt sjuk nyfödd till ett större sjukhus.
Kenneth Johansson, socialutskottets ordförande ( c ), uppmärksammade detta före jul och skulle ta upp frågan med Socialstyrelsens generaldirektör.
Klok karl kan man tycka.

tisdag, februari 24

Rehabiliteringsgarantin

I DN beskrivs idag hur landstingen har svårt att leva upp till rehabiliteringsgarantin. Regeringen har sedan halvårsskiftet tillskjutit pengar till landstingen för att de ska ta ansvar för rehabilitering av sjukskrivna så att de kan återgå i arbete. Tyvärr har många landsting valt att bygga upp egen verksamhet för rehabilitering istället för att köpa tjänsten från något av de företag med mångårig erfarenhet av just rehabilitering. Det har i sin tur lett till att rehab företagen har svårt att överleva.

Nu visar det sig alltså att rehab företagen går omkull. Landstingen har svårt att klara sin uppgift och sjukskrivna får ingen rehabilitering.

När ska våra kommuner och landsting förstå att det många gånger är bättre att köpa tjänsten av privata företag med hög kompetens istället för att alltid producera i egen regi.

Ni måste sluta göra allting själva var Maud Olofssons budskap när hon träffade våra ledande kommun och landstingpolitiker i Visby för någon vecka sedan.

måndag, februari 23

Märklig debatt

Den svenska sjukförsäkringen hade spårat ur fullständigt 2006. Antalet som ej arbetade på grund av sjukdom hade tredbubblats på tjugo år. Varje dag 140 nya förtidspensionärer. Det berodde inte på att fler människor blivit sjuka och inte heller på att svenskarna blivit ett folk av fuskare. Det berodde på ett systemfel i sjukförsäkringen där alla krafter verkade för att människor skulle bli mer och mer sjukskrivna.

Att få ordning på sjukförsäkringen har därför varit en av Alliansregeringens viktigaste uppgifter. Resultatet är tydligt. Försäkringskassan levererar rapporter som visar att vi nu börjar närma oss sjukskrivningsnivåer som finns i övriga jämförbara länder.
Samtidigt fylls tidningar om rapporter över enskilda människor som kommer i kläm. De har i det gamla systemet lovats evig sjukskrivning och hamnar nu i lägen där de måste arbeta.

Oppositionen tar då chansen. Hårda angrepp på regeringen som bottnar i att kravet på att det åter måste bli lättare att bli sjukskriven. Tillbaka till den tid då svenskarna var världens mest sjukskrivna folk. Varje enskild människa som kommit i kläm blir ett vapen mot regeringens ambition att få ordning på sjukskrivningarna.

Den som förstår det politiska språket noterar dock att socialdemokraterna inte lovar återställare. Man är i grunde nöjd med att Alliansregeringen orkar fatta de svåra beslut som man själv inte klarade av.

Utomstående bedömare ger regeringen högt betyg. OECD skriver i en rapport från sommaren 2008 att ”I flera år var sjukfrånvaron den allra högsta i OECD-länderna … Sedan dess har administrationen skärpts … Trots detta är sjukfrånvaron … fortfarande bland de högsta i världen. Fortsatta reformer som sträcker sig utöver de krav som ställdes [av OECD] i juli 2008 om att man ska vara beredd att byta arbetsuppgift och i sista hand arbetsplats kan därför behövas.”

torsdag, februari 19

Hvad hvilja socialdemokratin

Mona Sahlin anklagade Maud Olofsson för att ljuga när MO påstod att MS var beredd att acceptera ett statligt ägande. För den som undrar vad MS egentligen sagt kan följa den här länken. Eller den här.

Det finns de som säger att råttor överger ett sjunkande skepp. Enligt uppgift lär det vara svårt att få en ny partisekreterare hos socialdemokraterna......

Ska staten rädda SAAB?

Historien ger så många svar till dagens frågor. Parallellerna mellan dagens debatt om SAAB och varvdiskussionen på 70 och 80 talet är övertydliga. Letade imorse ur biblioteket fram fram en av Nils G Åslings många böcker nämligen memoarerna ”Skäl att minnas” från 1999. Nisse var för den som glömt det centerpartistisk industriminister under åren 76-78 och 79-82.
Jag tänkte först göra något olagligt nämligen citera valda delar från sidorna 223 till 233. Vågar ungdomar kopiera via Pirate Bay så ska väl jag våga tänkte jag. Fegade sen ur och ringde Nisse för att få klartecken att jag fick citera. Inga problem var budet från ett vintrigt Åse.

Så här skriver han som var med:

”Sett i ett historiskt perspektiv är det svårt att förstå statens starka engagemang i varvsindustrin. Varför gick man in i Uddevalla varvet, Eriksberg, Götaverken/Arendal och Öresundsvarvet i Lanskrona. Jag har aldrig fått något entydigt svar på den frågan. Fälldinregeringen hade bara en sak att göra eftersom den socialdemokratiska regeringen hade gett staten ett ägaransvar, nämligen att söka lägga ner den starkt förlustbringande verksamheten så snabbt som möjligt.
Jag blev snart varse att det skulle bli en smärtsam process och att facket och socialdemokratin skulle bekämpa alla försök att lägga ner varven . I och med att den socialdemokratiska regeringen låtit staten gå in med ett ägaransvar fanns det inga alternativ till rekonstruktion eller nedläggning med statens medverkan. Såväl i fallet Götaverken/Arendal som Eriksberg hade konkurser varit det rimliga avvecklingsalternativet, men det var bland annat av hänsyn till den internationella marknaden uteslutet med staten som ägare. Det var alltså ett högt spel som min företrädare Rune B Johansson (socialdemokratisk industriminister) hade ansett sig tvungen att medverka i.

Götaverkskoncernen ägdes av Sahlen rederierna men staten hade, efter en förhandling som den socialdemokratiske industriministern Rune Johansson skött, gått in som delägare på premisser som jag hade svårt att förstå. När krisen fördjupades var emellertid resultatet att staten var tvungen att ta hela ansvaret.

På nationaldagen den 6 juni 1978 hade jag propositionen om den nya varvspolitiken färdförhandlad i den borgerliga gruppen. Innan mitt förslag kunde läggas fram hade emellertid tvisten i kärnkraftsfrågan gjort att regering avgått. Regeringen Ullsten, som tillkommit med socialdemokraternas stöd, vågade inte lägga fram min proposition.

Jag hade i valrörelsen 1979 avisera att jag om jag kom tillbaka till kanslihuset hade för aviskt att privatisera hela eller delar av Statsföretag..

När jag återkom till industridepartementet i oktober 1979 fann jag till min överraskning att inte något av betydelse hänt med varven under folkpartiregeringens år i kanslihuset, som även i detta avseende följaktligen var ett förlorat år.

Det var följaktligen inte svårt att ta beslutet att på nytt lägga fram varvspropositionen om nedläggning av nyproduktionen vid Götaverken/Arendal och Öresundsvarvet i Landskorna. År 19890 var emellertid stämningen i Landskoran fortfarande så uppjagad av socialdemokraterna och vpk att två folkpartistiska ledamöter fronderade och mitt förslag om nedläggning föll i kammarens votering.
Först vid påföljande riksdag 1981 hade frågan mogna så att mitt förslag från 1978 blev riksdagens beslut."

Byt nu ut varven mot bilarna, så är bilden rätt tydligt. Inget är nytt under solen. Vare sig hur centerpartistiska industri/näringsministrar handfast agerar, hur sossar ser på statligt ägande eller hur enstaka folkpartiriksdagsmän kan ställa till det.

Läs gärna hela boken. Den ger också en bra bakgrund till energidiskussionen.

onsdag, februari 18

Retar mig på kollegor

Riksdagen har besliutat om att tillåta ersättningsetableringar. De privata läkare som arbetar på nationella taxan kan sälja sina mottagningar vidare. Om man är allmänläkare så får man inte sälja sin mottagning som en mottagning på nationell taxa utan den mottagningen ska in i vårdvalet som införs i primärvården i hela landet.
En del privatpraktiserande allmänläkare är självklart missnöjda då de kommer att få mindre betalt för sin mottagning vilket jag kan förstå. Att däremot fara ut med osanning är inte seriöst vilket jag beskrivit i Dagens Medicin. Tidningen kom ut i morse och före lunch hade jag fått två samtal med beröm. En privatpraktiserande allmänläkare som tyckte att det var bra att jag redde ut begreppen och en landstingspolitiker som uppskattade klargörandet.

tisdag, februari 17

Årsmöte i byalaget

Kvällen innehöll årsmöte med Vinnersjö byalag. Många kom, bra diskussion, gott fika.

måndag, februari 16

Rädda apoteket

En ung man från STorivk har startat kampanjen Rädda Apoteket. Han påstår att den dag apoteksmonopolet (vilket Sverige är ensam i västvärlden om att ha) kommer tillgängligheten att minska och priserna att öka. Vore bra om den unge mannen läste vad som kommer i förslaget innan han slår på stora trumman. Ingen seriös bedömare tro att tillgängligheten kommer att minska. När Norge avskaffade sitt monopol för snart tio år sedan ökade antalet apotek med 50%. Öppettiderna förändrades radikalt liksom bemötandet och servicen. Ingen vill i Norge gå tillbaka till monopolet.
Dessutom hävdas att priserna till konsument skulle öka. Hur skulle det kunna ske då priset på pillret kommer att fastställas av en statlig myndighet.
Det ska bli spännande att se om socialdemokraterna i valet 2010 kommer att stå för sin åsikt att de vill återinföra ett monopol.

fredag, februari 13

Centerpartiets moderna historia

Fredrik Tenfält, pol sak på statsrådsberedningen under Fälldinregeringar och därefter ledarskribent på GP, beskriver idag i sin krönika de centermyter som ibland frodas. Mycket läsvärd tycker jag.

Mycket skarp dementi

TV4 har tillbringat veckan i Hedesunda med att spela i TV programmet Rent Hus. I Hedesunda fanns nämligen ett av Sveriges lortigaste hem. TV teamet avslöjar ej var man har varit och jag vill skarpt dementera att det skulle ha varit hemma hos oss.

Lägsta sjukfrånvaron på 25 år

Vi har nu den lägsta sjukfrånvaron på 25 år. Sverige har alltid haft en av världens frisksaste befolkningar, med alla mått mätt frånsett sjuksrkrivningarna. Trots att vi är så friska har vi haft de längsta och flesta sjukskrivningarna. Det beror, har bland annat Anna Hedborg konstaterat, på att sjukskrivning använts för det mesta, inte bara då arbetsförmågan varit nedsatt på grund av sjukdom.
Sjukskrivningar är en behandling med svåra biverkningar. Många är de som fastnat i sjukskrivning, drabbats av koncentrationsstörningar, sömnsvårigheter och depression, för att slutligen bli förtidspensioerade. Som värst var det 2006 när vi fick 140 nya förtidspensionärer varje dag.
Nu har det vänt. Det är glädjande, inte minst för alla de som inte drabbas av årslånga passiva sjukskrivningar. Tråkigt då att LO regarerar genom att tycka att utvecklingen är bedrövlig. När ska den organsiationen våga sätta sin uppgift att företräda sina medlemmar före att utgöra socialdemokratisk valmaskin. Begriper de inte att långa passiva sjukskrivningar som var regel under sosseregeringen var ett straff för den enskilde och inte en belöning.

Centerväljare och kärnkraft

I Svenska Dagbladet publiceras en opinionsundersökning som visar att en stor majoritet av svenska folket tycker att regeringens ståndpunkt i energifrågan är klok. Bland centerväljare tycker 64% att gamla kärnkraftverk kan ersättas med nya. Partiledning och riksdagsgrupp har således gjort en korrekt bedömning inte bara i sakfrågan utan även av opinionen när kompromissade med övriga allianspartier.
Återstår bara att se om Mona Sahlin lyssnar på sina väljare.

torsdag, februari 12

Gävle kretsens årsmöte

Ikväll var det dags för årsmöte med Gävlekretsen. Jag var tillfrågad om att vara sekreterare. Hade förberett mig på tåget genom att skriva protokollet. När jag kom till mötet blev jag fråntagen sekreteraruppdraget och istället insatt som ordförande. Lät den nya mötessekreteraren ärva mitt fina protokoll.
Marie Wickberg, CUF:s vice ordförande och kandidat till europeiska parlamentet, höll ett mycket bra anförande. Vi har så många duktiga unga politiker i partiet vilket känns bra. När vi gamla slutar finns unga som tar över.
Den hetaste diskussionen på årsmötet handlade inte om kärnkraft utan om vad som händer i landstinget Gävleborg där det till slut bestämdes att göra ett uttalande som skulle vara en vägledning för kretsens landstingsledamöter.

Framtidens sjukvård

Kenneth Johansson, ordförande i socialutskottet och Centerns partisekreterare har i en debattartikel utvecklat synen på hur sjukvården skulle kunna utvecklas.

Kärnkraften

Ser att HT har publicerat en liten insändare jag skrivit.

onsdag, februari 11

Sista årsmötet i Hedesunda centeravdelning

Ikväll hade vi sista årsmötet i Hedesunda centeravdelning. Går nu ihop med andra i Gävlekretsen. God smörgåstårta för att fira en lång och framgångsrik historia. Kärnkraften diskuterades förståss. En av sex tyckte att beslutet var besvärande. En annan sa att nu har oppositionen förlorat valet 2010.

Mobilfritt liv

Glömde imorse mobiltelefonen hängande i en krok på tåget. Upptäckte det när jag kommit ut från Centralen men tillbaka på plattformen kan jag konstatera att tåget är låst och se mobilen sakta börja röra sig mot Hagalund.
Jag besökte hittegodsexpeditionen vid lunch bara för att få veta att deras rutiner gör att det kan ta dagar innan mobilen tar sig från Hagalund till hittegodsexpeditionen.

Det finns fördelar med att inte ha en mobiltelefon.
  • Slipper tänka på att stänga av mobilen på möten.
  • Störs inte av telefonsamtal.
  • Gör en nostalgitripp och upplever hur livet var förr då mobilerna inte fanns.
  • Känner hur världens mäktiga män och kvinnor som lever utan mobiltelefon har det.

Sen finns det några nackdelar också............

tisdag, februari 10

De nya socialdemokraterna

Från att i försvarsfrågan ha varit starka tillskyndare av att Sverige ska bidra till fredsbevarande insatser internationellt vill man kapa de internationella insatserna.
I energifrågan är det ännu snabbar kast där S nu vill kapa elkablarna som gör över gränsen!!! Min granne i Vinnersjö, Johan Hedin, viceordförande i Stureplanscentern när han inte är hemma i paradiset har en bra kommentar.

Samarbetssvårigheter

Statsrådsberedningen har försetts med så kallade Smart Cards. Ska användas för att passera diverse dörrar, slussar och för att ta sig in i datorn. Jag har haft problem med mitt smartkort och beklagade mig för Kd kollegan. Jag vet varför det inte fungerar sa hon, Du har fått fel kort. Hurdå undrade jag. Du har fått ett Smart Card när Du borde fått ett Dum Card sa kollegan som för övrigt dessutom är prästfru.

Jag kan förutse mycket stora samarbetsstvårigheter under kommande vecka mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna på det sociala området......

fredag, februari 6

Historieskrivningen

Svensk politisk historia diskuteras dessa dagar då det sannolikt öppnats ett nytt kapitel. 'Känner mig som en av de gamla med rollen att dementera många av de myter som finns om vårt partis historia. Många tycks tro att Centerpartiets storhet på 70 talet kulminerade 76 efter Fälldins rikstingstal där han lyfte kärnkraftsfrågan. Det tas till stöd för att påstå att motsåndet mot kärnkraft skulle vara en av partiets ideologiska byggstenar. Inget kan vara mer fel. Henrik Sjöholm ger en bakgrund på sin blogg.
Jag satt i den katastrofkomission som hade att analysera katastrofvalet 1985 då C rasade ner till 15%!!!!. I gruppen ingick förre partisekreteraren Gustaf Jonnergård, Allan Pettersson och även Gunnar Söder. Från de herrar som var med när det begav sig fick jag lära att höjdpunkten var 74 när C i en opinionsundersökning närmade sig 30%. Därefter havererade Fälldins trovärdighet då han på Uppsala möte ej fick gehör för sin ambition att slå samman fp och c. Ungdomsförbundet under ledning av Karl Erik Olsson punkterade partiledarens ambition vilket ledde till att Karl Erik under många år placerades i den berömda frysboxen.
Efter Uppsala möte var Centerpartiets ställning som ledande borgerligt parti havererad och partiet störtade snabbt. Fälldins utspel i kärnkraftfrågan utmanade Palme och den socialdemokratiska hegemonin och ledde till en åtehämtining. 24% i valet 1076 betraktades därmed som en seger med tanke på de låga opinonssiffror paritet haft under 1975 och 1976.

Vad jag fick lära i katastrofkomissionen var däremot att en byggsten i partiets historia alltid hade varit vaktslåendet om äganderätten. Ett arv som Maud med en ära förvaltar.

Varför Visby när Åre finns

När 500 Centerpartister har det dåliga omdömet att besöka Visby i början av februari har jag istället åkt till Åre. 15 grader kallt men Åre är ändå Åre. Träffar på ICA två unga Centerpartister (ej födda när vi folkomröstade 1980) vilka båda var mycket nöjda med energiöverenskommelsen som med den stora satsning på den innebär på förnyelsebara energikällor kommer att leda till jobb i Jämtland.
Jag hör på ekot för tredje gången på två dygn negativa kommentater från Centerpartiet i Gävleborg. Jag måste säga att jag inte känner igen mig i den beskrivning av opinionen bland våra medlemmar som speglas. Tvärtom hör jag många positiva kommentarer. Vår riksdagsledamot Sven Bergström har också kommenterat överenskommelsen på ett klokt sätt.
Tydligen har också Maud fått ett mycket starkt stöd med långa stående ovationer från de 500 Centerpartister som åkte fel, till Visby och inte till Åre.

torsdag, februari 5

Tungrodd ordning

Hör att vissa Centerpolitiker tycker att en stämma borde fått diskutera dagens uppgörelse innan beslut fattades. Skulle inte det vara en tungrodd ordning i en koalitionsregering om de ingående partierna skulle tvingas kalla in sina stämmor så fort en större kompromiss skulle ingås.

Nytt kapitel

Det känns som att sätta punkt i en lång historia. När jag kom med i politiken för 30 år sedan var kärnkraften den stora frågan. På grund av en olycklig folkomröstning har den sen spökat i svensk politik sedan dess. För många av oss som formades av politiken då har det varit frågan som delar onda från goda. Nu finns det äntligen en överenskommelse som bygger på sunt förnuft. Det självklara i att svensk elproduktion inte bara kan ske med hjälp av kärnkraft och vattenkraft och att kärnkraften kommer att behövas i svensk elproduktion under lång tid framåt. Klokt då att om tiotalet år kunna ersätta ett gammalt uttjänt med ett nytt, säkrare och effektivare.
För många av oss äldre centerpolitiker kan det kännas tungt att lämna den fråga som till så stor del präglat oss men samtidigt skönt att kunna öppna ett nytt kapitel i den svenska inrikespolitikens historia.
Om nu bara Mona Sahlin kan lyssna på rörelsen och inte minst då på LO genom att bidra till en bred överenskommelse om den svenska energipolitiken. Inte minst vårt näringsliv skulle må väl av att känna säkerhet i att lagd kurs ligger. Jag vet att många kloka socialdemokrater gör allt de kan för att få sin partiledning att komma till den insikten. Lycka till!

onsdag, februari 4

Ideologisk skärpa

För att höja den ideologiska medvetenheten har jag från den egna bokhyllan tagit med mig det vältummade exemplaret av Maos lilla röda. Hoppas flera av kollegorna centerns samordningskansli kommer att läsa den från pärm till pärm.
I den lilla boken om dumma politiker som jag fått av äldsta dottern fann jag nämligen ett Lars Ohly citat "Det finns inget i den kommunistiska ideologin som är odemokratiskt".

Vården av nyfödda

Socialutskottets ordförande har i Dagens Medicin kloka synpunkter på sjukvård för nyfödda.

tisdag, februari 3

Morgonstund har guld i mund

Får man trösta sig med när väckarklockan ringer på Kristian den fjärdes hotell rum 508. Ser i Kristianstadsbladet att jag av den lokale reportern blivit statssekreterare. Vill betona att det inte var min avsikt att stoltsera i lånta fjärdrar. Han fick mitt visitkort för att kunna kolla fakta men ibland blir det som det blir. Skön tågresa väntar och jag borde komma till jobbet före 10.

måndag, februari 2

Skånska resan

Smiter från Rosenbad under eftermiddagen för att ta tåget till Kristianstad. Där väntar en presskonferens med lokaltidningarna. Därefter möte med centerpartister i nordöstra Skåne. Frånsett att jag imorgon måste ta 05 20 tåget åter till huvudstaden så ska det bli trevligt.

söndag, februari 1

En hink glödheta kol

Den dag regeringen lägger ett förslag om den långsiktiga energipolitiken får Mona Sahlin en hink glödheta kol i sitt knä. Göran Hägglund har varit tydlig i hur Kd ser på energipolitiken. Ola Alterå, statssekreterare (c) med ansvar för energifrågorna har kommenterat i försiktigt positiva ordalag. Redan då, alltså innan en regeringen lagt sitt förslag hamnar de glödande kolen i stackars Monas knä. Hon går snabbt ut med beskedet att det är V och Mp som kommer att få diktera villkoren för den framtida s politiken för att nästa dag mötas av ett ramaskri från ledande kommunföreträdare i det egna partiet. Dessutom gjorde stackars Mona misstaget att hylla den organisation som vill legalisera cannabis i Sverige. Sannolikt finns det hos socialdemokraterna idag en talskrivare som är huvudet kortare.
Mitt lördagsbesök i Nynäshamn var trevlig, trots 44 mils bilkörning. Med Göran Hägg och Mussolini i CD spelaren så gick det rätt bra. Jag fick prata välfärd i 30 minuter. Tyvärr var ingen tid avsatt för diskussion så en del blev kanske inte helt nöjda. Envägskommunikation ger inte så mycket. Det spännande brukar vara diskussionen som följer.