fredag, juli 31

Slutet på fem långa veckor

Slutet på semestern närmar sig. Imorgon blir det ett långt jourpass på barnkliniken. Sen på söndag den första av veckans fyra vigslar. Måndagmorgon Rosenbad. Ska bli rätt skönt att sätta igång.

Bedrövlig läsning

GP publicerar en SIFO undersökning som visar att 15% av ungdomarna tycker det är OK att sjukskriva sig utan att vara sjuk. Det är en försämring jämfört med för fem år sedan då 12% tyckte att fusk var OK. Intressant är också att det är en stor skillnad på yngre och äldre. Hos äldre är siffran för att acceptera fusk betydligt lägre.
Mycket fusk sker sannolikt inom de första veckorna då det är arbetsgivaren som har möjlighet att kontrollera. Att använda den möjlighet som man fått att kräva läkarintyg från första dagen skulle stävja fusk.
En ny lag om bidragsbrott finns på plats. En utredning har förslagit möjlighet att spärra den som fuskat att under en period få ta använda sjukförsäkringen. En utredning har också tillsatts om möjlighet att lägga straffavgifter på den som fuskat.
Det finns ett starkt stöd bland ärliga människor som arbetar och gör rätt för skärpa åtgärderna mot fuskare. Endast vänsteroppositionen i riksdagen som tycker att det är fel att klämma åt fuskarna.

torsdag, juli 30

Socialbidrag och sjukskrivningar

Radio Gävleborg använde onsdagen till att prata med vänsterpartist som förklarade att att den ökade kostnaden för socialbidrag förklarades av att regeringen ändrat reglerna för sjukskrivning. Hon fick stöd av en tjänsteman från Socialförvaltningen i Gävle.

Jag ringde upp nyhetschefen för att berätta att det kanske inte var på det viset och fick via mobiltelefon från Hemköps parkering i Östhammar kommentera. Fick senare flera samtal som tyckte att det låtit bra i radiosändningen.

Det är nämligen så här:

Försäkringkassan följer mycket noga vad som händer med de som nekas sjukpenning. Senast i vintras publicerades rapporten "nekad sjukskrivning". Det visar sig att de som nekas sjukpenning ej blir socialbidragstagare. De flesta går tillbaka till sitt arbete.

Jämför man första kvartalet 2006 med första kvartalet 2009 så var det fler som fick sjukpenningen indragen 2006 än det var 2009. Det kommer sannolikt att förändras men indragen sjukpenning kan alltså inte förklara ökningen av socialbidragstagare.

Kostnade för socialbidrag har minskat ända fram till andra halvan av 2008 dvs då hela världen drabbades av finanskris och den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet. Kanske ett rimligare samband.

En av förändringarna i sjukförsäkringen är att Sverige nu också har en bortre parentes, precis som alla andra länder alltid haft. Den är i förhållande till andra länder generös. Efter 2,5 års sjukskrivning finns inte möjlighet att vara sjukskriven längre. Rergeringen har hela tiden varit övertydlig i att de som passerar 2,5 års gränsen ska få hjälp till aktivitet och inte slussas över till passivt socialbidragstagande.

Tack vare den politik som alliansregeringen har fört minskade arbetslösheten rekordsnabbt från hösten 2006 till och med finanskrisen. Antalet sjukskrivningar har minskat liksom antalet förtidspensionärer. Hade inte kursomläggningen skett hade kostnaderna för socialbidrag varit betydligt högre än vad de är idag.

tisdag, juli 28

Tack Gävle

I Gävletidningarna står att läsa att Centerpartiet i Gävle kommun föreslagit att jag ska finnas med på riksdagslistan i nästa val. Jag har lovat att lämna besked under augusti månad. Sen följer medlemsomröstning där några tusen centermedlemmar i länet ska säga sitt. En klok nomineringskommitté ska därefter lägga ett förslag till vårens distriktsstämma där förslaget fastställs.
Sen är det upp till väljarna att bestämma om Centerpartiet ska ha ett eller två mandat från länet. Det har fattats runt hundra röster för ett andra mandat både 2002 och 2006. Slutligen räknandet av kryss.
Efter valet 2010 har jag tidigare räknat med att gå tillbaka till barnkliniken i Gävle där jag alltid stortrivts. Vinner Alliansen valet, vilket jag är rätt säker på att vi kommer att göra, har också möjligheten att bli erbjuden fyra år till i Regeringskansliet funnits. Nu verkar det som jag måste fundera på en tredje möjlighet också nämligen att representera Gävleborg i riksdagen. Tål att tänka på.

torsdag, juli 23

Det nyfödda barnet

Ekot uppmärksammar idag att det finns olika rutiner för vad man gör med det barn som föds efter bara 22 veckors graviditet. Föds barnet i Umeå eller Uppsala är man beredd med avancerad intensivvård om barnet visar livstecken. Så är ej fallet söder om Uppsala.

Vid ett besök på neonatalavdelningen i Uppsala dagarna före jul uppmärksammades Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson på förhållandet. Jag skrev om det på min blogg och SvD hade en bra artikel.
Kenneth tog initiativ till att Socialstyrelsen skulle ta fram riktlinjer vilket jag förstår nu är på gång.
Den fråga Ekot ställer idag är om det ska få finnas skillnader. När man befinner sig i fronten av den medicinska utvecklingen så kommer det att vara vissa skillnader. Frågan är om vård av barn födda efter 22 veckors graviditet är utvecklingsfront eller ej. En nyligen publicerad vetenskaplig artikel visar att 10% av dessa barn överlever.
Sen kan jag tycka att det är märkligt att inte ett nyfött barn är lika mycket värt som en vuxen människa. När en 60 åring får ett hjärtstillestånd utanför sjukhus är prognosen oerhört dålig. Betydligt sämre än för barnet som föds efter 22 veckors graviditet både vad gäller överlevnad och svåra hjärnskador. Det tycks vara OK att ha åsikten att det nyfödda barnet har dålig prognos så ingen satsning ska göras. Däremot har jag aldrig hört någon säga att vuxna som får hjärtstillestånd på gatan inte ska få sjukvårdens maximala insatser med allt som där tillhör. Är inte ett människoliv lika mycket värt som ett annat?

Vem betalar?

onsdag, juli 22

Vem ska betala?

Som ett sidospår i bevakningen av vad som händer med det som kommit att kallas svininfluensan diskuteras nu vem som ska betala kostnaden för vaccin. För närmare nio miljoner människor i landet är det en fullkomligt ointressant diskussion men så ej för de som är engagerade i våra landsting som politiker eller tjänstemän.
Den princip som finns för hur välfärden ska organiseras är att landstingen ansvarar för sjukvården. Därtill kommer en finansieringsprincip som innebär att om staten beslutar om någon förändring i sjukvården som kostar pengar så ska staten också betala för det. Så är fallet när Socialstyrelsen ex vis bestämmer att alla flickor ska vaccineras mot livmoderhalscancer. En förhandling följer då mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen om hur notan ska fördelas. Eftersom vinsten av det vaccinet inte resulterar i minskade kostnader för landstingen nästa år utan om 30 år så kommer sannolikt staten att få vara med och betala.
När det däremot handlar om vaccin mot svininfluensa så har staten inte fattat något beslut. Dessutom leder en vaccination till att kostnaderna för sjukvård minskar samma år. Vad staten gjort är däremot att för 600 miljoner tecknat en försäkring om att det ska finnas vaccin för de landsting som tänker köpa.
Alla landsting har fattat det kloka beslutet att köpa vaccin. De kommer i september att fatta beslut om det för individen ska vara gratis eller kosta.
Jag har full förståelse för att SKL tar chansen att få pengar från staten genom att skicka ut sin hälso och sjukvårdsdirektör Stiernstedt i debatten. Jag har också full förståelse för att oppositionen genast hakar på. De som har en sedelpress i sin källare tycker att det är självklart att staten ska ta fram minst en miljard för att betala notan. Dock verkar de flesta allianspolitiker i landstingen vara smarta nog att inte stämma in i sossarnas angrepp på regeringen.
Det borde räcka att konstatera att en diskussion förs men att det viktiga är att det egna länets innevånare får sina vaccinationer. För det är nog vad nio miljoner innevånare vill veta.

tisdag, juli 21

Återigen allt färre sjukskrivna

En gång per månad kommer statistiken från Försäkringskassan. Återigen visar den färre sjukskrivna och färre förtidspensionärer. Så mycket att till och med Radio Gävleborg uppmärksammar förändringarna. Glädjande är nu att skillnaden mellan hur kvinnor och män drabbas börjar minska.

Färre sjukskrinva och färre förtidspensionärer tyder på att allt färrre drabbas av de passiva sjukskrivningar som var regel under vänsterstyret. Det betyder dessutom att det blir mer resurser över till andra nödvändiga satsningar.

Att det finns en bit kvar att gå syns tydligast på det diagram som visar på regionala skillnader. De värst drabbade länen, Norrbotten, Jämtland och Gävleborg ligger fortfarande på ohälsotal runt 40 dagar medan Halland och Stockholm finns runt 30 dagar. Så länge den skillnaden kvarstår är det tydligt att sjukskrivningsprocessen inte fungerar som den ska eftersom det inte finns något som tyder på att människor i Gävleborg skulle vara så mycket mer drabbade av sjukdom.

Mattias Lundbäck har på sin blogg den hälsosamme ekonomisten uppmärksammat att allt var inte bättre förr.

måndag, juli 20

Mer om abortregister

Med anledning av Vilhelminas kommentar från igår.

Frågan om att inrätta ett centralt abortregister är inte en fråga om ja eller nej till forskning. Det bedrivs redan idag en omfattande forskning kring aborter. Den baseras som det mesta annan forskning på att patienter tillfrågas om de vill ingå i ett forskningsprojekt. De flesta tackar ja och följs sen upp på enligt olika metoder.

Att inrätta ett centralt abortregister enligt lagen om hälsodataregister är en helt annan frågeställning. Vi har i Sverige en guldgruva för medicinsk forskning i våra hälsodataregister. De är fyra till antalet, cancerregistret, födelseregistret, patientregister med dödsorsaker och läkemedelsregistret. Ett tandvårdsregister kommer också att upprättas. Samtliga förvaltas av Socialstyrelsen. De är register där man gjort en noggrann avvägning mellan å ena sidan patientens rätt till integritet och å andra sidan samhällets intresse av att finna bot på sjukdomar.

Hälsodataregister finns beroende på att det finns ett starkt förtroende för att integriteten värnas och att en insikt om att de medicinska vinsterna är mycket stora. Sedan några år förs det en diskussion om att till det medicinska födelseregistret koppla de längd och viktuppgifter som samlas in av barnhälsovård och skolhälsovård. De medicinska frågorna som skulle kunna besvaras är viktiga men värnet om den enskildes integritet är en tung motvikt. Avvägningen är inte helt enkel och måste göras mycket seriöst.

När man då kastar in ett förslag om att införa en femte hälsodatabas med aborter känns det som att en elefant traskat in i porslinsbutiken. Det är olyckligt att ingen integritetsbedömning än mindre någon politisk bedömning gjorts innan förslaget publicerades. Det riskerar dels att skapa en stark oro hos de kvinnor som ska genomgå abort. Än allvarligare är att det riskerar att dra igång en debatt om hälsodatabasernas vara eller icke vara vilket i värsta fall skulle kunna göra att den svenska guldgruvan för medicinsk forskning stängs.

söndag, juli 19

Det centrala abortregistret

Veckan efter EP valet där Piratpartiet gått fram på frågan integritet kom Socialdepartementets utredare Anders Milton med förslaget om att vi borde inrätta ett centralt abortregister där kvinnor som genomgår abort oavsett medgivande skulle registeras. Förslaget har redan skapat stor oro hos många kvinnor.
Jag har utgått ifrån att förslaget hamnat i runda arkivet. Passar inte ens för byrålåda kan jag tycka.
Nu har tydligen Kd genom sin socialpolitiska taleskvinna Chatrine Pålsson gett sitt stöd för förslaget. När alla andra talar om integritet kan det vara taktiskt att inta en helt annan position är kanske logiken. Skräm kvinnor med att de hamnar i ett centralt register så vågar de inte göra abort.
Med tanke på att övriga tre partier har sunt förnuft är förslaget som jag ser det stendött. Det finns fördelar med att reagera i koalition. Om ett parti hittar på något tok så finns det tre andra som håller huvudet kallt.

fredag, juli 17

Vargarna

Regeringen har presenterat sin rovdjurspolitik och oppositionen har lagt sina förslag. Nu tycker socialdemokraterna i Hälsingland att just i denna fråga bör stridsyxan grävas ner och samförstånd eftersträvas.
Borde inte sossarna börja med att söka samförstånd inom vänsterkartellen. När man läser motionerna är "spretar" ett alltför milt uttryck. Om ohlyckan är framme och vi får en vänsterregering efter nästa val kommer sannolikt miljöministern att heta Peter Eriksson. Det är väl därför miljöpartiets rovdjursmotion som kommer att bli grunden. Inget etappmål på 210 vargar. Förbjudet att skjuta den varg som attackerar hund eller tamboskap. Ingen möjlighet till lokalt bestämmande.
Jag kan förstå att socialdemokratern i skogsbygderna inte ser fram emot att i valrörelsen 2010 diskutera rovdjurspolitik.

torsdag, juli 16

Mygg

Tilllbringade gårkvällen på ridbanan i Österfärnebo krigandes mot mygg. Hästar, ryttare och publik förtvivlade när jag nåddes av den goda nyheten från Rosenbad.

Det akuta mygghotet är nu tack och lovavvärjt genom ett snabb hantering från regeringen. Massförekomsten av myggor vid nedre Dalälven är fullständigt oacceptabel. Det är ett allvarligt problem för både människor och djur. Näringsidkare av olika slag drabbas stenhårt.

Jag har rekommenderat alla jag prata med att göra ett besök i Gysinge. Först på plats förstår man hur katastrofalt läget är. Diskussionen om Vectobac G:s eventuella farlighet är märklig. När Läkemedelsverket ska godkänna ett läkemedel väger man biverkningar mot hur farlig sjukdom som ska behandlas. Är det förkylning så kan i stort sett inga biverkningar accepteras men handlar det om AIDS eller cancer kan betydligt större biverkningar tolereras. I Södra Gästrikland handlar det om en helt oacceptabel situation för människor och djur. Att preparatet då rent teoretiskt eventuellt skulle kunna påverka den ekologiska balansen på sikt väger då som jag ser det mycket, mycket lätt. Det resonemanget verkar också ha varit utgångspunkten för hur regeringen resonerat när man nu givit tillstånd att myggbekämpa även i Nationalparken.

Vad som krävs nu är en långsiktig lösning.

Dels måste det bli ett snabbt beslut om från Kemikalieinspektionen om att bekämpningsmedlet Vectobac G är tillåtet att använda. Kan en process inom EU påskynda det beslutet är det bra.

Dessutom måste en långsiktig finansiering till. Det är glädjande att staten via landsbygdsprogrammet kunnat bevilja medel och att dessutom miljöministern sagt att han har ambitionen att lösa frågan i budgetförhandlingarna som snart påbörjas.

Jag tror att alla vi som bor i Södra Gästrikland just nu kan vara mycket tacksamma över att miljöministern heter Andreas Carlgren ( c ) och inte Peter Eriksson (mp). Tål att tänka på i valet om ett år.

Min granne Johan har på sin blogg i lördags givit en rätt talande bakgrund.

onsdag, juli 15

Sossar och ungdomsarbetslöshet

Ursossen Bo Carlzon skrev i Arbetarbladet att Sverige nog behövde en arbetarregering för att ungdomsarbetslösheten skulle gå ned. Kunde inte låta bli att svara men AB kunde låta bli att publicera....
Således följer här svar till Bo Carlzon

Bo Carlzon skriver att Sverige behöver en vänsterregering för att få ned den höga arbetslösheten. Om en ny regering är lösningen kan det inte vara socialdemokraternas bidrag som Carlzon tror mest på. När vi senast hade en sosseregering var ungdomsarbetslösheten i Gävleborg högre än vad den är idag. Måste vara Carlzons förhoppning att få Lars Ohly som finansminister som gör att han tycker sig se vänsterregering som lösningen på det stora problemet som ungdomsarbetslösheten gör i Sverige stavas .
Jag tror det är svårare än så. Sverige är ett av de EU länder som har den absolut högsta ungdomsarbetslösheten trots att vi vad gäller den totala arbetslösheten ligger omkring snittet.
Orsakerna till att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet har flera förklaringar.
Lagen om anställningsskydd, LAS, bygger på att den som är senast anställd, oftast ung eller invandrare, först får lämna när tiderna blir sämre. LAS gör dessutom företag mindre benägna att anställa, vilket gör att färre jobb skapas. Dessutom gör den att i lågkonjunkturen är det de senast anställda som blir av med jobben, de är nästan uteslutande unga människor och människor med utländsk bakgrund som nyligen kommit in på arbetsmarknaden.
Vi har inte lärlingsutbildning i samma omfattning som de flesta andra länder. Den socialdemokratiska gymnasieskolan byggde på att alla skulle läsa teoretiska ämnen för att få högskolekompetens. Nu får vi istället en gymnasieskola som har en tydlig lärlingsdel, en del yrkesinriktad och en inriktad på högre studier. Det kommer att minska ungdomsarbetslösheten, var så säker.
Vi har dessutom förhållandevis höga ingångslöner för ungdomar. Det har regeringen försökt kompensera genom sänkt arbetsgivaravgift för unga, något som vänsterkartellen tydligt deklarerat att man ska ta bort vid ett maktskifte. Hur någon kan tro att höjd arbetsgivaravgift för ungdomar ska innebära något annat än at ungdomsarbetslösheten ökar är för mig obegripligt. Vad jag förstår är LO positiva till att diskutera möjligheten till förändringar av avtalen för att lägga ingångslönerna i Sverige på nivåer som svarar mot andra länder med lägre ungdomsarbetslöshet.
Den höga svenska ungdomsarbetslösheten är ett problem vi skapat själva. Det blir värre av en svår internationell lågkonjunktur. Det är därför något vi lösa själva. Däremot tror jag inte som Carlzon att det är en vänsterregering med Lars Ohly som är lösningen.

tisdag, juli 14

Trilskande landsting

Sedan den första april är det tillåtet för privatläkare som går på så kallad nationell taxa att sälja sina mottagningar. Det har varit förbjudet sen sossarna tog makten 1994. Privatläkare är något ont som ska bekämpas har varit grundtanken. Många av dessa privatläkare har nu passerat 65 och vill föra sin praktik vidare till en yngre kollega.
Trots att lagen är ändrad försöker sossestyrda landsting att trilskas. I Norrbotten har två läkare och en sjukgymnast fått gå till länsrätten för att få rätt.
Har man så gott om läkare i Norrbotten att man måste använda alla medel för att bekämpa de ytterst få privatläkare som finns?

torsdag, juli 9

Glad idag

Rätt less på oseriösa journalister som bestämmer sig för att beskriva det NYA HÅRDA SVERIGE. När jag skrev min blogg igår mailade jag samtidigt till journalisten på Arbetarbladet som skrivit artikeln om den arma kvinna som dels förlorat sin man och samtidigt fått bekymmer med Försäkringskassan. Berättade om att jag tagit upp frågan för två år sedan och att vi nu hade en lösning på gång. Förväntade mig ingen respons då jag utgick ifrån att uppdraget från AB var att skilda den hänsynslösa högerregeringens framfart med stackars drabbade människor.
Så var det inte. Hon ringde upp mig och skrev sen en bra artikel.
Känns som ett exempel på att människor faktiskt gör skillnad. Hade inte Kålle (Karl Petter Thorvaldsson) varit en gammal kompis och träffat mig på tåget till Gävle och berättat hur det var under Persson och vad han föreslagit och jag hade jagat rätt på den byrålåda där utredningen låg och fått Hägglunds gäng att förstå att det här var en reform som inte kostade något men som betydde oerhört mycket för de mycket få men utsatta stackars mammor som hamnade i bekymmer så hade inte problemet efter den 1 januri 2010 varit löst. (usel mening).

onsdag, juli 8

Nytt och mjukt?

I dag beskriver Arbetarbladet hur bedrövligt livet kan vara. En ung mamma, tre barn det yngsta 8 månader, blir änka. Mannen kör ihjäl sig på motorcykel. Hon kan då inte föra över föräldrapenningen på anhörig i den akuta sorgen. Tänk om journalisten då kunde ha skrivit några rader om att det här kommer att ändras.
Ett fåtal mammor där barnets pappa är död eller inte finns drabbas under barnets första levnadsår av svår sjukdom. Det må vara cancer eller som i det här fallet svår sorg. Redan 2005 fanns ett förslag på lagändring för att möjliggöra överföring av föräldrapenningen till nära anhörig i dessa fall. Sossarna valde att inte lägga fram förslaget.
Alliansregeringen dammade av förslaget och stoppade in det i budget 2009. Riksdagen har fattat beslut och från den 1 januari 2010 blir det möjligt för en ensam nybliven mamma som drabbas av svår sjukdom att kunna ta hjälp från anhörig med stöd från socialförsäkringen.
Varför inte berätta om det i en artikel när man beskriver hur eländigt det fungerar idag. Att sen berätta att det var sossarnas ointresse för frågan som gjorde att lagändringen kommer först vid årsskiftet är nog för mycket begärt.

måndag, juli 6

Nytt och tufft?

Under rubriken "Det nya tuffa Sverige" vill Aftonbladet få fram bilden av att det nu blivit så mycket tuffare. Det har det säkert blivit i vissa hänseenden. Den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet sätter rejäla spår i många människors liv. Däremot är dagens exempel uruselt.

Här beskrivs en 60 årig kvinna från Jämtland, döende i cancer, ej fått sjukpenning utan hänvisats till att söka jobb. Den som läser hela artikeln förstår att det vare sig är något nytt eller tufft utan att en stackars tjänsteman på det lokala arbetsförmedlingskontoret som gjort fel. Självklart är det beklagligt men där människor arbetar görs misstag vare sig det är i sjukvården, på arbetsförmedlingen eller i rubriksättandet.

Vad som är sant är att i de nya reglerna för sjukskrivning, som bygger på att det finns fasta tidsgränser, finns inskrivet att ett av få undantag är att den som lider av obotlig cancer och är svårt sjuk kan vara sjukskriven hur länge som helst.

Dessutom är det så att den anhöriga till en människa döende i cancer tidigare haft rätt att vårda i 60 dagar från den 1 januari 2010 (om riksdagen godkänner regeringens förslag) kommer att ha rätt att vårda sin anhörig med ersättning från Försäkringskassan i 100 dagar.

Kanske "nytt och mjukt" hade varit en bra rubrik för den nyheten.

söndag, juli 5

Hemma med sjukt barn

Vård av sjukt barn

En av Sveriges många bra förmåner är att föräldrar kan vara hemma med sina sjuka barn, VAB. Det har kommit rapporter om att fusket varit rätt utbrett med förmånen, barnen får vara kvar på dagis, pappa jobbar och tar samtidigt ut ersättning från försäkringskassan. Det ledde till en ändring. För att få del av förmånen måste intyg uppvisas att barnet inte varit på dagis.
Kritiken mot förändringen var hård från socialdemokraterna.

Det blir för dyrt för Försäkringskassan att kontrollera intygen. Lika bra argument som att säga att det blir för dyrt för ICA handlaren att ha utgångskassor. Alla kan betala i en skål vad man tagit mat för.

Det blir för svårt för förskolan att hålla koll på vilka barn som varit där under dagen och lägga intygslappar i de frånvarande barnens lådor. Bra argument om man inte tycker att det ingår i förskolans uppgift redan idag att hålla koll på vilka barn som är borta och om man därtill tycker att arbetsbelastningen inte minskar mer genom att tre barn är frånvarande än den minut det tar att skriva intyget.

Det blir krångligt för föräldrarna att komma ihåg att lämna in intyget. Lika krångligt som till arbetsgivaren lämna in tidrapport för att få ut lön.

Tidigare i år gjordes jämförelsen mellan antalet uttagna VAB dagar 2009 respektive 2008. Man konstaterade då att det gått åt fler VAB dagar 2009 än 2008 och snabbt drog socialdemokraterna slutsatsen att kravet på intyg från dagis och skola inte haft någon som helst effekt. De krävde och fick debatt i riksdagen. Sossarna glömde dock att barnantalet i infektionskänslig ålder var större 2009 än ett år tidigare och dessutom var infektionstrycket ett helt annat.

Nu har en första preliminär utvärdering av VAB intygen kommit Försäkringskassan. Den visar att vid kontroll första halvåret 2008 var det 8% av de ”sjuka” barnen som var på dagis den dag pappa tagit ut VAB från Försäkringskassan. Första halvåret 2009 var det bara 1%. Betonas bör att det är en preliminär utvärdering. Den slutliga kommer i vinter.

Våra förmåner inom socialförsäkringen är mycket bra. Inte minst möjligheten att vara hemma med sjukt barn. Värnar man den rätten måste man också tycka att det är bra att fusk stävjas. Socialdemokraterna har varit med att bygga upp många av förmånerna. Deras kritik av regeringens fuskbekämpning är oppositionspolitik när den är som sämst.

onsdag, juli 1

Stor dag

Idag är en stor dag. Jag tänker då inte på att Sverige tar över ordförandeskapet i EU utan att det från och med idag endast är Nordkorea och Cuba som har ett apoteksmonopol. Det har varit en av de största frågorna som jag fått hantera under de här snart tre åren på statsrådsberedningen. Allt ifrån skrivandet av direktiven till utredningen till de sista ändringarna i förordningar nu i juni.
För mig har två saker varit viktiga under resan. För det första att garantera en bättre läkemedelsförsörjning inte bara i de större städerna utan över hela landet. Så kommer det att bli. För det andra att det inte bara blir stora internationella apoteksbolag som tar över utan att det finns goda möjligheter för småföretagande. Så kommer det också att bli.
Socialdemokraterna har lovat att riva upp beslutet om de kommer till makten. Hur nu det ska gå till. Ser fram emot att i valrörelsen om ett år diskutera lämpligheten i att stänga ett antal privata välfungerande apotek.