fredag, juni 30

Kvinnlig könsstympning

Äntligen har någon blivit fälld för kvinnlig könsstympning. Lagen måste skärpas så att det blir fullständigt kristallklart att ingen ska klara sig ifrån dom om könsstympning upptäcks.

Problemet är att föräldrarna ligger bakom. Övergreppet sker i tidig ålder. När flickan är tillräckligt gammal för att vara så fristående från föräldrarna att hon vågar anmäla är brottet preskriberat.

Förslag 1
Likställ kvinnlig könsstympning med andra övergrepp mot barn. Peskriptionstiden räknas från 18 års dagen.

Förslag 2
Upptäckt av kvinnlig könsstympning innebär anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen precis som det vid misstanke om annan form av barnmisshandel.

Förslag 3
Obligatorisk information till alla som beviljas permanent uppehållstillstånd om vilka lagar som gäller i förhållande till barn och ungdomar i Sverige.

Något att glädjas åt

I Synovate Temos kvartalsrapport noteras en ökning för Centerpartiet i Stockholm. I vår svagaste valkrets är vi nu istort sett lika stora som KD, men det är valdagen som gäller.

torsdag, juni 29

Så var det Persmäss

Idag är det persmäss. Båda de stora helgonen Petrus och Paulus, Sankte Per och Sankte Pål, ska firas då den 29 juni var dagen då de led martyrdöden. Så här sa den gamle Påven i sin persmässpredikan för fyra år sedan.

Det är den dagen då slåttern ska börja i mellansverige. Persmässoregn lär vi inte få.

Höskörden för familjens två hästar hoppas jag får hjälp med senare under veckan och tänker därför ägna förmiddagen åt höskörd i mindre skala, klippa gräsmattan.

Kommunistisk diktatur

Lars Ohly med flera är stolta över att få kalla sig kommunister. Han borde läsa den här artikeln från BBC om hur vidriga kommunist diktaturer fortfarande beter sig.

En sextonårig pojke kidnappades från en badstrand i Syd Korea 1978. Hans föräldrar befarade att han omkommit. Det visade sig att han kidnappats av kommunistiska agenter från Nord Korea. Syftet var att deras spioner behövde Sydkoreaner att öva på.....
Han var dessvärre inte ensam. Mer än 500 sydkoreaner kidnappades av Nordkorea under 70 och 80 talen. Så går det till i kommunistdiktaturer Lars Ohly!

Det framkom nyligen att gossen inte omkommit utan lever i fångenskap i Nordkorea. Under sina år har som fånge i kommunist diktaturen har han gift sig med en japansk kvinna, även hon kidnappad av Nordkoreanderna.

Hans åldriga mor har nu för första gången fått träffa sin son.

Mitt minne av Nordkorea från det sena sjuttiotalet är en oerhört grym, totalitär diktatur. Det kändes efter en vecka i Pyonjang som att återvända till friheten när jag kom till Peking. Jag krävde under mitt besök att få se hur man tog hand om mentalt handikappade människor. Svaret blev, det finns inga sådana här i Nordkorea. Det är väl känt att dessa sätts i läger där de i princip svälts till döds. Ordförande i det KOMSOMOL, Sovjetunionens kommunistiska ungdomsförbund, som stod brevid mig viskade: De säger att de inte har några utvecklingsstörda i Nordkorea, titta bara i presidentpalatset, där finns ju både Fadern och Sonen. (Nordkorea styrdes då av Kim Il Sung vars son Kim Jong il nu tagit över som kommunistdiktator.

onsdag, juni 28

Miljöpartiet angriper, nu är valrörelsen igång

I dagens GD går miljöpartisten, riksdagskandidaten för Gävleborg, Bodil Ceballos till angrepp, tema " Centerpartiet är miljöfientligt, rösta på Miljöpartiet i stället. Hon är förståss skärrad över de SCB siffror som visade att miljöpartiet inte fanns i Gävleborg och skjuter nu vilt.

Här är mitt svar:

Svar till Bodil Ceballos, miljöpartiets riksdagskandidat i Gävleborg

Jo Bodil, Centerpartiet är grönt. Det har varit vår färg i närmare 80 år och kommer så att förbli. Det bekräftas också av Naturskyddsföreningens undersökning. Centerpartiet är det borgerliga parti som har agerat mest miljövänligt. På vänsterkanten i svensk politik, kalla den socialistisk eller sosse-älskar-sidan, är det miljöpartiet som agerat mest miljövänligt.

Det stöder den bild jag alltid haft. Den som är borgerlig och miljövän ska rösta på Centerpartiet och den som är miljövän men vill ha Göran Persson som statsminister, Ann Margret Knapp som landstingsråd och Carina Blank som ks ordförande i Gävle ska självklart rösta på miljöpartiet. Får man tro den sista SCB undersökningen för Gävleborg finns det tyvärr inte så många som gör just det valet, miljöpartiets stöd i Gävleborg var knappt mätbart.

Du Bodil är kritiskt till att Allians för Sverige nått en uppgörelse om energipolitiken. Som centerpartist är jag mycket nöjd med innehållet i uppgörelsen med Alliansen som genomsyras av centerpolitik. Det gäller inte minst den tydliga miljösatsningen. Det handlar om att bryta oljeberoendet, att satsa mer på energiforskning och effektivisera energianvändningen. Fastighetstaxeringen ska ändras så att de som sparar energi ska tjäna på det och det blir en fortsättning med gröna elcertifikat till 2030. Inga reaktorer kommer att avvecklas under den kommande mandatperioden, men det kommer heller inte att ges tillstånd till utbyggnad av ny kärnkraft. Alliansen vill också ha en sänkning av bränsleförbrukningen, miljövänliga bränslen och införande av utsläppsrätter för transportsektorn.

Jag skulle kunna ställa motsvarande kritiska fråga till Dig, var är vänsterkartellens gemensamma energipolitik. Kanske mycket begärt eftersom mp, v och s inte ens kan ge besked om det vid en vänstermajoritet i valet blir en vänsterregering eller om det blir en fortsatt socialdemokratisk minoritetsregering som i de flesta frågor får ett passivt stöd från stödpartierna v och mp.

Anders W Jonsson
Riksdagskandidat (c)

Nozipho Bhengu är död

Ännu ett tragiskt kapitel i Sydafrikas AIDS historia är avslutat. Nozipho Bhengu är död. Hon var var dotter till en ANC politiker. När hon 1998 fick HIV influerades hon av ANC:s och då framförallt hälsominister Manto Tshabalala Msimangs uppfattning att AIDS inte är orsakat av ett virus utan kan botas med kosttillskott. Hon åt ett extrakt bestående av vitlök, citron, olivolja och ett växtextrakt som säljs i en flaska med ANC:s färger.

Hon blev under sina sista år en symbol för de 6, 5 miljoner i Sydafrika som har AIDS men tyvärr också en symbol för ANC och den sydafrikanska regeringens kvacksalveri där man orsakar så mycket lidande och meningslös död.

Många företag liksom biståndsorganisationer erbjuder behandling men man har stora svårigheter att nå bredd på grund av den förvirring som ANC och regeringen framkallat.

Hälsominister Manto var inbjuden till hennes begravning men skickade en ersättare istället. Ersättare buades kraftfullt ut.

Inte heller i Europa har vi varit förskonade från politiker som försökt styra den medicinska utvecklingen. Vem minns inte den oro Tony Blair spred när han inte skulle låta vaccinera sitt yngsta barn mot mässling.

När politiker försöker styra den medicinska utvecklingen kan det bara gå på ett sätt.

tisdag, juni 27

Varför bloggar Du??

Jag har fått den frågan några gånger. Svaret är enkelt, jag gör det jag tycker är kul. Skriva är kul. Därför bloggar jag.

För att må bra ska man hålla kroppen i trim. Det är dessutom roligt. Därför springer jag eller rider i stort sett varje dag. Nytta förenas med nöje.

Som politiker är det mycket viktigt att kunna uttrycka sig i skrift. Övning ger färdighet. Att
varje dag skriva en eller två korta bloggar är bra träning samtidigt som det är roligt. Nytta förenas med nöje.

Jag läser rätt mycket. Skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar, andra tidskrifter, etc. Hemma frågar hon som sitter på andra sidan köksbordet ibland; Finns det någon tidning som vi inte prenumererar på? Att skriva en kort kommentar till vad jag läser gör att jag reflekterar på ett sätt som jag inte annars gör.

Därför har jag sen jag i slutet av mars när jag blev biten av bloggandet skrivit mer än hundra korta kommentarer.

Dessutom är det rätt kul att att det sen jag installerade ett räkneverk kunna konstatera att det i snitt är 20 besökare varje dag. Merparten från Sverige men även regelbundet återkommande besökare från såväl USA, Canada som en del andra länder där jag har en goda vänner.

Vänsterpartiet angriper, huvva!

I dagens Gefle Dagblad går vänsterpartiet till angrepp på Centerpartiet. Som vanligt en centralt producerad insändare som sen en lokal förmåga omformulerar. Roland Ericsson, oppositionsråd och jag har svarat så här:

Svar till Håkan Larsson, vänsterpartiet i Gävle.


Vi förstår att Du är missnöjd med att den borgerliga alliansen även har en gemensam energipolitik. När man som regeringsalternativ går till val med målsättning att bilda regering bör man för väljarna redovisa gemensamma ståndpunkter i de flesta frågor. Annars vet inte väljarna vilka alternativen är. Det vore något även för er i vänsterkartellen att tänka på. Från er sida finns inte ens ett gemensamt bud om det vid en vänstermajoritet i valet blir en vänsterregering eller om det blir en fortsatt socialdemokratisk minoritetsregering som i de flesta frågor får ett passivt stöd från stödpartierna v och mp.

Ett gemensamt bud från vänsterkartellen att ni tänker bilda en regering, därefter gemensamma ställningstaganden i viktiga frågor som EU, utrikes och försvarspolitik etc. Det vore klädsamt innan v börjar kritisera den borgerliga alliansen för att man nu även presenterat en gemensam energipolitik.

En energipolitik som vi för övrigt tycker är mycket klok och kommer att leda till vad Du också eftersträvar som D skriver en energiporuduktion som är långsiktig och som baseras på inhemska förnyelsbara råvaroror och förnyelsbar energi. Det kanske finns förutsättningar för att en borgerlig regering kan söka samförstånd även med ett eller annat socialistiskt parti i energi frågan. Energifrågan är så viktig för den svenska industrin och därmed för välståndet att den egentligen inte lämpar sig för partipolitiska strider. Sandvik, Korsnäs, Stora, Ovako och inte minst EON skulle må bra av långsiktighet vad gäller energipolitik.

Just den aspekten är viktig för oss men kanske inte så viktig för Håkan Larsson och vänsterpartiet i Gävleborg som går till val på att förstatliga Sandvik, Korsnäs, Stora med flera för länet viktiga storföretag. Skulle vänsterpartiet få igenom ett krav på förstatligande av våra svenska storföretag skulle vi nog kunna strunta i energipolitiken. Sverige skulle inte längre ha någon industriproduktion att tala om och behovet av energi skulle inte vara så stort.

Vad gäller Dina synpunkter på Gävle Energis samarbete med EON antar vi att synpunkterna var riktade till Dina egna partikamrater som stött förslaget och till Dina vänner inom Gävles socialdemokrati och vad som finns kvar at Gävles miljöparti.

Sommar hälsningar

Roland Ericsson, oppositionsråd
Anders W Jonsson, riksdagskandidat

Bredband åt alla, även i Gävle kommun

I dagens GD visar socialdemokraterna upp sitt fullkomliga ointresse för att alla ska ha tillgång till internet, även vi som bor på landsbygden. Det har föranlett mig att ställa följande fråga till kommunarådet Carina Blank:

Enligt Post och telestyrelsen, PTS, är det fortfarande långt att gå innan alla har tillgång till Internet via bredband. I Gävleborgs läns ligger Gävle kommun på en bottenplats. Endast 92% av kommunens innevånare har möjlighet att få bredbandsuppkoppling medan Hofors ligger på 98% och Söderhamn på 99%.

Har kommunalrådet Carina Blank någon strategi för hur hela Gävle ska leva, det vill säga i första hand alla som bor i orter med mer än 100 innevånare ska få tillgång till Internet?

måndag, juni 26

Raimo P och papegojan

Raimo Pärssinen skriver i dagens Arbetarblad att ungdomsarbetslösheten håller på att lösa sig själv.

Vem kommer inte ihåg den klassiska Monty Phyton sketchen med den döda papegojan? Kunden försöker få djuraffärsexpediten att inse att papegojan är död. Only sleeping svarar John Cleese. Inte ens när kunden slår den stenhårda papegojan i disken och förtydligar med Stone Dead får han någon respons. Only taking a little nap svarar Cleese. Samma känsla får jag när jag gång på gång försöker diskutera ungdomsarbetslösheten med Raimo Pärssinen (s).

Jag erkänner gärna att det finns mycket positivt med svensk ekonomi. Tillväxten är hög. Inflationen är måttlig. Exporten överstiger importen. Det beror till stor del på en lysande världskonjunktur. Men vi har också mycket stora problem. Mer än en miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Även om den öppna arbetslösheten nu sjunker på grund av högkonjunktur och massiva insatser med olika åtgärder (vilket alltid görs ett valår), så finns inga tecken på att vi kommer att nå målet full sysselsättning. Massarbetslösheten har kommit för att stanna, inte minst i Gävleborg. Vi har idag en sysselsättningsgrad på 70,8% vilket är lägst i Sverige

Den svenska ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Den uppgick i maj 2006 till 14,2% procent i genomsnitt. I enbart fem länder av samtliga 25 EU-länder var ungdomsarbetslösheten högre. Vi har dessutom extrem höga nivåer av sjukskrivna och förtidspensionerade ungdomar. 20 000 ungdomar i åldern 20-29 år för närvarande är sjukskrivna och drygt 20 000 ungdomar i åldern 20-29 år är pensionerade i förtid.

Göran Persson har gång på gång hävdat att utanförskapet och arbetslösheten kommer att vara borta när valet kommer och därmed ska det inte ens diskuteras. Och som man sjunga i Sagerska palatset så kvittra det av Raimo P i Hofors.

När en så stor del av ungdomarna står utanför arbetsmarknaden är det ett hot mot samhället. När ledande politiker dessutom inte vågar se den verklighet ungdomar lever i utan med hjälp av tiondels procentiga förändringar i AMS statistik hävdar att problemet löser sig är det inte konstigt att politikerföraktet och misstron mot demokratin breder ut sig.

Lika svårt som det var för John Cleese att erkänna att papegojan var stendöd verkar det vara för Raimo P och socialdemokraterna att erkänna den bedrövliga situation många ungdomar befinner sig i.

söndag, juni 25

Rovdjuren igen

Få frågor väcker så stora känslor som rovdjurspolitiken. Det beror på att Stockholm fattar beslut som får stora konsekvenser för människor på landsbygden.

Den är särskilt brännande i Gävleborg och i Dalarna beroende på att vi harstarka stammar av såväl varg, björn och och lo.

Ska en rovdjurspolitik blir framgångsrik måste den utformas tillsammans med de människor som får ta de negativa sidorna med rovdjuren, svårare är det inte.

Det handlar då om att ge människor möjlighet att försvara sig själva, sina tamdjur och hundar på det sätt man bedömer att situationen kräver
Det handlar om möjlighet att reglera och fördela det samlade rovdjurstrycket med jakt och slutligen som möjlighet för myndighet att snabbt kunna ta beslut om speciell skyddsjakt bidrag till förebyggande åtgärder för skydd av tamdjur.

I valet finns två tydliga uppfattningar. Regeringen, styrd av miljöpartiet kommer inte att lyssna på de drabbade medan centerpartiet har fått alliansen med på en klok rovdjurspolitik. Det är bara att välja.

torsdag, juni 22

Tufft för små partier.

Det är inte lätt för små partier när de granskas av media.

Miljöpartiet har i sista stund tvingats stryka en av sina riksdagskandidater då det visat sig att han säger nej till invandring (av hänsyn till den svenska miljön) och vill skjuta fler vargar. I Gävleborg är partiet enligt den senaste stora SCB undersökningen i det närmaste utplånat. Partiet är svårt sargat efter deras framfart i landstingspolitiken där man 2002 gick till val på att skapa ett ny majoritet tillsammans med de borgerliga partierna för att direkt efter valet svänga 180 grader och bli ett stödparti till socialdemokraterna med känt resultat.

Vänsterpartiets kandidater är enligt ekot skyldiga kronofogden mångmiljonbelopp. Det är lätt att kräva höjda skatter när man själv inte gör rätt för sig.

Junilistan visar sig efter en genomgång vara ett smalt elitparti om man ser till vilka kandidater som satts upp på listorna till höstens val. Genomgående äldre herrar med akademisk utbildning och en mycket trygg ekonomi.

Feministiskt initiativ har som toppkandidater till riksdagen två kvinnor som har två saker gemensamt. Maria Carlshamre och Gudrun Schyman är båda dömda för ekonomisk brottslighet och båda har lämnat sina gamla partier men vägrar lämna alla de förmåner som deras tidigare uppdrag (EU parlamentariker och riksdagsledamot) ger dem. Fria flyg och taxiresor, mm, mm.

Det jag ser fram emot är en granskning av Sverigedemokraternas kandidater. Ett parti som säger sig slåss för lag och ordning men som tidigare visat sig har väldigt många kandidater som inte bara är dömda för ekonomisk brottslighet utan våldsbrott.

Olika perspektiv

Det är spännande att resa med fyra ungdomar i åldern 11 till 14. Under gårdagen i Athens gamla kvarter, Plaka, pekade jag upp i en trång gränd och sa "titta upp här får ni en fantastisk vy över Akropolis, en av västvärldens främsta historiska minnesmärken". Yngsta dottern sa " ja titta vilka gulliga kattungar som leker där vid trappen".

Det blir rätt spännande perspektiv, stort och litet. Akropolis var ännu vackrare med lekande kattungar i förgrunden måste jag erkänna.

tisdag, juni 20

Fran paradiset till helvetet..

Efter snart tva veckor i paradiset, den grekiska ovarlden, ar det nu dags att antrada aterresan. Den gar hem till ett annat paradis namligen Vinnersjo. Tyvarr maste helvetet passeras dvs Athen.

I morgon bitti paborjas dagen med en 8 timmar lang bat resa fran Santorini over Egeiska havet till Pierus. Dar borjar helvetet. Pireus och Athen en varm sommardag, 30 C varmebolja, avgaser, vidrig trafik och trangt, varre kan det inte bli.

Hoppas kunna peka ut Akropolis och Agora for de fyra ungdomar som medfoljer. Hor till den europeiska allmanbildningen att ha atminstonde ha sett Akropolis (de ska inte med ryggsackar tvingas bestiga berget) och gatt pa Agoran, torget, dar demokratins vagga stod.

Athen ska man ha besokt en gang men inte mer.

Kvaliteten i svensk sjukvard.

Socialstyrelsen har tillsammans Sveriges kommuner och landsting gjort en stor kvalitetsjamforelse mellan den sjukvard som landstingen erbjuder. Jamforelsen ar inte sarskilt positiv for Gavleborgs del. Det ar bara Norrbotten som hamnat samre till.

For mig ar det gladjande att Gavleborg ligger bra till exempelvis vad galler lag spadbarnsdodlighet. Tyvarr har man valt att inte ta med sa manga indikatorer pa barnsjukvard for ovrigt. Forhoppningsvis kommer det i senare jamforelser.

Jamforelser av kvalitet i sjukvarden kommer att bli fler och allt battre. De kommer pa ett avgorande satt att paverka sjukvarden i Sverige. Patientens fria val gor att valet blir det sjukhus eller den halsocentral som har den basta kvaliteten inom rimligt avstand. Den som behover tata kontakter kommer kanske inte att vilja aka 50 mil men val kanske tio for att fa hog kvalitet. For den behover sjukvard sallan kommer avstandet att vaga lattare an kvaliteten.

Nar man accepterar att patienten valjer sjukvard maste det vara naturligt att ocksa acceptera att pengarna foljer patienten. Det blir dyrt att forst betala det sjukhus dit politikerna trodde att patienten skulle soka for att sen betala det sjukhus dit patienten valde att soka sig.

Kanske rapporten kan leda till en spannande sjukvardsdiskussion infor valet.

måndag, juni 19

Och Barbro hade ingen aning

Ett hundratal flyktingbarn utsattes av olika orsaker for stor psykisk pafrestning och reagerade genom att bli apatiska. Invandrarminister Barbro Holmberg hade ingen aning om att barn kunde reagera pa det sattet och trodde att de bluffade.

Ett av de barn i historien som utsatts for en oerhort hard psykisk misshandel och dar hela forloppet dessutom dokumenterats noggrannt ar vad den unge Dauphin, kronprins och son till den Ludvig den XVI av Frankrike och Marie Antoinette drabbades av. Han utsattes under det tidiga 1790 talet for en vidrig psykisk misshandel. Fangslades med sin pappa, mamma, faster och stora syster. Fick uppleva hur forst pappa, sen mamma och faster fordes bort fran det beryktade Tornet, for att halshuggas med den da nyupfunna giljotinen. Han skildes sen fran sin syster och kastades i en fangelsehala utan nagon som helst mansklig kontakt. Mat fick han, det var allt. Nar man senare skulle besoka honom visade det sig att han blivit helt apatisk, pratade inte, markte inte att nagon fanns i rummet.

I slutet av sjuttonhundratalet fanns i Frankrike heller ingen som hade en aning om att barn kunde reagera med apati pa svar psykisk misshandel. Nar Dauphin kort darefter dog misstankte man att han blivit utbytt och utbytingen fatt order om att vara apatisk. Forst pa 2000 talet kunde modern DNA teknik bevisa att det var den unge kronprinsen som psykiskt misshandlats och reagerat med apati for att senare do.

Att man under franska revolutionen inte hade en aning resulterade i en god marknad for alla handa bluffmakare som kunde pasta sig vara den riktige Dauphin. Att Barbro Holmberg drygt tvahundra ar senare inte hade en aning resulterade i att ett hundratal flyktingbarn fick lida manga manader i onodan.

Det saknas kunskap om barn pa manga av de stallen dar beslut fattas.

söndag, juni 18

Skandal Gavle kommun!

Sa har gar det till hemma i Gavle nar en tjanst ska tillsattas. Icke socialdemokrater gore sig icke besvar.

lördag, juni 17

SCB for lanet ar goda centernyheter

SCB:s opinionsundersokning finns nu att tillga pa internet. Den visar att vi i Gavleborg har ett mycket starkt utgangslage infor hostens val. Medan miljopartiet knappt ar matbart, fp och kd liksom v har rasat ligger vi och moderaterna pa en starkare stallning an vi gjorde infor valet 2002.
Jag tror inte alltformycket pa opinionsundersokningar. Det ar hart jobb som galler och valet ar inte avgjort forran vallokalerna stanger pa sondagkvall.

Roligt ar det dock att i den grekiska solen pa vackra Santorini fa gladjas at att det ser bra ut pa hemma plan.

Skarpning LO

Pa Hultsfredsfestivalen uppmanas ungdomar att med en hammare sla i en spik i en borgerlig partiledares huvud!!!!!!!!

Borde inte LO tillvarata sina medlemmars intressen genom att ifragasatta varfor mer an en miljon av landets arbetsfora befolkning star utanfor arbetsmarknaden istallet for att med allt raare metoder bekampa demokratiska partier.

Skydda tamdjur mot varg eller inte.

Vansterkartellen ar splittrad i fragan om varg ar viktigare an tamdjur. En enig allians har klargjort att med en borgerlig regering blir det tillatet att skydda tamdjur mot angrepp pa varg. Miljoministern sager att det ar ocksa socialdemokraternas uppfattning i fragan men vansterpartiet och miljopartiet har som vanligt veto i jaktfragor.

Det gor det enkelt for den som vill skydda sin hund eller betande kor och far mot en attackerande varg. En rost pa det alliansparti som klarast har tagit stallning for landsbygdens ratt att ha hundar och tamdjur i skog, centerpartiet.

fredag, juni 16

I Grekland ar solen och politiken het

Pa Naxos skiner solen over Hertigen av Naxos gamla borg. I Athen slogs igar tusentals studenter med polisen. Demonstrationen handlade om att satt stopp for regeringens planer pa att tillata privata universitet. Grekland ar liksom Sverige starkt praglat av socialistiskt styre vilket ger sina aterverkningar. I Sverige star som bekant striden om privat sjukvard eller ej.

Kan ingen lasa den gamle kommunistens Den Xioaping som redan i borjan av 60 talet skrev. Det spelar ingen roll om katten ar svart eller vit, sa lange hon fangar rattor.

Det viktiga kan inte vara privat eller offentlig, det viktiga maste vara resultatet.

Var Mao feminist

Inte om man tanker pa honom under sin tid som kommunistisk diktator i Kina. Han kravde da att varje natt fa minst en, garna tva eller tre nya unga kvinnor i sin sang.

Laser man daremot det han skrev som ung finns en del intressanta tankar.

I Maos hemstad Changsha intraffade 1919 en upprorande historia som ledde till debatt i tidningarna. En ung flicka, 23 ariga Zhao Vuxhen, tvingades mot sin vilja att bli andra hustru till en aldre kopman. Till vigseln bars hon i en sluten barstol. Nar man oppnade forhangena upptackte man att hon hade skurit sig i halsen med en rakkniv och lag dod i sitt eget blod.

I den efterfoljande diskussionen havdade en del att det var hennes foraldrars fel som tvingat henne. Andra att det var hennes fel som inte rymt.

Mao som sjalv i tonaren varit foremal for tvangsgifte men lyckats ta sig ur skrev:

Innan man skyller foraldrar eller Zhao bor man stalla sig fem fragor:
Hur kommer det sig i Changsha att forsaljare som saljer till kvinnor maste besoka kvinnorna i hemmet?
Hur kommer det sig i Changsha att det bara finns allmanna toaletter for man och inga for kvinnor?
Hur kommer det sig att inga kvinnor bor pa stans hotell?
Hur kommer det sig att det finns frisersalonger for man men inga for kvinnor?
Hur kommer det sig att inga kvinnor besoker stans tehus for att dricka te?

Tidig feminism kan man tycka det vill saga att insikt om att det fanns strukturer och system i Changsha 1919 som konsekvent missgynnade kvinnor som grupp.

Det fanns i Changsha 1919 likval som i Sverige 2006. Medlingsinstitutets statistik, nyligen publicerad visar att aven i en detaljerad jamforelse, hansyn tagen till alder, utbildning, yrke och sa vidare sa aterstor en loneskillnad mellan kvinnor och man pa sju procent som inte later sig forklaras pa annat satt an att det finns strukturer och system som konsekven missgynnar kvinnor som grupp.

onsdag, juni 14

Grekisk politik

Grekisk politik ar spannande just nu. Arvfienden sen tre tusen ar tillbaka Turkiet ar fortfarande en central del i Grekisk utrikespolitik. Turkiets forhandlingar med EU gor att nu maste alla konflikter losas en gang for alla, punkt slut.

Vem sa att inte EU skapar fred?

En tanke som nu diskuteras ar forslaget om att lista alla olosta konflikter och lata internationella domstolen i Haag fatta beslut. Costis Stefanoplus, fd president, ar den som lagt forslaget. Lika klokt som nar Sverige och Finland lat Nationernas Forbund losa fragan om vem som agde Alande pa 1920 talet.

Konflikterna mellan Turkiet och Grekland ar dock betydligt fler. Det handlar om territorialvattnet mellan de grekiska oarna och det Turkiska fastlandet, om Turkiets ratt att flyga i grekiskt luftrum, demilitarisering av den grekiska ovarlden etc.

Rykten

Ryktet har natt den grekiska ovarlden via SMS om att alliansen har kommit overens om en energipolitik.

YES YES YES!

Det overordnade malet ar att bryta det socialdemokratiska maktmonopolet. Att halla ihop i laget ar en forutsattning for att vinna, tank pa det Lagerback!!

Nu vantar jag bara pa en overenskommelse om familjepolitiken och fastighetsskatten sa ar manegen krattade for en spannande valrorelse.

tisdag, juni 13

Kvar i paradiset

Andros var en suveran o att borja arets batluff pa. Genuint grekisk. Ingen massturism sa langt ogat nadde. Val vart att inte stanna i Gavril dar farjan la till utan ta lokalbussen tvars over bergen till den ons huvudstad eller Choran. En urgammal stad med sma smala grander, en huvudgata belagd med marmor. Nagra otroligt vackra ortodoxa kyrkor. Nar resten av sallskapet lapade sol tog jag en vandring upp i bergen. Fick efter ett ta sallskap med en get som sen foljde mig pa hela promenaden. Annorlunda sallskap men alltid trevligt att inte vara ensam. Enda nackdelen jag kan komma pa var avsaknaden av internet, eller om det kanske ar en fordel.

Nasta bat gick till Mykonos vilken inte foll sallskapet pa lappen. Smockfullt med turister och turistfallor i form av souvernir shoppar. Mykonos fick sex timmar darefter en snabbfarja till Naxos. Naxos har ocksa gott omturister men tack vare sin storlek finns anda mycket Grekland kvar. En gammal ventiansk borg ger staden en speciell karraktar. Middag pa ett tak hogt upp i stan med en otrolig utsikt var inte helt fel. Naxos far nog ratt manga dagar av oss som det later idag.

Bravo Palme!

Mycket intressant artikel av Joakim Palme i SvD. Las den garna.

Slutsatserna:
Centerpartiet och Maud Olofsson hade ratt att EU utvidgningen inte skulle leda till social massturism som Goran Persson skramde med. Sverige oppna granser har lost fler problem an det skapade.

Problemet i framtiden kommer att vara att fa arbetskraften att racka till. Fri arbetskraftsinvandring for manniksor aven utanfor EU maste vara nasta steg. Har nagon den kompetensen att hon i konkurrens med svensktalande, i Sverige boende manniskor lyckas fa ett fast arbete i Sverige kommer hon att tillfora mycket till vart land och ska da sjalvklart har uppehallstillstand.

Vi tjanar som land pa att fa hit driftiga kompetenta arbetsvilliga manniskor. Ska det vara sa svart att forsta.

Lagerback borde ta lardom av Allians for Sverige

Ett enigt VΜ lag kan vinna VM guld. Ett lag dar det brakas internt lar knappas gora det. Parallellen till politiken blir tydlig. Vansterkartellen som ar oeniga om utrikespolitik, forsvarspolitik och dessutom inte overens om det ska bli en fortsatt socialdemokratisk minoritetsregering eller en majoritetsregering med Ohly som utrikesminister och Peter Eriksson som finansminister kan knappast vinna ett val.

Den borgerliga sidan har aldrig under mina snart 30 ar som politiskt intresserad varit mer samlad. Presenteras nu en gemensam energipolitik och en gemensam famlijepolitik sa har ytterligare en spik slagits i den socialistiska regeringskistan.

Upprord pa Naxos

Jag fick idag hora om behandlingen av en av centerpartiets Gavlepolitiker, Marina Alfredsson Bror. Marina ar en mycket duktig politiker. Hon har inte varit aktiv sarskilt lange men lar sig mycket snabbt. Hon har en stark integritet och ar inte radd for att saga vad hon tycker. Mycket lovande egenskaper for den som vill verka i politiken.

Marina arbetar inom aldreomsorgen i Gavle. Nar hon harforleden sokte ett utvecklingsarbete inom omvardnad, Gavle, fick,hon hor och hapna, fragan om poolitisk tillhorighet och eventuellt engagemang. Hon svarade arligt att hon var medlem i Centerpartiet och hade politiska uppdrag. En tid darefter fick hon information om att med tanke pa det politiska engagemanget var det nya arbetet inte aktuellt!!!

Den socialdemokratiska politikerkadern i Gavle ar till en stor del anstallda i Gavle kommun. Det har aldrig vad jag vet varit ett hinder for att fa ett arbete, snarast en merit.

Fragorna som Marina fick och det darefter foljande beskedet om att hon inte fick arbetet visar pa konsekvenserna av enpartikommunen Gavle. Det ar dags for ett nytt styre och kanske dags for Marina att gora en anmalan.

fredag, juni 9

Paradiset ar inte langt borta.

Men har saknas tre viktiga bokstaver darav den markliga texten. Tog imorse flyget till Athen. Sen lokalbussen ut till den lilla hamnstaden Rafina. Nagra timmars vantan pa en av de sma tavernorna med en grekisk sallad och nagot laskande kallt att dricka. Sen baten ut i Kykladerna, den ogrupp som ligger strax oster om Athen med oar som San Torino, Naxos, Mykonos. Efter votering i familjen som just nu bestar av sex personer kommer vi att ta den bat som gar till Andros. En helt underbar o med istort sett bara grekiska turister. Dar blir det lokalbuss over bergen till Chora, den gamla huvudstaden. Belagen hogt upp pa ett berg med smala grander, sma restaruanger och suverant bad.

Paradiset ligger inte langt borta.

Skolavslutning i Kyrkan

Diskrimineringsombudsmannen tycker det ar diskriminerande att skolavslutningen pa manga hall sker i kyrkolokaler. Det ska inte fa ske med tanke pa att manga ar ateister och muslimer.

Da har man missuppfattat diskriminering. Diskriminering ar att alldeles for manga fodda utom norden nekas tilltrade till arbetsmarknaden. Att de regelmassigt for samre lon for samma arbete. Att de ar underrepresenterade pa hogre utbildningar. Att de pa manga hall hamnar i de samsta bostadsomradena.

Att Sverige ar ett land med en urgammal historia dar kristendomen haft en avgorande betydelse och att vara traditioner, sanger, litteratur, konst och sa vidare ar pa ett avgorande satt paverkat av kristendomen har ingenting med tradition att gora. Skulle vi i for att undvika diskriminering ta avstand fran var historia och vara traditioner skulle det bara oka klyftorna i det svenska samhallet.

Det har ockso ordforanden i Sveriges muslimska rad insett. Hon tycker det ar helt ok att skolavslutningar halls kyrkan om det ar den tradition som finns pa skolan. Muslimska radet ar oerhort mycket klokare an Distrimineringsombudsmannen.

torsdag, juni 8

Kykladerna

Två veckors båtluff i den Grekiska övärlden väntar. Flyget går till Athen, lokalbussen till den lilla hamnstaden Rafina och sen första bästa färja ut i Kykladerna. Sannolikt hamnar vi först på Andros. En underbar ö med väldigt få turister, fina stränder, en urgammal stad, Chora. Tillgången till internet kan vara något begränsad varför jag lär få svårt att dagligen blogga. Men härligt ska det bli.

Sverigedemokraterna

Det stöd det rasistiska partiet Sverigedemokraterna får i Ungt Val är en varningsklocka. Ser man på Gävleborgs siffror kan man dra en slutsats: I den kommun där samtliga partier tagit strid för öppenhet och demokrati, Söderhamn, så har partiet det lägsta stödet.

ATt möta ett rasistiskt parti i debatter tillsammans med andra partier är fel väg att gå. Att däremot aldrig låta deras påståenden stå oemotsagda och att hela tiden diskutera människovärde är rätt väg.

tisdag, juni 6

Det Du gör mot den minsta av mina bröder

Gång på gång hör jag historier om hur kommuner, säkert med väl underbyggda argument, fullständigt kör över gamla eller handikappade. Det handlade i helgen om ålderdomshemmet i Kälarne, ligger i socialdemokratiskt styrda Bräcke kommun. Ett suveränt särskilt boende, hög kvalitet, älskat av de gamla, i folkmun kallat ålderdomshemmet fanns i byn. Kommunen fattade i demokratisk ordning beslut om att lägga ner och flytta de mycket gamla till varsinna lägenheter. Stora protester från de anhöriga, de direkt drabbade är ju oftast för svaga för att göra sin röst hörd, men kommunens ledande politiker och tjänstemän hade fattat sitt beslut.
Fruktansvärt!!
Senaste dagarna är det moderat styrda Österåkerskommun där tre mulithandikappade bott i samma gruppboende sen 30 år. Nu ska det läggas ner. Läs historien i Expressen och bli lika upprörd som jag just nu är.
Jag tänker "Det ni har gjort mot den minsta av mina bröder, det har ni gjort mot mig" från Matteus i en känd bok.
Jag tänker också, inte så tokig centerpartiets idé, federalism - makten utgår från den enskilda männsikan eller som Maud brukar uttrycka det "Köksbordsdemokrati", de beslut som kan fattas vid köksbordet ska fattas där.
De gamla i Kälarne liksom de anhöriga till de multihandikappade i Österåker hade fattat sitt beslut men storebror körde över, så är det i välfärdens Sverige.

måndag, juni 5

Maud och Torbjörn

Spännande debattartikel i DN från två centerledare som i politisk erfarenhet spänner från början av 50 talet till våra dagar. Läs den gärna. Min egen erfarenhet sträcker sig från valrörelsen 76 till idag. Jag har aldrig upplevt en så enad borgerlig opposition. Fast beslutade att ta över makten. Går till val på en gemensam politik på de flesta områden. Den förändring som skett i centerpartiet vad gäller kärnkraften upptäcktes först senaste veckan. Det finns en oerhört stark uppslutning i partiet kring den nya linjen. Äntligen har varit en vanlig kommentar. Uppdraget till partiledningen nu måste vara; bidra till att Alliansen får en gemensam energipolitik som vi kan gå till val på.

lördag, juni 3

Bravo Prinsen

Jag ser med obehag fram emot den dag när ett eller flera av de politiska partierna, i lagom tid före valet, väljer att spela ut de främlingsfientliga partiet. Jag känner mig rätt säker på att inte Centerpartiet kommer att göra det men känner mig inte lika trygg med andra.

Folkpartiets riksdagskandidat Mikael "prinsen" Trolin känner sig inte helt säker på sitt parti och tänker uppenbarligen göra vad han kan för att inte den folkpartistiska ledningen ska flirta med rasister. Han har gjort flera bra markeringar. Läs tillexempel här.

De små stegens tyranni

Jag snubblade över några mycket roliga internationella karikatyrer. Välkommen till World of Cartoons. Det är framförallt den första bilden av Pancho, publicerad i Le Monde, som väcker tankar. Det har skett en stor förändring i hela västvärlden efter 11 september. Från att vi alltid hävdat människans rätt till integritet och varit emot storebrorssamhället ständiga önskan att titta in i sovrummet har vi gått till att rättfärdiga det mesta med hänvisning till att det förbättrar säkerheten.

I kariaktyren adderas FBI med CIA och NSA(national security agency) och plötsligt har man fått KGB. I Sverige lägger Bodström fram förslag på förslag som ökar samhällets möjlighet att kontrollera individen. Centerpartiet har varit en klok broms mot den utvecklingen. Det förtjänar att diskutera varje åtgärd. Hur motiverad den än kan vara måste man se åt vilket håll den leder. För även med många små steg kan man till slut hamna i helvetet.

De andra karrikatyrerna väcker också tankar, precis som god konst ska göra.

fredag, juni 2

Hygglot Persson

Göran Persson är en hygglig prick. Han bästa kompis heter Claes Ljungh.
Nu har Göran fixat ett nytt jobb åt bästa kompisen. Regeringen har under två år gjort allt man kan för att fixa ett nytt toppjobb åt denne ”kompis”. Han får bli generaldirektör på Kammarkollegiet. Inte illa för en person som varit en katastrof på sina tidigare arbeten. Urusel chef är omdöme som förekommer.

Claes Ljungh är en av statsminister Göran Perssons allra närmaste vänner. Ljungh och hans fru ingick i det exklusiva lilla sällskap, sex personer, som bjöds in till Perssons och Anitra Steens bröllop 2003.

Persson är en hygglig prick. I de flesta andra länder skulle det kallas korruption och maktmissbruk.

torsdag, juni 1

Direktörn som trixade med sanningen

I en storslagen presskonferens informerade Gävleborgs länsarbetsdirektör Jan-Olof Dahlgren om att läget var gott i Gävleborg. Framförallt nästa år skulle det bli toppen. Jobben skulle strömma till. Den gode direktörn utgick ifrån att ingen journalist skulle orka läsa den 133 sidiga rapporten som låg till grund för presskonferensen.

Det gjorde Anders Eklind, Arbetarbladet, ( Kan läsas på sidan 10 i torsdagens tidning) som fann att på sidan 124 av 133 stod att Gävleborg hade den sämsta prognosen, beräkanas till blygsamma 0,5%. Rapporten finns att hämta på AMS hemsida. Där framgår bland annat att nedgången i arbetslöshet hittills beror på att arbetslösa pressas in i olika åtgärder. Så brukar alltid sosseregeringar se till att göra valår. Efter valet kan de arbetslösa åka ut igen.

Varför kan inte en direktör i ett statligt verk säga sanningen istället för att leka sossemegafon i en begynnande valrörelse.

Framsteg för danska prinsessor

Folketinget tar nu det stora steget. Grundlagen ändras så att en prinsessa har företräde till tronen även om hon sen får en bror. Det är steget som Sverige tog redan 1980. Monarkin är en central del av både Sveriges och Danmarks demokratier. Den stärks nu ytterligare genom det danska beslutet. De danska Socialdemokraterna gjorde ett försök att ytterligare ändra grundlagen tillförmån för att stryka beskrivningen av Danmark som en inskränkt demokrati. Den borgerliga majoriteten satte stopp för attacken. De har säkert en stor del av det danska folket bakom sig.

Det danska kungahuset har en lika stark folklig förankring som det svenska.