måndag, juni 29

Intressant prioritering

Vänsterkartellens utspel om fastighetsskatten är intressant av flera skäl.

För det första så accepterar man därmed huvuddragen i den stora omläggning som alliansen gjort och nöjer sig med putsa på en tiondel av alliansens förslag.

För det andra väljer man att lägga ett förslag som mycket tydligt gynnar Stockholm. Att sossarna bara blev fjärde största parti i Stockholms stad gör att alla principer om regionalfördelning läggs åtsidan. Den så kallade Stockholmsskatten ska bort.

För det tredje är det lite märkligt att de rödgröna lägger ned all sin energi på boendebeskattning och inte på jobben, när vi har den djupaste krisen sedan andra världskriget och arbetslösheten förväntas stiga till höga nivåer.

Det blir spännande att se hur det går när vänsterkartellen ska in i de riktigt svåra skattefrågorna och inte bara tänker sig att putsa på Alliansens politik.

torsdag, juni 25

Ohälsa 3

I Hälsingland tyckte sjuksrivne Niclas att jag var sjuk.

Jag skrev ett svar:
Ja Niclas, det fanns många tecken på hur sjukt dåligt den svenska sjukförsäkringen tidigare fungerade.

Att det var sjukt kunde man se på att medan Finland under åren 1989 hade en konstant sjukfrånvaro på strax över 2% så ökade sjukfrånvaron i Sverige från 2 till 5,5%.

Det var sjukt när sjukfrånvaron i Sverige varierade mellan 20 dagar och 77 dagar mellan olika nivåer. Sjukt dessutom när det var i Strömsunds kommun i Jämtland med landets friskast luft och vackraste natur som ohälsan var som störst.

Fullständigt sjukt när en fotledsfraktur i snitt behandlades med 110 dagars sjukskrivning 1990 och 245 dagar 10 år senare.

Helt sjukt när Sverige som med alla sätt att mäta har den friskaste befolkningen i världen hade de längsta och flesta sjukskrivningarna.

Totalsjukt när fusket bredde ut sig mer och mer. De flesta medlemmar i Hells Angels var långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade! För sjuka att arbeta men friska nog att ägna sig åt brottslighet.

En sjukförsäkring som fullständigt spårat ur får två svåra konsekvenser. För det första blir det dyrt för samhället. Mer och mer pengar går åt till att betala ut sjukersättning och förtidspensioner och kan inte användas till äldreomsorg, skola och sjukvård.

För det andra och betydligt värre så drabbade det en massa människor. De hamnade i sjukskrivning som blev till långtidssjukskrivning. Fick ingen hjälp tillbaka och efter ett år var risken stor att man blev förtidspensionerad. Förtidspension vet vi är ett liv med knappa ekonomiska resurser och stor risk för ytterligare sjukdom och för tidig död. 140 människor per dag förtidspensionerades 2006. Helt sjukt!

Fler och fler blev för några år sedan övertygade om att något måste göras för att få en fungerande och rättvis sjukförsäkring. En försäkring som garanterar rätt ersättning till den som på grund av sjukdom inte kan arbeta och som dessutom utbetalas i tid.

Ingen tror att en sådan omställning är enkel för någon. Den är framförallt inte enkelt för alla de som hamnat i långa passiva sjukskrivningar. Jag känner och har kontakt med många som är i den situationen. Jag vet därför att allt inte är bra idag men jag är helt övertygad om att det är betydligt bättre än vad det var för några år sedan. Så Niclas jag är rätt säker på att färre människor kommer att skadas av sjukförsäkringen 2010 än vad som var fallet 2006.

Ohälsa 2

Mitt första inlägg retade upp Handels ombudsman Jensen som skrev ett svavelosande angrepp på mig och regeringen.
Jag svarade så här:
Vore jag medlem i Handels skulle jag vara besviken på att min ombudsman verkar tycka att det var bra när Sverige hade världens friskaste befolkning men världens längsta sjukskrivningar. Att han inte ser att sjukskrivning är en behandling med biverkningar precis som läkemedel har biverkningar. Hans okritiska försvar för den mänskliga rättigheten att vara sjukskriven hur länge som helst är grunden till att den svenska sjukförsäkringen 2006 hade nått vägs ände. Varje dag förtidspensionerades 140 människor. Det var resultatet av Jensen och socialdemokratarenas naiva syn.

Hans partikamrat Anna Hedborg, som hade regeringens uppdrag att ta reda på varför sjukförsäkringen havererat, skrev i sitt slutbetänkande: ”Sveriges extrema sjukskrivningstider är unika och det är också det faktum att vi saknar en bortre gräns för hur länge man kan uppbära sjukpenning”. ” Vi har inte funnit något som talar för att de långa sjukskrivningstiderna skulle ha några positiva effekter”.

Jensens radar osanningar på varandra för att leda i bevis att det var mycket bättre förr.

Han skriver ”Regeringen har kraftigt stramat upp möjligheten att söka sjukersättning”. Det korrekta är att inget gjorts för att begränsa rätten att söka sjukersättning. Däremot har Socialstyrelsen och Försäkringskassan tagit fram riktlinjer till läkarna för hur långa sjukskrivningstider som är rimliga vid olika sjukdomstillstånd. En rad åtgärder mot fusk har också vidtagits. Något som jag tror inte ens Jensen har något emot.

Jensen skriver ”Det har blivit näst intill omöjligt att få sjuksersättning beviljad”. Antalet avslag på sjukersättning har ökat från 1,6% första kvartalet 2006 till 1,9% motsvarande kvartal 2009. Det innebär enligt miniräknare att 98,1% får sin ansökan om sjukersättning beviljad.

Jensen skriver ”de pengar som regeringen satsar på rehabilitering går raka vägen ner i privata företags fickor”. Landstingen får i år 560 miljoner för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Nästa år i stort sett det dubbla. Pengar betalas ut för varje sjukskriven som får rehabilitering.

Den största reformeringen av sjukförsäkringen på 20 år har nu gjorts. Allt är inte bra men det mesta har blivit bättre jämfört 2006. Snart kommer en parlamentarisk utredning att tillsättas för skapa en sjukförsäkring som är stabil och förutsägbar. Hoppas att Jensen och Handels finns med i den diskussion med sakligt underbyggda argument
.

Ohälsa 1

Jag har i Gävleborgs tidningar fört debatt om sjukskrivningar och ohälsa. Lägger ut mina tre texter på blogg. Först skrev jag så här:

Utvecklingen mot en fungerande sjukförsäkring går fortare än vad många trott. Oktober 2006 hade 554 000 människor sjuk- eller aktivitetsersättning. Endast 1 % av dessa kom någonsin tillbaka till arbetslivet. Dessutom hade ca 80 000 personer varit sjukskrivna i mer än ett år. De flesta gick sen vidare till sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension). 140 per dag förtidspensionerades. Det här var följden av en i det närmaste oavbruten uppgång av sjukfrånvaron de senaste 30 åren. Sjukfrånvaron i Sverige var den högsta bland OECD-länderna, möjligen med undantag för Norge. Vi hade världens friskaste befolkning med världens längsta och flesta sjukskrivningar.

Människor lurades lättvindigt in i sjukskrivningar som sen blev till långtidssjukskrivningar och slutligen i stort sett med automatik till förtidspensionering. Sjukskrivning beskrevs av många som att gå ned i ett svart hål. Ingen hjälp, ingen behandling, ingen rehabilitering och ingen kontakt med arbetsplatsen.

Det var uppenbart för de flesta att något måste göras. Den socialdemokratiska regeringen hade också som ett resultat av hårt tryck från oppositionen tillsatt en utredning under ledning av den tidigare S ministern Anna Hedborg. Hon levererade efter valet 2006 en lång rad med förslag till förändring av sjukförsäkringen. Den stora omläggning som regeringen därefter gjort av sjukförsäkringen har hennes analys som grund.

Det är glädjande att effekten nu är så tydlig. Senast visade det sig i att 20% färre ansökt om sjukpenning under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2006. Orsaken är inte att färre fått avslag. Antalet avslag har ökat med 0,3%.

Skillnaden beror på att vi svenskar fått en annan syn på vad sjukskrivning är till för. Förr hörde man ”jag ska till doktorn för att sjukskriva mig”. Så säger man inte idag. Dessutom förekom ”får jag inte semester så sjukskriver jag mig” liksom att ett bråk med chefen alternativt problem i äktenskapet kunde resultera i sjukskrivning. Sår är det inte idag. Vi vet att sjukskrivning bara är aktuellt om man inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Dessutom har Sveriges läkare fått ett delvis ändrat förhållningssätt till sjukskrivning. Det beror bland annat på att det nu finns tydliga riktlinjer för hur lång sjukskrivning som är medicinskt motiverat vid en viss sjukdom . Många läkare har också sett att på samma sätt som behandlingar med läkemedel har biverkningar så finns det också biverkningar med sjukskrivning. Den som går sjukskriven för länge drabbas nästan oavsett av grundsjukdom efter någon månad av sömnstörningar, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.

Vad är då vänsterkartellens svar jo stoppa alla förändringar. Det var bättre förr tycks vara mantrat. Jag har svårt att se ett system med långa passiva sjukskrivningar som resulterade i 140 nya förtidspensionärer som ett mål att sträva mot.
Istället kan vi snart vara i ett läge där sjuka människor får hjälp och stöd i tid och inte som tidigare skickas in i långa och passiva sjukskrivningar.

Er det ikke fantastiskt?

Den norska staten har en hög profil vad gäller folkhälsa, inte minst vad gäller att hålla alkoholkonsumtionen nere - i Norge. I andra länder gäller annat.
Norska staten är majoritetsägare i Statoil. Företaget finns bland annat väl företrätt i Litauen. Nyligen har man i Litauen beslutat att bensinmackar ej ska få sälja alkohol!!!!! på natten!!!!!!!!!
Orsaken är att allt för många dör på grund av att bilförare inte bara tankat bilen med bensin på Statoil utan även tankat vodka, inte i bilen. Det har lett till att många fotgängare blir ihjälkörda av vältankade bilförare.

Statoil protesterar nu högljutt. Får inte mackarna börja sälja alkohol nattetid hotar man med att stänga sina bensinstationer.

I Sverige hotar Statoil med att stänga bensinmackar eftersom de är tvungna att tillhandahålla etanoltillblandad bensin.

Vore det inte bättre för både miljön och den Litauiska folkhälsan om norska staten kunde bli aktivare i att sälja biobränsle i Sverige och mindre aktiv i att sälja vodka på nätterna i Litauen.

Bedrövlig norsk dubbelmoral? Nej snarare ännu ett argument för att stater inte ska äga bolag som konkurrerar på en öppen marknad.

Klok mormor

En mycket klok äldre kvinna från Jämtland skrev nyligen så här med anledning av det socialdemokratiska landstingsrådet i Jämtlands tagit sig brösttoner i debatten om det behövs nytänkande i sjukvården eller ej:

"Min kloka mormor sa en gång:" Det är hemskt när själen blir så stor att den inte ryms i kroppen."

Det är en tanke värd att tänka för många.

onsdag, juni 24

Lärdom från USA

Olle Wästberg, tidigare fp riksdagsman, statssekreterare, generalkonsul i New York och chefredaktör, skriver ett intressant nyhetsbrev som jag får av och till. Där hittade jag en intressant länk till en artikel i New York Times som handlar om krisen i det republikanska partiet.

Utvecklingen för ett parti som förlorar ett val verkar vara klassisk. Efter valförlusten splittras partiet upp i olika falanger, var och en med sin analys. De som blivit omvalda som riksdagsledamöter kommer från traditionella kärnområden. Nytänkarna har oftast åkt ut.

Lösningen från de kvarvarande blir, tillbaka till rötterna. Det var bättre förr. Sen upptäcker någon att det kanske är nytänkande som behövs och partiet kan komma igen. Mönstret känns allt för väl igen från svensk politik. Känner igen det från Centerpartiet under 90 talets andra hälft.

Känner också igen det från den kris som sossarna nu går igenom. De befinner sig nu i "det var bättre förr" fasen. Gått tillbaka i Stockholm. Starka i Norrland och bruksorterna. Med stöd av Ohly är lösningen på det mesta att höja skatterna och säga nej till förnyelse. Undrar när de ska inse att det är genom att återvinna marginalväljare, medelklass i städer, som de kan återkomma till makt. Hoppas det kommer först efter valet 2010.

Hur det kan bli!

Blev uppringd av god vän och framstående kommunpolitiker för C som var upprörd över nyheten att regeringen försämrar möjligheten för föräldrar att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Inte mitt område men eftersom jag är något undersysselsatt just idag så lovar jag att återkomma.
Nyheten som hon referade till fanns på Text TV. Det visade sig vara vänsterpartisten Dinamarca som gått till angrepp på regeringen som enligt henne försämrade för nattarbetande föräldrar att få nattis.

Några samtal senare och jag har fått klart för mig:

1 Nuvarande lagstiftning är oklar på punkten om kommuner är skyldiga att ordna nattis. Hälften av kommerna har nattis och hälften har ej. Regeringsrätten har prövat frågan och kommit fram till att ingen skyldighet föreligger. Under de år vänsterpartiet hade makten har inte detta ändrats.

2 I förslaget till ny skollag, som alliansregeringen tagit fram, sägs att kommunerna ska sträva efter att fixa barnomsorg när föräldrarna så behöver. Det är en skärpning jmf dagens läge.

3 Att ta ytterligare ett steg dvs att lagstifta om att kommunerna är skyldiga att erbjuda skulle vara mycket kostsamt och därför ej aktuellt i dagens läge.

Måste vara lättsamt att vara vänsterpartistisk riksdagsledamot och kunna komma med vilka förslag som helst utan att behöva ta hänsyn till ekonomiska konsekvenser. Förvånande att SVT väljer att ta hennes utsaga för sanning dvs att regeringen försämrar möjligheterna när det är så att lagen skärps.

Kul på jobbet

Inte mycket som händer på Statsrådsberedningen just nu. Någon har varit väldigt kreativ på jobbet. Läs och skratta.

Tågresa

Möttes på Centralen i morse av socialdemokratiska rosor. Tydligen har Ohly med vännerna Peter Eriksson och Mona Sahlin gett sig ut på tågresa. Säkert trevligt.
Blir dock något förvånad när jag läser om dagens vänsterutspel. Höj skatterna för att komma ur lågkonjunkturen. Vilken analys kan ligga bakom det förslaget? En opinionsundersökning där 65% av svenska folket tycker att skatterna ska höjas för att rädda skola och sjukvård. Ställs motsvarande fråga om i en undersökning om man är beredd att betala själv för att få bättre kvalitet svarar även många javisst. Det är mer ett uttryck för att svenska folket är angelägna om fortsatta förbättringar av skola och sjukvård än att man tycker att det är särskilt klokt med höjda skatter.

En åstramning av ekonomin, vilket en skattehöjning är, har jag däremot aldrig hört någon ha som bot på en bromsande ekonomi. Däremot ofta motsatsen, dvs sänkta skatter. Skattehöjningar brukar vara medicinen när ekonomin börjar gå för fort.

De är så kreativa och nytänkande i vänsterkartellen. Konstigt att inte svenska folket verkar ha förstått det med tanke på att oppositionen i de flesta andra länder just nu skär guld med täljkniv i opinonsundersökningarn men så ej i Svedala.

tisdag, juni 23

Tudelningen av svensk sjukvård

Tudelningen av Sverige

Utvecklingen i svensk sjukvård är på det hela taget rätt positiv. Det långsiktiga hotet är att vi måste hitta ett nytt sätt att finansiera sjukvården. Långtidsutredningarna har vid upprepade tillfällen påpekat att nya pengar måste in, dvs öppna för privat finansiering.
Det kortsiktiga hotet mot sjukvården är lågkonjunkturen med vikande skatteintäkter vilket leder till att landstingen måste hitta andra vägar. Detta i kombination med dogmatiska socialdemokrater i ledning för framförallt det norrländska landstingen gör att problemen kommer att bli allvarliga där. Vi riskerar att få en tudelning av svensk sjukvård. Landstingsledningar förmåga eller oförmåga att hantera köerna är bara ett exempel.
Mest dogmatisk och bakåtsträvand måste landstingstyrelsens ordförande i Jämtland, socialdemokraten Robert Uitto, vara. Den som önskar underhållande läsning kan följa den här länken för att läsa hans blogg.
Temat "allt är djävulens fel, personifierad av Centerpatiets duktiga landstingsråd Marianne Larm Svensson.
”Centerpartiet sitter i moderaternas knä”. Såvitt jag vet är det Centerpartiet som är mest positiva till fler privata inslag i vården.
”Centerpartiet lägger ner bensinmackar”. Det beslut han syftar på är nog sosseregeringens som tillsammans med miljöpartiet drev igenom att bensinmackar över en viss storlek också ska tillhandahålla miljövänliga drivmedel. Ett beslut som Alliansregeringen sen inte ändrat.
”Sjukvård är olönsam i glesbygd”. Framförallt i sosselandstingen är problemen i primärvård stora. Uitto som gör allt han kan för att stoppa privata alternativ kommer att göra situationen i Jämtland än värre i ett läge där övriga landet öppnar för privata alternativ i primärvården. Till saken hör att primärvård i alla andra länder i Europa är privat driven men finansierad via skatter. När Norge privatiserade sin primärvård för snart tio år sedan har det lett till att människor även på norsk landsbygd fått fasta läkare.
”Centerpartiet öpppnar för privata sjukförsäkringar”. Under socialdemokraternas tid vid makten ökade antalet människor som, på grund av köer i vården, skaffade sig privata sjukförsäkringar från 0 till 300 000. Endast de tidigare kommunisterna under ledning av Ohly vill idag förbjuda privata sjukförsäkringar.
Jag rekommenderar som sagt starkt läsning av Uittos texter. Ju fler som läser och lyssnar på Uitto desto större är chansen att även Jämtland får en kompetent landstingsledning efter nästa val.

Obama går före

Igår undertecknade USA:s president en ny tobakslag. Den är framförallt inriktad på att förhindra att ungdomar börjar röka. Istort sett alla rökare har börjat före 18. Den svenska regeringen följer i hans fotspår. I höst kommer sannolikt en regeringsförslag baserat på vad en utredning levererade tidigare i vår.

måndag, juni 22

Två goda nyheter

Måndag sista arbetsveckan före fem veckors semester. Två intressanta nyheter hamnar på mitt skrivbord.
Dels är det SKL som kommer med sin rapport "Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård". Intressant betrakelse om hur sjukvårdens resultat förbättras år från år. Fler liv räddas och allt fler kan leva länge trots kroniska sjukdomar. Enligt SKL är nyckeln koncentration av akutsjukvård och ännu mer fokus på öppenvård.
Den andra läsvärda publikationen är ännu ett i raden av meddelanden från Försäkringskassan att Sverige är på väg från världens längsta och flesta sjukskrivningar till att nå sjukskrivningsnivåer som svarar mot att vi faktiskt har världens friskaste befolkning. Intressant är att sjukskrivningarna i Jämtland börjat minska och att minskningen av korta sjukskrivningar nu verkar plana ut på en låg nivå.

måndag, juni 15

Glädjande måndagsnyhet

Idag berättas att antalet som ansöker om sjukpenning har minskat drastiskt sedan 2006. Det beror inte på att fler fått avslag. Första kvartalet 2006 var det 1,6% som fick sin ansökan avslagen medan det iår var 1,9%.
Jag märker två tydliga förändringar som jag tror förklarar nedgången. För det första har allas vår inställning till sjukskrivning ändrats. Vi säger inte längre att "jag ska till läkaren och sjuksskriva mig". Det är inte längre ok att tycka "att om inte jag får min semester beviljad så sjukskriver jag mig".
Den andra tydliga skillnaden är att det gått upp för fler och fler läkare att den medicinska åtgärden "utfärdande av sjukintyg" , liksom insättande av ett läkemedel eller beslut om operation, är en behäftad med en lång rad biverkningar. Det är inte så många sjukdomar som blir bättre av att vara hemma och vila sig utan kontakt med arbetsplatsen. Risken är också stor att den sjukskrivne blir långtisdsjukskriven och då drabbas av sömnstörning, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. De försäkringsmedicinska riktlinjer som finns sen drygt ett år har säkert gjort det mycket enklare för doktorn att fatta beslut om ett sjukintyg ska utfärdas eller ej.
Sammantaget är det en mycket positiv utveckling. Vi är på väg bort från den svenska paradoxen - världens friskaste befolkning med världens längsta och flesta sjukskrivningar.

fredag, juni 12

Beröm

Beröm av hur regeringen hanterat SAAB från flera. Dock ej från Mona Sahlin som tyckte att staten redan i november borde ha förstatligat företaget.
Skattebetalarna kan vara glada över att hennes inflytande över svensk politik är och ser ut att fortsatt vara något begränsat.

torsdag, juni 11

Vem är fattig

En ofta återkommande diskussion är hur många barn som växer upp i fattiga hem. Svaret på frågan beror förståss på hur man mäter fattigdom. Vi väljer ofta relativ fattigdom dvs att se på inkomsterna i en familj i relation till andra familjers inkomster. I Nordkorea där alla lever på samma eländiga nivå finns därmed inte några fattiga. Det andra måttet är att faktiskt se på hur mycket pengar familjen har. Därmed kan en jämförelse göras mellan olika länder. Det är ju dessutom så att mat och kläder betalas med kronor och inte med relationen till hur mycket andra tjänar.
På Dick Erixons blogg hittar jag en mycket intressant jämförelse mellan olika länder. Jag ska villigt erkänna att även jag gått på myten att det i USA finns så många fattiga men i absoluta termer finns det kanske fler fattiga i Sverige än det finns i USA. Följ den här länken.

onsdag, juni 10

Centerpartiets starka fästen

Gläds åt att Centerpartiet gick fram i Stockholms län. Får då höra att det inte är så intressant för att Centerpartiet i Stockholms län är så små så små så små jämfört med andra län där man är jättestarka. Det glöms då att mandat inte baseras på procent utan antal människor som röstar. Då står Stockholms län för dryga 12% av Centerpartiets röster medan Centerpartiet här i Gävleborg står för dryga 3% av Centerpartiets röster i landet. Stockholmscentern är alltså fyra gånger så stor som Centerpartiet i Gävleborg.

Fler korrekta sjukskrivningar

Efter att svenska läkare fått ett hjälpmedel att föreslå rätt längd på sjukskrivningar i sina intyg minskar antalet sjukskrivningsdagar. Tidigare har det funnits uppseendeväckande skillnader mellan hur lång sjukskrivning en viss diagnos renderar. Ju längre norrut desto längre sjukskrivning. Dessutom minskar skillnaden mellan könen.
Det ser ut som att kvinnor tidigare inte fått behandling utan istället blivit sjukskrivna. Med tydligare regler för hur sjukskrivning ska användas har kanske kvinnor fått rätt behandling istället för onödig sjukskrivning.

Kömiljarden en succé

Jag ska erkänna att jag var mycket tveksam mot att införa kömiljarden. Orsaken var att Socialstyrelsen konstaterat att orsaken till köer i den svenska sjukvården inte är brist på resurser utan brist på nytänkande och engagemang från landstingsledningarna. Om det inte var brist på pengar som var orsaken till köer tyckte jag det var ologiskt att bota köer med mer pengar. Att med en miljard få landstingsledningarna att prioritera köer och släppa fram nytänkande kändes billigt men det har visat sig fungera.
Efter ett halvår är nu halva köerna borta.
Tråkigt dock att inget av de två landsting som ligger mig varmast om hjärtat, Gävleborg och Jämtland, lyckats särskilt bra.

Kryssandet

I EP valet är kryssen viktiga. Svensson och Corazza Bildt har på sina kändisskap kryssat sig till platser i parlamentet. För Centerpartiet ändrar inte kryssen på listordningen. Lena Ek går mot en, precis som för fem år, sedan en storseger. Bara Alf Svensson och Marit Paulsen har tagit en större andel av sina respektive partiers kryss. Det var förväntat och ett kvitto på att hon av många lyfts fram som den skickligaste europa parlmanterariker bland svenskarna.

Av Centepartiets övriga fyra toppkandidater lyckas de två män som närmar sig sextio ta fler kryss än de två kvinnor som är hälften så gamla. Jag är lite besviken måste jag tillstå men Kent Johansson och Håkan Larsson är att gratulera. De har gjort mycket goda insatser. Abir Al-Sahlani och Marie Wickberg borde också vara mycket nöjda med sina insatser. Med tanke på att Håkan och Kent varit aktiva i Centerpartiet sedan sent 60 tal har både Abir och Marie lyckats på en betydligt kortare tid få ett starkt förtroende både i partiet och bland väljarna. Det är två mycket duktiga kvinnor som om de vill har stora och viktiga uppgifter framför sig i politiken.

måndag, juni 8

Lokala effekter

Gårkvällens valresultat analyseras just nu fram och baklänges. Tydligt i Centerpartiets siffror är att våra kandidater haft stort genomslag i sina hemområden. Marie Wickberg fick C att öka med 4,1% i Sunne. Abir Al Sahlani är sannolikt en god förklaring till att C i Stockholms län ökat med 0,4% och att man i Stockholms stad ökar med 1%. Håkan Larsson har även han kampanjat bra på hemmaplan där C i Krokom ökat med 4,8%.
Bakom de procentuella ökningarna måste även resultatet från 2004 vägas in. C gjorde mycket bra val 2004 i Övertorneå (Ylivainio effekten) varför det inte är så konstigt att Tornedalen uppvisar stora minus för C. I Lena Eks Valdemarsvik gjorde C ett mycket bra val 2004 varför ett minus är lätt att förstå. Dock har Lena lyckats mycket bra. C är nästan lika stora som S i hennes hemkommun.
Även i Hudiksvall och Ljusdal noteras plussiffror för C. Inte konstigt med tanke på att valet 2004 i norra Hälsingland var en katastrof för C på grund av att HT:s förre politiske redaktör Jörgen Bengtsson bildat ett eget "Nej till EU parti".

fredag, juni 5

Söder och Fälldin

Karin Söder och Thorbjörn Fälldin har skrivit en mycket bra debattartikel om vad valet egentligen handlar om. Deras slutsats att kryssa den som av Aftonbladet utsetts till Sveriges mest kompetenta EU parlamentariker, Lena Ek, är heller inte fel. Önskar jag fick sätta fler kryss än det jag redan beslutat att sätta. Vi har tre oerhört duktiga kvinnor i topp på C listan.

Döda Lill Kalle

Lill Kalle visste nog inte att han hette Lill Kalle när han som älgkalv under veckan kom bort från sin mor. Förirrade sig till en tungt trafikerad väg. En närboende försökte mota bort honom men misslyckades. Ingen mamma dök heller upp så den närboende ringde polisens sambandscentral. Fick där veta att han hade två alternativ. Om Du har jaktlicens kan Du avliva Kalle. Ring annars till älgparken i Mo så tar de hand om honom. Då jaktlicens saknades ringdes till Mo, där för övrigt redan älgparet Viktoria och Daniel med avkomma bor, som hämtade Lill Kalle.
Där kunde historien ha slutat om det inte varit för den övernitiske åklagaren. För övrigt samma åklagare som härförleden tänkte åtala barnmorskor som förskrev p piller till 14 åringar för medhjälp till våldtäkt. Han såg det allvarliga brott som hade begåtts av Älgparken i Mo. Beslöt att högt prioritera detta genom att skicka två poliskonstaplar till Mo för att avliva Lill Kalle. Som tur var hade Lill Kalle varskotts och höll sig därför tillsammans med Viktoria, Daniel och deras kalv undan för den av åklagaren utskickade dödspatrullen.
Jag kan tänka mig att historien om Lill Kalle inte hjälper justitieminister Ask när hon inför finansdepartementets budgetavdelning ska argumentera för att såväl åklagare som poliser behöver förstärkta resurser.

torsdag, juni 4

Klok redaktör

Ser i det förnämliga dagbladet HT att den alltid lika välövervägde och insiktsfulle redaktör Fredrik Jarl har kommit fram till en klok slutsats angående söndagens kryssande.

Ska nog börja prenumerera på den tidningen.

Lokalval i England

Idag är det lokalval i England. De stackars lokalpolitikerna från Labour väntas åka på storstryk. Inte beroende på att de själva gjort ett dåligt jobb utan på att flera av Labours parlamentsledamöter ertappats med alltför många fingrar i allt för stora syltburkar. Man har konsekvent utnyttjat möjligheten att få ersättning för dubbelt boende till att lyxrenovera och att köpa fågelhus.
Excesser på motsvarande nivå tror jag inte finns i Sverige. Däremot finns riksdagsledamöter som konsekvent utnyttjar förmåner till sista öre. Jag har lite svårt att förstå hur man låter girigheten gå ut över möjligheten att få respekt hos väljarna.
Med jämna mellanrum går riksdagsjournalisterna igenom ledamöters taxiåkande. Det visar sig då att vissa ledamöter alltid förösker använda allmänna transportmedel för att ta sig mellan Riksdagen och hemmet medan andra konsekvent åker taxi.
Träffade i lördags en företagare från Hofors som berättade hur provocerande man i Hofors upplevde det vara när man kom till Gävle med Stockholmståget. Alla från Hofors tog tåg eller buss den sista sträckan medan Riksdagsmannen alltid beställt taxi. Varför utsätta sig för den typen av diskussion. Vilken journalist som helst kan begära fram kvitton på taxiresor och kartlägga hur riksdagsledamöterna använder sina förmåner. Om det görs på ett sätt som väcker respekt hos väljare eller motsatsen.

onsdag, juni 3

Grattis Östhammar

Östhammar får lagret för kärnbränsle enligt pressmeddelande från SKB. Jag vill gratulera kommunalrådet och centerpartisten Jacob Spangenberg som lagt ner ett stort arbete för att få en mångmiljardinvestering till kommunen.
Berget i Östhammar är mer homogent och ej lika vattenbärande som berget i Oskarshamn.
Berget har talat säger SKB.

Ord och inga visor

Socialstyrelsen har idag kommit med svidande kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin. Kvaliteten är så skiftande i landet att den ej längre uppfyller lagens krav om en god hälsa och vård på lika villkor.

För att belysa skillnaderna väljer man att beskriva två patienter som visar att vården ges på helt olika villkor. Exemplen är hämtade från Socialstyrelsens tillsyn och beskriver autentiska fall. Det finns en del att ta tag i...

Patient A och B
Barnen hade liknande symtombild med ”bråkighet”, motorisk oro och ag-gressivitet mot andra barn, parat med oförmåga till kamratkontakt. De var ungefär lika gamla när föräldrarna sökte hjälp hos BUP. Båda barnen var i sexårsåldern, och föräldrarna sökte BUP efter att förskolan eller skolan uppmanat till detta.
Patient A
och hans föräldrar fick tid för bedömning omgående. Efter ett bedömnings-samtal hos kuratorn, med noggrann anamnes, diskuterades ärendet i teamet. Patienten undersöktes tidigt av en läkare, även med somatisk undersökning. BUP inhämtade uppgifter från barnavårdscentralen (BVC), föräldrarna och skolan. Det blev tidigt klart att en neuropsykiatrisk utredning skulle göras, och skolan tog ansvaret för att göra en s.k. basutredning med hjälp av skol-psykologen. BUP upprättade en gemensam behandlingsplan med skolhälso-vården och elevhälsan, tillsammans med föräldrarna. Utredningen ledde fram till diagnosen ADHD och avslutades hos BUP drygt ett halvår efter den första kontakten. Det framkom av dokumentationen att BUP gjort diffe-rentialdiagnostiska ställningstaganden och på vilka grunder man ställt dia-gnos. Under mellantiden samverkade BUP väl med andra som gjorde insat-ser för barnet och familjen. Bl.a. gjordes pedagogiska insatser i skolan, och föräldrarna fick utbildning. Från BUP deltog huvudsakligen en psykolog och en sjuksköterska i kontakterna, med hjälp av vissa läkarinsatser. Patien-ten fick läkemedelsbehandling, och uppföljningen visade att patientens och familjens situation hade förbättrats betydligt. Det fanns ett tydligt och väl dokumenterat teamarbete kring patienten.
Patient B
och hans föräldrar träffade BUP tillsammans med skolan i ett nätverksmöte. Ärendet tilldelades kuratorn som träffade föräldrarna först efter fem måna-der och därefter bedömde patienten under sju månader med s.k. samlek i sandlåda. Kuratorn bedömde att patienten behövde terapi, utan att ställa en mer specificerad diagnos. Terapin vidtog och bestod också av samlek i sandlåda. Att döma av dokumentationen föreföll kuratorn vara ensam be-handlare, och det fanns ingen dokumentation från någon form av teamdis-kussioner. Det fanns inte heller någon behandlingsplan eller några behand-lingsmål. Efter ytterligare åtta månader avbröt föräldrarna behandlingen och krävde att barnet skulle utredas för ADHD. Skolpsykologen började testa barnet. Efter beslut om ADHD-utredning skickade BUP en remiss till klini-kens eget neuropsykiatriska team. Ett halvår senare påbörjade BUP en egen basutredning. Efter ytterligare ett halvår ställdes även i detta fall diagnosen ADHD. Ett år efter diagnosen fick barnet läkemedelsbehandling, dvs. nästan fyra år efter att familjen sökt hjälp första gången. Det fanns få tillfällen då samverkan med skolan dokumenterats under förloppet.

tisdag, juni 2

Abir är min kandidat

Centerpartiets lista har på tredje plats Abir Al-Sahlani. Hon är suverän. Gjorde i morgonens TV soffa mycket bra ifrån sig. Lyckades dessutom med en liten kupp.

Ska få mitt kryss på söndag.

måndag, juni 1

Rökfri arbetstid

Allt fler arbetsgivare väljer att införa rökfri arbetstid dvs att det ej är tillåtet att röka på arbetstid. Den som vill röka gör det före eller efter arbetet. Lunch är ej arbetstid. Rökpaus däremellan kan möjligen ske om vederbörande stämplar ut. Där man valt att ej betala lön för rökpauser leder det till att rökningen minskar vilket leder till friskare personal.

Bland kommunerna har 63 fattat beslutet.

Regeringskansliet föregår i det här fallet ej med gott exempel. Hos oss är det tillåtet för anställda att använda del av arbetstiden till rökning.