onsdag, april 29

Överraskning?

Idag berättar Thomas Östros om sossarnas alternativ till regeringens vårproposition. Svenska folket slås nu på morgonen av förvåning. Östros lovar mer pengar, mycket mer pengar till kommunerna. Mer än vad konjunturinstitutet föreslagit. Mer än vad till och med SKL själva har begärt. Är det inte fantastiskt en så klok och duktig opposition landet har begåvats med. Lyckas hitta så många variationer på temat "så drar vi sedelpressen igång".

Tyvärr verkar inte det otacksamma och obegåvade svenska folket ha förstått så kloka och ansvarstagande Östros och Ohly är då Sverige tillsammans med Italien är de enda länder i EU där regeringen i den svåra lågkonjunkturen blir starkare och starkare för varje opinonsmätning som görs.

tisdag, april 28

Lenin

Kan inte låta bli att citera det mycket intressanta nyhetsbrev jag med jämna mellanrum får från den förre generalkonsuln i New York numera generaldirektören på Svenska institutet Olle Wästberg. Han ger där mycket bra kommentarer till amerikansk politik, tips på vad man kan göra i New York men den här gången även en kommentar till att Leninpriset nu utdelas i Sverige. Värt att betänka då det nu för första gången finns möjlighet att vi i den svenska regeringen kan få in ledamöter som har haft Lenin som lärofader.

Han skriver följande kloka ord:

Jan Myrdalsällskapet har – passande nog för att hedra just Jan Myrdal – instiftat ”Leninpriset”. Varför just Lenin? Cecilia Cervin, ordförande i Jan Myrdalsällskapet, säger: ”I första hand är det meningen att få människor att haja till. Sedan vill vi att de ska tänka på vad som var Lenins uttalade politiska program.” För Lenin var program och taktik samma sak. Och värt att ”tänka på” också idag. Den 11 augusti 1918 skrev Lenin ett telegram till de kommunistiska myndigheterna i Nizjnij-Novgord: "Kamrater! Upproret bland de fem kulak-volosterna måste slås ned skoningslöst. Hela revolutionens intresse kräver detta, eftersom vi nu har framför oss vårt slutgiltiga avgörande slag "med kulakerna". Vi måste statuera ett exempel. 1) Ni måste hänga (och häng dem så att folk ser det) minst 100 beryktade kulaker, rika samt blodsugare. 2) Publicera deras namn. 3) Beslagta all deras säd. 4) Avrätta gisslan i enlighet med gårdagens telegram. Detta måste utföras på ett sådant sätt att folk i en omkrets av hundratals mil kan se, darra, veta och skrika: låt oss kväva och strypa de blodtörstiga kulakerna. Telegrafera att ni har fått anvisningarna och effektuerat dem. Hälsningar, Lenin. P.S. Använd era mest hårdföra män för detta."Lenin var början på det som gjorde 1900-talet till ett svart århundrade.

Ny gymnasieskola

Idag har Jan Björklund presenterat förslaget till ny gymnasieskola. Problemen har varit stora med den nuvarande gymnasiskolan. Inte minst att så många hoppar av.
En av de viktigare förändringarns som jag ser är att de yrkesinriktade gymnasieprogrammen ska bli just yrkesinriktade. Där utökas tiden för yrkesämnen från dagens 1350 poäng till 1600 gymnasiepoäng och gymnasial lärlingsutbildning införs som alternativ väg på dessa program.
Dagens kärnämnen ersätts med gymnasiegemensamma ämnen, som kan variera i omfattning mellan de olika programmen. Historia blir ett nytt gymnasiegemensamt ämne. Samtidigt införs möjlighet att välja lärlingsutbildning.
Det betyder att den studietrötte 16 åringen till stor del kan välja bort teoretiska ämnen och inrikta sig på yrkesutbildning.
Mot detta opponerar socialdemokraterna med kraft. Ingen ska kunna välja bort!!!!!
Ska bli intressant att i valrörelsen få diskutera alliansens gymnasieskola där den som vill ska få en bra yrkesutbildning och kunna välja bort att skaffa sig högskolekompetens under gymnasieåren som då ställs mot sossarna där alla ska bli akademiker.

Hört i korridoren

Samtliga regeringar inom EU drabbas i krisens spår av sjunkande opinionssiffror. Alla utom den svenska och den italienska regeringen.
Men Mona Sahlin har bedyrat att hon inte grips av panik. Hon är dock oroad får två saker:
För det första att de samarbetsgrupper hon, Lars Ohly och Peter Eriksson tillsatt inte ska komma överens.
För det andra att de samarbetsgrupper hon, Lars Ohly och Peter Eriksson tillsatt ska komma överens.

måndag, april 27

Långt mellan Södertälje och Nyköping

I Södertälje förbereder SCANIA, en av världens största lastbilstillverkare sig på en 10% lönesänkning. VD Leif Östling går i spetsen genom att sänka sin lön.
Landstinget i Södermanland har, liksom andra landsting, mycket svag ekonomi på grund av lågkonjunkturen. Landstingsstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jörgen Danielsson, tycker att det är rätt tidpunkt för att beställa en kristallkrona till sitt tjänsterum på landstingskontoret i Nyköping.

Det mentala avståndet mellan Södertälje och Nyköping är långt.

söndag, april 26

Tydligare kan det inte vara

Kvällens Agenda var bra. Rätten att söka vårt i annat EU land exemplifierades med en 26 årig gravt överviktig flerbarnsmamma. Av inslaget framgick att det definitivt inte handlade om en höginkomsttagare, snarare motsatsen. Hon skulle få vänta i år på att få sin fetmaoperation i Sverige. Tog då steget att låna 100 000 kronor för att kunna få operationen direkt i Tyskland. Hade testat att få ett förhandsbesked från Försäkringskassan för att slippa låna pengar men fått veta att förhandsbeskedet skulle komma samtidigt som hon fick tid för operation i landstinget!!!!

Därefter följde debatt mellan Marita Ulvskog och Marit Paulsen. Rätten att söka vård i annat EU land är nämligen en av de hetaste frågorna i EP valet om några veckor. Marit, som talade för hela Alliansen, tyckte att individen kunde fatta beslutet medan Ulvskog, som väl talade för vänsterkartellen, tyckte att landstinget skulle bestämma.

Ibland är politiken väldigt tydlig.

torsdag, april 23

Debatt på Vitalis

Debatterat framtidens sjukvård på Vitalismässan i Göteborg. Socialdemokraterna representerades av Ylva Johansson.
Det är slående hur andefattiga socialdemokraterna är i sin sjukvårdspolitik. Ylva lanserade tre djärva grepp för att få ordning på den svenska sjukvården.
Mindre byråkrati. Hon har i princip köpt det program som Centerpartiet och Kenneth Johansson lanserade före jul. Men Ylva vill nog att man från staten ska se till att landstingen anställer fler läkarsekreterare. Hon tycker ju att det är bra om staten styr viktiga saker som att gamla ska dricka nubbe fem gånger per år....
För det andra vill komma åt brister i kvaliteten. Även där är hon nog helt överens med alla oss andra. Mer av öppna jämförelser är redan på gång. Vi håller på att skärpa till Socialstyrelsens tillsyn av hälso och sjukvård och dessutom kommer nya regler för patientsäkerhet.
För det tredje vill Ylva att statens ska certifiera alla som vill bedriva sjukvård. Hur nu det ska gå till. Det hon sannolikt menar är att de privata entreprenörer som vill etableras sig inom äldreomsorg eller sjukvård ska godkännas av staten. Märklig idé.
Ylva saknade helt tankar kring hur det stora problement med köer ska åtgärdas. Hon är emot valfrihet. Emot att vårdval införs i landet. Emot att privatläkare får sälja sin mottagning vidare och emot att svenskar ska få söka vård utomlands.
Med sig hade hon Elina Liina från vänsterpartiet som tyckte att allt skulle lösa sig om landstingen fick miljarders miljarder i tillskott och miljöpartiet som tyckte att allting går att lösa med mera IT.
Sjukvårdsdiskussion i valet 2010 kommer att bli intressant.

onsdag, april 22

Väninnan

Eva Franchell var Anna Linds vännina och den som fanns vid hennes sida vid mordet på NK. Hon har skrivit boken Väninnan som är mycket läsvärd. Idag bjöd SACO sina medlemmar på regeringskansliet på lunchsmörgås och ett föredrag av Eva F. Hon ville träffa sina tidigare kollegor för att själv få berätta. Det var gripande att lyssna. Hon har fått kritik för att hon i boken återger diskussioner som hon hört i andra hand. Fick på lunchen frågan om det var påhittat eller sant. Hon berättade att hon som journalist pratat med ett antal källor och fått beskrivningen verifierad. För att skydda källor har hon valt att skriva berättelsen som om själv var med men inte varit det.

För den som inte läst boken kan den rekommenderas.

tisdag, april 21

Uppsala universitetsaula

Var under eftermiddagen inbjuden till den pågående barnläkarveckan som i år går av stapeln i Uppsala. Debatt i universitetsaulan. Känns högtidligt att sitta på podiet tillsammans med barnläkaren Lars H Gustafsson och vd för Martinas barnsjukhus.
Temat var offentlig kontra privat barnsjukvård, fördelar och nackdelar. Det visade sig att vi var överens. Lars H som skulle vara mot slutade med att säga "min version är att få ett privat Martinas barnsjukhus att med offentlig finansiering etablera sig i Rosengård där jag arbetat som skolläkare". Det är min vision också kunde jag säga. Många fler sjukvårdsenheter som är privata men som har en offentlig finansiering.

Fick en Mumin mugg som tack från Barnläkarföreningen.

måndag, april 20

Partikulturer

Katarina Barrling har disputerat på partikulturer. Hon träffade idag oss på centerns samordningskansli för en diskussion. Hennes tes var att det inte bara är ideologi som skiljer partierna åt utan även partikultur.
Delat in partierna efter två axlar där den ena går mellan teoretiker och pragmatiker och den andra axeln mellan individualister och kollektivister.
Allt det jag misstänkt bekräftas. Här är en DN artikel som ger en bra sammanfattning. Jag har avhandlingen för den som vill låna.

Svensk sjukvård på export

Sverige har världens bästa sjukvård. Med den utgångspunkten har regeringens globaliseringsråd gett Gunnar Eliasson, professor emeritus industriell ekonomi KTH, i uppdrag att analysera förutsättningarna för att Svensk sjukvård skulle kunna bli en exportsucce.
Globaliseringsrådet bjöd på lunchmacka och föredragning. Gratis lunch så går jag. Mycket intressant visade det sig vara.
Läsning rekommenderas för den sjukvårdsintresserade.

fredag, april 17

Åklagare Hammarstrand

Åklagare Hammarstrand från Gävle har sagt att han kommer att inleda förundersökning mot den barnmorska som förser en fjortonårig flicka med p piller. Brottsrubricering ska vara medhjälp till våldtäkt. Alla, inklusive riksåklagaren har tagit avstånd från hans tolkning av lagen.

Kanske rätt klokt att skynda på med det lagförslag som innebär att ett tillägg görs i förundersökningskungörelsen (1947:948) om att när beslut fattats om att inleda förunder-sökning beträffande en händelse som inträffat i hälso- och sjukvården ska utredning beträffande det inträffade inhämtas från Socialstyrelsen.

Åklagare må vara duktiga på mycket men att bedöma vad som är rätt och fel i sjukvården kan de behöva kloka råd.

onsdag, april 15

Ahmed, entreprenör från Somalia

Sitter i en konferenssal och lyssnar på Ahmed Hersi, chef för företaget hemtjänst och friskvård i Umeå. Han är en sann entreprenör som erjbuder hemtjänst på 9 språk. Han är född i Somalia Arbetade tidigare åt den kommunala hemtjänsten i Umeå och hade som en av sina brukare en somalisk kvinna i behov av hemtjänst. Hon blev ledsen när Ahmed skulle sluta och föreslog honom att starta ett företag som kunde erbjuda hemtjänst på somaliska. Tänk att en70 årig tant från Somalia kunde komma med en så lysande idé berättar han.

Min verksamhetsidé är nu ”Hemtjänst på Ditt eget språk”. Du väljer vem som ska komma till Dig och vilket språk Du vill tala. Svårare än så är det inte. Vi erbjuder svenska, somaliska, tigrinja, persiska, arabiska och kurdiska. Nu även ett lokalspråk som talas i en del av Gambia.

Bra dessutom för att invandrargrupper som tidigare har haft svårt att få jobb kan nu få jobba hos mig.

Hur svårt kan det vara?

tisdag, april 14

Välfärdslandets gåta

Under påskhelgen läst en intressant bok, Välfärdslandets gåta med underrubrik Varför mår barnen inte lika bra som de har det? Den är skriven av barnpsykiatern Frank Lindblad och barnläkare Carl Lindgren.

Hur kommer det sig att svenska barn och ungdomars psykiska hälsa under decennier har försämrats även i jämförelse med barn och ungdomar från andra västländer.

Kan det vara så att välfärdsstatens biverkningar med diagnoser som hälsomani, stresspanik, välfärdsapati och individfixering drabbar de svenska barnen och ungdomarnas psykiska hälsa?

Mycket intressant läsning som kan rekommenderas.

söndag, april 12

Vad ska Wanja säga?

LOs hemsida kan man som medlem tycka till om vad Wanja ska säga på första maj. Världen befinner sig i en mycket svår ekonomisk kris. Den påverkar hela vårt land med sjunkande BNP, jättelika underskott i kommuner och landsting, snabbt stigande arbetslöshet och LOs ordförande vet inte vad hon ska prata om den första maj.
Hon har avslöjats med ha samlat på sig 24 styrelseuppdrag, släppt igenom en gigantisk pension till AMFs VD och dessutom sett till att ledande LO tjänstemän fått fantasipensioner. Men hon vet inte vad hon ska prata om den första maj.
Nog är det kris i arbetarrörelsen.....

Pinsamt Ylva

Socialdemokraterna föreslår att äldre ska få dricka nubbe och vin fem gånger per år. Därtill ska serveras en godare middag. Kan tänka mig att många som känner Ylva Johansson som en seriös politiker rodnar.
Den första fråga som inställer sig är varför Ylva ska bestämma hur många gånger den äldre ska dricka vin och nubbe? Den andra frågan är om sossarna nu vill bestämma att äldre ska äta god mat fem gånger per år så måste det betyda att de ska äta mat av sämre kvalitet 360 dagar per år. Den tredje frågarn är att det stora problemet för sjukvård och äldreomsorg inom tio år kommer att vara hur vi med skattemedel ska kunna finansiera den nivå som vi idag har. Idag består den svenska befolkningen av tre personer i skattebetalande ålder, 18 till 65, per pensionär. 2025 kommer det att vara två i skattebetalande ålder per pensionär. Ett jätteproblem inom synhåll alltså. För det fjärde har jag hört att Sveriges kommuner just nu går på knäna på grund av lågkonjunkturen. Alliansregeringen tillskjuter 17 miljarder. Sossarna har svarat att det är för lite och för sent men tycker att kommunerna ska bjuda på festmåltid fem gånger per år.
För det femte finns sen årsskiftet Lagen Om Valfrihet, LOV. Den ger möjlighet för de kommuner som så vill att organisera äldreomsorgen på så sätt att den äldre själv väljer vem man vill ha hemtjänst ifrån, kommun, kooperativ eller privat. De kommuner som väljer att använda lagen och ge de gamla makten ger samtidigt möjligheten för de som behöver hemtjänst att köpa tilläggstjänster. Den som vill få känna lukten av bullbak en gång per vecka kan köpa till den tjänsten. Den som vill äta en god trerätters middag varje torsdag kan köpa till den tjänsten. Sossarna var emot LOV. I sossarnas Sverige ska inte den gamla få välja mellan bullbak eller nubbe. Det ska vara nubbe och fem gånger per år.
Pinsamt Ylva!
För det fjärde så finns sen årsskiftet

torsdag, april 9

Två sidor

När dagens stora svenska nyhet är att Annika Östberg numera finns på Hinseberg är det intressant att läsa hur nyheten beskrivs i Lake County News. Det var i Lake County som den mördade polismannen bodde...

tisdag, april 7

Den insiktsfulle

Läser Harald Ullmans betraktelse över hur situationen är i det stora sosse partiet. Han har varit en av de centrala valstrategerna inom Socialdemokratin, numera fristående konsult. Mycket insiktsfull frånsett de nedsättande kommentaren om getost från en Jämtländsk håla.

måndag, april 6

Filipstad

Filipstads Tidning skrev en trevlig artikel efter mitt besök där förra veckan.

Wanjas dag

Idag förväntar sig alla att Wanja ska avgå. Läser i DN att Raimo Pärssinen, s ordförande i Gävleborg, sällar sig till skaran som underförstått kräver avgång. Raimo är rätt duktig på att kräva avgång. Han var en av de som först var ut och krävde Mona Sahlins avgång som minister. Göran Persson lyssnade inte på Raimos råd och lät Mona sitta kvar.

Det är en farlig väg som många ledanden socialdemokrater nu beträder genom att uttmåla Wanja som orsaken till raset i opinionen. Problemet för sosseparitet är mer grundläggande än så.

För det första gjorde framgångarna i opinionsundersökningar under 2007 att det inte fanns någon som helst jordmån i sossepartiet för ett politiskt nytänkande av den typ som både Maud lett i centerpartiet efter 1998, Reinfeldt i moderaterna efter 2002 och framförallt Tony Blair i Labour under 90 talet. Nu är tiden för knapp och dessutom de vännerna i MP och V ett effektivt stopp för nyorientering.

Därtill kommer att Mona Sahlin tvingats till en förödmjukande omsvängning i en för partiet central fråga när hennes strategi att bilda koalition S – MP gick om intet. Det sägs att Thorbjörn Fälldin aldrig återkom med kraft efter att hans plan på att slå samman C och FP inte fick stöd i partiet. När historien om Sahlins tid som partiledare ska skrivas tror jag att hennes nederlag hösten 2008 i den strategiska frågan om framtida regeringssamarbete att beskrivas som den tidpunkt efter vilken hon inte återfick initiativet.

Jag är dessutom övertygad om att hennes analys var klok. Ska sossarna kunna återta makten är det centrala att man klarar av att återfå de mittenväljare som övergav partiet 2006. Det gör man inte genom att ha kamrat Ohly med i båten med möjlighet att bli en framtida finansminister. Höjda skatter är inte ett bra argument för att locka tillbaka marginalväljarna.

Så att likt Raimo Pärssinen skylla allt på Wanja är tycker jag är bra, för Alliansen.

torsdag, april 2

Tågkultur

Som daglig tåg pendlare med X2000 har jag noterat vilken stor skillnad det kan vara mellan olika tågsträckor. Pendlare mellan Gävle och Stockholm är mycket disciplinerade. Tystnad råder. Alla plockar upp jobb och ägnar sig sen åt arbete. Inga högljudda mobilsamtal och möjligen lågmäld konversation. Så är det inte mellan Karstad och Stockholm. Här pratas det och stojas. Högljudda mobilsamtal och skratt.
Min egen teori är att för den som åker tåg en gång varannan vecka så blir resan en social tilldragelse men för varje dagspendlarna så är det arbete som gäller.
Undantaget som bekräftar regeln upplever jag just nu på 1630 tåget från Stockholm till Gävle. På andra sidan gången sitter en man som nu pratat högljutt i telefon i 90 minuter. Först fick hela vagnen höra historien om Patrik som har stora attitydsvårigheter och som jag ska se till kommer att ha en rejäl uppförsbacke framför sig på jobbet. Vi får veta att det inte är så konstigt att Patrik varit arbetslös tidigare. Sen får vi i nästa samtal höra om den j-a kärringen Berit som nu överskridit sina befogenheter och skickat ett mail som hon inte borde ha gjort. F-n ta Berit. Det sista samtalet för Gävle går till chefen och vi får då höra att nu är funderingarna om jag inte ska säga upp mig. Det här var droppen ska Du veta får chefen och alla vi andra i vagnen höra. Vore jag chef skulle jag svara att jag skickar genast blanketten…
Han får vara undantaget som bekräftar regeln att vi som pendlar Stockholm till Gävle är väldisciplinerade arbetsmyror.

Lokman

Lärde igår känna Lokman Atroshi, läkare och entreprenör, som driver företagshälsovård i Östra Värmland, primärvård i Tensta och som nu ska öppna ögonsjukhus i Erbil. Vi hade ett mycket spännande samtal. Lokman hade många intressanta tankar kring hur svensk sjukvård skulle kunna utvecklas och inte minst hur det skulle kunna bli en exportprodukt.
Han berättade att han blivit intervjuad av en DN journalist men var rätt missnöjd med hur det gått till. Jag ville berätta om näringslivsklimat och sjukvårdsutveckling men hon var bara intresserad av mig som invandrare. Till slut sa jag åt henne att jag är mer svensk än vad Du är. Lokman hade tidigare berättat för mig om hans mångåriga flykt med familjen och hur han när de kommit till Sverige sagt till familjen att här ska vi hitta en vacker plats där vi kan bli begravda så småningom.
Idag publiceras artikeln i DN. Vi behöver fler Lokman!

onsdag, april 1

Europas förenta krafter

Först idag på morgonen har jag fått klart för mig att valet till EP den sjunde juni handlar om hur vi ser på Europa i framtiden. Europas förenta krafter sammanfattar vad jag tycker. Om vi samordnar våra krafter kan vi göra så mycket. Stoppa engagemanget i detaljregleringar kring gurkor och istället se att vi kan vara en kraft som faktiskt kan förändra världen.
Känner mig efter en genomgång av partiets budskap i det stundande valet än mer övertygad om att vi kommer att bli en vinnare.
Tog sen tåget till Kristinehamn. Testade min nya telefon som har GPS. Blev oroade när telefonen visade att jag befann mig i Varanasi medan det på perrongen utanför stod Vingåker.
Eftermiddag i Östra Värmland med besök på hälsocentraler och företagshälsovård. Lärt känna Lokman Atroshi. En spännande person. Flykting från irakiska Kurdistan. Läkare som idag bedriver en mycket framgångsrik företagshälsovård i östra värmland. Fler av den kalibern och vi kommer att ha en väl fungerande företagshälsovård och primärvård. Han har så många idéer!!!!
Slutligen möte på Alsters herrgård. Jag pratade centerpolitik och sjukvård. Alltid lika roligt. Fick som tack Cecilia Frödings bok om sin bror "Och minns Du Alia Baba". Har redan på hotellrummet läst halva.