onsdag, juli 15

Sossar och ungdomsarbetslöshet

Ursossen Bo Carlzon skrev i Arbetarbladet att Sverige nog behövde en arbetarregering för att ungdomsarbetslösheten skulle gå ned. Kunde inte låta bli att svara men AB kunde låta bli att publicera....
Således följer här svar till Bo Carlzon

Bo Carlzon skriver att Sverige behöver en vänsterregering för att få ned den höga arbetslösheten. Om en ny regering är lösningen kan det inte vara socialdemokraternas bidrag som Carlzon tror mest på. När vi senast hade en sosseregering var ungdomsarbetslösheten i Gävleborg högre än vad den är idag. Måste vara Carlzons förhoppning att få Lars Ohly som finansminister som gör att han tycker sig se vänsterregering som lösningen på det stora problemet som ungdomsarbetslösheten gör i Sverige stavas .
Jag tror det är svårare än så. Sverige är ett av de EU länder som har den absolut högsta ungdomsarbetslösheten trots att vi vad gäller den totala arbetslösheten ligger omkring snittet.
Orsakerna till att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet har flera förklaringar.
Lagen om anställningsskydd, LAS, bygger på att den som är senast anställd, oftast ung eller invandrare, först får lämna när tiderna blir sämre. LAS gör dessutom företag mindre benägna att anställa, vilket gör att färre jobb skapas. Dessutom gör den att i lågkonjunkturen är det de senast anställda som blir av med jobben, de är nästan uteslutande unga människor och människor med utländsk bakgrund som nyligen kommit in på arbetsmarknaden.
Vi har inte lärlingsutbildning i samma omfattning som de flesta andra länder. Den socialdemokratiska gymnasieskolan byggde på att alla skulle läsa teoretiska ämnen för att få högskolekompetens. Nu får vi istället en gymnasieskola som har en tydlig lärlingsdel, en del yrkesinriktad och en inriktad på högre studier. Det kommer att minska ungdomsarbetslösheten, var så säker.
Vi har dessutom förhållandevis höga ingångslöner för ungdomar. Det har regeringen försökt kompensera genom sänkt arbetsgivaravgift för unga, något som vänsterkartellen tydligt deklarerat att man ska ta bort vid ett maktskifte. Hur någon kan tro att höjd arbetsgivaravgift för ungdomar ska innebära något annat än at ungdomsarbetslösheten ökar är för mig obegripligt. Vad jag förstår är LO positiva till att diskutera möjligheten till förändringar av avtalen för att lägga ingångslönerna i Sverige på nivåer som svarar mot andra länder med lägre ungdomsarbetslöshet.
Den höga svenska ungdomsarbetslösheten är ett problem vi skapat själva. Det blir värre av en svår internationell lågkonjunktur. Det är därför något vi lösa själva. Däremot tror jag inte som Carlzon att det är en vänsterregering med Lars Ohly som är lösningen.