söndag, juli 5

Hemma med sjukt barn

Vård av sjukt barn

En av Sveriges många bra förmåner är att föräldrar kan vara hemma med sina sjuka barn, VAB. Det har kommit rapporter om att fusket varit rätt utbrett med förmånen, barnen får vara kvar på dagis, pappa jobbar och tar samtidigt ut ersättning från försäkringskassan. Det ledde till en ändring. För att få del av förmånen måste intyg uppvisas att barnet inte varit på dagis.
Kritiken mot förändringen var hård från socialdemokraterna.

Det blir för dyrt för Försäkringskassan att kontrollera intygen. Lika bra argument som att säga att det blir för dyrt för ICA handlaren att ha utgångskassor. Alla kan betala i en skål vad man tagit mat för.

Det blir för svårt för förskolan att hålla koll på vilka barn som varit där under dagen och lägga intygslappar i de frånvarande barnens lådor. Bra argument om man inte tycker att det ingår i förskolans uppgift redan idag att hålla koll på vilka barn som är borta och om man därtill tycker att arbetsbelastningen inte minskar mer genom att tre barn är frånvarande än den minut det tar att skriva intyget.

Det blir krångligt för föräldrarna att komma ihåg att lämna in intyget. Lika krångligt som till arbetsgivaren lämna in tidrapport för att få ut lön.

Tidigare i år gjordes jämförelsen mellan antalet uttagna VAB dagar 2009 respektive 2008. Man konstaterade då att det gått åt fler VAB dagar 2009 än 2008 och snabbt drog socialdemokraterna slutsatsen att kravet på intyg från dagis och skola inte haft någon som helst effekt. De krävde och fick debatt i riksdagen. Sossarna glömde dock att barnantalet i infektionskänslig ålder var större 2009 än ett år tidigare och dessutom var infektionstrycket ett helt annat.

Nu har en första preliminär utvärdering av VAB intygen kommit Försäkringskassan. Den visar att vid kontroll första halvåret 2008 var det 8% av de ”sjuka” barnen som var på dagis den dag pappa tagit ut VAB från Försäkringskassan. Första halvåret 2009 var det bara 1%. Betonas bör att det är en preliminär utvärdering. Den slutliga kommer i vinter.

Våra förmåner inom socialförsäkringen är mycket bra. Inte minst möjligheten att vara hemma med sjukt barn. Värnar man den rätten måste man också tycka att det är bra att fusk stävjas. Socialdemokraterna har varit med att bygga upp många av förmånerna. Deras kritik av regeringens fuskbekämpning är oppositionspolitik när den är som sämst.