torsdag, augusti 13

Ett nytt förhållande

Så tog då mitt förhållande med en kär gammal vän, www.anderswjonsson.blogspot.com, slut. Efter tre och ett halvt års daglig kontakt och inte mindre än 1264 inlägg. Den har berett mig mycken glädje. Jag tycker för det första det är kul att skriva även om jag kan prata också. Dessutom har den hjälpt mig att tänka.

Tydligen har bloggen också varit till nöje för fler. Sen jag började skriva har det vid sammanlagt 41 472 tillfällen varit någon som har klickat sig dit. Det senaste året mellan 50 och 100 per dag har gjort sig besväret. Som mest var det 9 dec i fjol då närmare 200 hälsade på. Den dagen skrev jag om att det var klart hur omregleringen av apoteksmarknaden.
Jag tänker inte sluta skriva utan snarare skriva mer men från och med idag på den betydligt enklare www.anderswjonsson.se

Samtidigt lämnar jag verktyget blogspot för det betydligt skarpare worldpress.
När ni, förhoppningsvis, följer med till min nya sida ser ni också att den är ny på många sätt. Hoppas ni också ska tycka den är bättre både till form och innehåll. De 1264 inlägg jag skrivit i den gamla bloggen har mina vänner som hjälpt mig med bloggen lyckats föra över till den nya.

Att jag just idag byter hänger också samman med att jag idag har bestämt mig för att kandidera till riksdagen. Under mina tre flikar Livet, Länet och Landet försöker jag förklara varför.

Så tack kära blogspot för de år som varit. Någon begravning kommer ej att ske utan www.anderswjonsson.blogspot.com får leva kvar i cyberspace men alltså inte innehålla några nya inlägg.

onsdag, augusti 12

Det närmar sig

Nu är det bara en dag kvar....

tisdag, augusti 11

Intet är som väntans tider

Snart är det dags. Två dagar kvar.

måndag, augusti 10

Ungdomsarbetslöshet

Idag har Magnus Svensson och jag en debattartikel i HT på temat vad vi skulle kunna göra för att inte längre ha den högsta ungdomsarbetslösheten.

fredag, augusti 7

Lennart Levi

Jag har idag haft förmånen att på tu man hand under en och en halv timme få samtala med professor emeritus Lennart Levi. Under min läkarutbildninge på 80 talet mötte jag honom för första gången. Han föreläste stressmedicin. Det område på vilket han är en internationell auktoritet. Sen valet 2006 är han riksdagsledamot för Centerpartiet. Riksdagens äldsta med sina 79 år.
Han har i en krönika i Folkbladet beskrivit varför han sen tidigit 60 tal sympatiserat med Centerpartiet och varför han före valet tackade ja till att börja en ny karriär - riksdagsmannens.

Centerpartiet - för där får man gehör..

Förtidspensionärer

I gårdagens Arbetarblad fanns en insändare där någon ondgjorde sig över att en förtidspensionär förlorat förtidspensionen efter att ha jobbat!
Som reglerna ser ut idag måste det antingen ha varit en förtidspensionär som jobbat svart eller någon som jobbat vitt men inte anmält det till Försäkringskassan.

En av många bra förslag som passerade mitt skrivbord under 2008 var just möjligheten för förtidspensionärer att studera, vara aktiva i föreningslivet eller börja jobba (vitt).

Under sossarnas tid producerades 140 nya förtidspensionärer per dag. De fick ingen hjälp tillbaka, tvärtom. Den förtidspensionär som var aktiv i föreningslivet mer än 8 timmar per vecka kunder förlora sin förtidspension. Passivitet skulle det vara. Den som började en kurs på en folkhögskola drabbades på samma sätt av indragen förtidspension. Den som ville förstärka sin usla förtidspension genom att jobba några timmar per vecka var tvungen att jobba svart. Vitt arbete straffades genom indragen förtidspension.
Nu gäller andra regler för de 550 000 som fick förtidspension före juli 2008. De kan studera hur mycket de vill eller studera tills ögonen blöder utan att någon tjänsteman från Försäkringskassan hotar med indragen förtidspension. Alliansregeringen tror nämligen att aktivitet är bra, inte minst för den som är förtidspensionär. Den som vill jobba behöver bara anmäla det till Försäkringskassan så är det fritt fram. Upp till en årsinkomst på 41 000 kronor får man behålla hela förtidspensionen. Om det blir mer än 41 000 per år så reduceras förtidspensionen med halva lönen. Årsinkomst 100 000 från vitt arbete för en förtidspensionär blir alltså en reducerad förtidspension med 30 000 kronor. Den som däremot ertappas med att jobba en enda timme svart riskerar att få förtidspensionen indragen. Alliansen tycker nämligen att svartarbete inte ska uppmuntras.
Tydligare än så kan inte skillnad på vänsterpolitik och Allianspolitik vara.

onsdag, augusti 5

En hövding mindre

Att Marianne Samuelsson ej kunde fortsätta som landshövding var rätt uppenbart. Att hon överhuvudtaget blev landshövding beror på att Göran Persson kom överens med miljöpartiet att de också skulle få en landshövding i sina led och att Marianne var den mest kompetenta miljöpartist man kunde hitta.
Förvånande hur ett tidigare språkrör (partiledare) för miljöpartiet:
Förvånande att ett före detta miljöpartistiskt språkör tycker att strandskyddet är så oviktigt.
Än mer förvånande att ett före detta miljöpartistiskt språkör inte tycker att alla ska vara lika inför lagen utan att rik ska gå före fattig.
Mest förvånande att ett före detta miljöpartistiskt språkrör inte vet att rätten att fritt meddela sig med press och radio är grundlagsskyddad. Den chef som har synpunkter på detta riskerar fängelse.

Däremot har jag svårt att förstå hur många, däribland Expressens ledarsida, nu ondgör sig över att Samuelsson kommer att få sin anställning överflyttad till regeringskansliet. Det är ännu en konsekvens av LAS, lagen om anställningsskydd. Det är förbjudet att sparka en anställd för att han/hon gjort ett fel. Då Marianne Samuelsson är anställd av regeringen så är regeringen skyldig att betala lön och ge henne arbetsuppgifter tills hon går i pension. Av regeringskansliets 4500 anställda är vi bara 150 stycken som är anställda på politikerkontrakt. Det betyder att om väljarna, vilket jag inte tror att de kommer att göra, ger oss sparken om drygt ett år så kan vi inte kräva att få jobba kvar. Vi har då lön fram tills dess vi får ett nytt jobb, dock max ett år. Det brukar i massmedia framställas som en "fallskärm". Man tar då månadslönen gånger tolv och berättar att så mycket får NN när han slutar. I mångas ögon blir det då liktydigt med att någon får ett stort belopp i handen när det i själva verket bara är den vanliga månadslönen som betalas ut tills man hittat ett nytt jobb.
Istället för LAS där det handlar om att klamra sig fast vid ett arbete så länge det går vore det en bättre lösning. Den dag man får sluta får man lön från det gamla arbetet under max två år eller fram tills dess man hittat nytt arbete. Fallskärm åt alla! Skrota LAS!

För det tredje inte har förstått den grundlagsskyddade rätten för alla som arbetar inom offentlig sektor att meddela sig med press och media utan att chefen lägger sig i.

tisdag, augusti 4

Mammon

Socialdemokraternas genomgående tema är "staten borde spendera mycket mer pengar - starta sedelpressarna". I grunden en helt annan oppositionspolitik än den partiet bedrev 91-94 under Ingvar Carlsson då det handlade om ansvarstagande.

Det senaste temat är att staten borde finansiera mer av sjukvården genom att nu ta på sig kostnaden för att vaccinera mot influensa.
I SvD går sossarnas oppositionsråd Nylund Watz ut i en debattartikel och kräver "besked" i vaccinationsfrågan.

Besked behöver väl inte lämnas när vi sen årtionden har en klar princip. Det är landstingen som finansierar hälso- och sjukvård. De landsting som är smarta och väljer att vaccinera sin befolkning kommer att få mycket lägre kostnader för sjukvård kommande år än de landsting som väljer att inte göra det. Svårare är det inte.

Staten har, inte minst i kristider, ett stort ansvar för landstingen och kommunernas ekonomi. Det är att bedriva en ekonomisk politik som medverkar till en så hög sysselsättning som möjligt. Kraftigt ökade budgetunderskott leder ofelbart till lägre sysselsättning. När den internationella ekonomin väl vänder så kommer uppgången att dämpas av att många länder inte haft koll på den offentliga ekonomin. Man tvingas då till stora besparingar för att bekosta ofinansierade stimulanspaket som erfarenhetsmässigt ofta kommer för sent i konjunkturcykeln.

Den svenska regeringen är framgångsrik. Sysselsättningen idag är istort sett densamma som 2006 även om en försämring är att vänta. Igår berättade AFA att man kommer att sänka försäkringspremierna 2,3 miljarder för kommuner och landsting på grund av regeringns framgångsrika förändringar av sjukförsäkringen.

Jag möter ibland centerpartister med en stor benägenhet att lyssna på den socialdemokratiska oppositionen. Man tror att sossarna har rätt när de säger att mer pengar borde spridas över landet. Hoppas att regeringen kan släppa till någon miljard för att de ska få argument mot socialdemokraterna. Har då redan glömt att regeringen satsar 21 miljarder mer på kommunsektorn än vad sossarna gjorde när de hade ansvaret. Glömt de 7,5 miljarder som kom i VÅP. Inte hunnit läsa om de 2,3 miljarder som AFA sänker premierna med. Inte insett att oavsett vilka satsningar regeringen gör på ex vis pensionärer eller kommuner så kommer vänstern alltid att lägga till 10 miljarder och skrika lika högt ty ansvar är dessvärre inte längre socialdemokraternas adelsmärke.

måndag, augusti 3

Pengar till kommuner och landsting

När nu Sverige i snabb takt går från att vara landet med världens friskaste befolkning och världens längsta och flesta sjukskrivningar till att ha sjukskrivningsnivåer jämförbara med andra länder så får det många konsekvenser.
Den viktigaste är att människor inte hamnar i årslånga passiva sjukskrivningar med försämrad hälsa och välbefinnande som följd.
En annan är att kostnaderna minskar för kommuner och landsting. Dels i att man inte behöver betala ut sjuklön och vikariekostnader på samma sätt som tidigare men också genom att försäkringspremierna sjunker snabbt.
AFA har meddelat att man sänker premierna för kommuner och landsting med 2,3 miljarder innevarande år. Fördelat på län ser det ut så här.

Hade Gud fel?

Staffan Danielsson ger sig åter in i debatten om omskärelse där han sen lång tid tillbaka driver uppfattningen att omskärelse av gossebarn borde förbjudas i Sverige. Nu är hans linje att om Gud skapat gossebarnet med förhud må ingen människa ändra på det. Om Danielsson ska använda teologiska argument bör han kanske läsa Första Mosebok 17 kap verserna 11 till 14.

Han har därutöver huvudsakligen tre argument för sin ståndpunkt:

För det första säger han att om inget gossebarn hade blivit omskuret och någon skulle ansöka om att få omskära en nyfödd pojke skulle svaret från Socialstyrelsen bli nej. Därför bör omskärelse förbjudas.

Lika logiskt som att säga att om tobak inte funnits sen tidigare och någon skulle uppfinna tobak skulle ingen ge försäljningstillstånd. Alltså bör tobak förbjudas. Han bortser alltså från omskärelse är en mångtusenårig tradition. Bortser ifrån att majoriteten av män på jordklotet idag är omskurna. Bortser ifrån att för många muslimer och judar är omskärelsen så intimt förknippad med identiteten att åsikten förbjuda omskärelse är lika med förbjuda judar och muslimer att finnas i Sverige. Han bortser också från att enda gången som omskärelse förbjudits i Europa var när Hitler i Nurnberglagarna förbjöd omskärelse.

För det andra säger han att ”Argumenten som anförs för att motivera omskärelse av medicinska skäl känns med förlov sagt mycket konstruerade”.Han bortser då från att det inte är vem som helst som ”konstruerat” de medicinska skälen utan WHO, världshälsoorganisationen som rekommenderat omskärelse som ett sätt att minska spridningen av HIV. WHO har också uttryckt en oro över att så få är omskurna.

För det tredje menar han att eftersom kvinnlig könsstympning är tillåten borde inte manlig omskärelse heller vara det om det nu ska vara lika mellan könen. Jämförelsen upprör mig något. Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Att påstå att det principiellt är samma sak som när föräldrar beslutar att av religiösa skäl eller på grund av uppmaning från WHO avlägsna förhuden på nyfödda pojkar är hårresande.

För den som vill sätta sig in i bakgrunden till den aktuella debatten om varför landstingen ska erbjuda omskärelse rekommenderas Socialstyrelsens rapport från 2007 eller det svar som Socialministern den andra juni i år gav till en riksdagsledamot.

Två kloka sossar

Anna Sjödin fd ordförande i SSU är väl idag mest ihågkommen som sossepolitikern som slogs på krogen, kallade väktaren för jävla svartskalle och hotade polisen med att hon var kompis med justititeministern. Få minns kanske att hon var var orädd i att kritisera det egna partiet och bland annat isa att Bodström "spolade ner svenskarnas integritet i toaletten".

Nu är hon rektor för en nykter (!!!) folkhögskola. I en intervju i SvD är hon fortsatt kritiskt mot sitt parti. Framförallt mot samarbetet med V och MP men även mot den tväromvändning som sossepartiet gjort i integritetsfrågorna.

I intervjun säger hon bl a "– Mitt parti förstår sig inte på frågan. Det blir lite töntigt när vi helt plötsligt försöker framställa oss som integritetens väktare när det var vi som drev fram de största integritetskränkande åtgärderna under vår mandatperiod. " En klok sosse.

Sossarnas agerande i intergritetsfrågan är kännetecknande för den helt nya oppositionspolitik man valt att driva. Under perioden 91 till 94 stod Ingvar Carlsson för en oppositionspolitik som skulle vara seriös och kunna utgöra grunden för en regeringsdeklaration efter en valseger. Också det en klok sosse.

Under Mona Sahlin är det raka motsatsen som gäller. Populismen sitter i högsätet och ingen är rädd för i opposition göra ställningstaganden som man sen inte kan basera en regeringspolitik på. Kanske inser man redan nu att förusättningarna att komma tillbaka till Rosenbad är långt mycket sämre än de var för Ingvar Carlsson 91 till 94.

Evig sjukskrivning

Sverige har tidigare varit unikt i att ge möjlighet för evig sjukskrivning. Det skapade en ohållbar situation där allt fler människor hamnade i årslånga sjukskrivningar. Det ledde också till en passivitet från alla som skulle stötta den sjukskrivne att komma åter i arbete.

Sverige har nu sen ett år tillbaka fått en bortre parentes i sjukförsäkringen. Ingen kan, med några få undantag, vara sjukskriven längre än 2,5 år. Gunnar Axén, socialförsäkringsutskottets ordförande, gör på sin blogg en jämförelse mellan Sverige och andra länder. Möjlighet till två och etthalvt års sjukskrivning är i en internationell jämförelse mycket generöst.

Det förs nu en diskussion vad som ska hända med de 10 000 tals människor som varit sjukskrivna i åratal när de förbrukat sina 2,5 år. Företrädare för vänsterkartellen med stöd från vissa tjänstemän på försäkringskassan målar nu upp bilden av att det blir socialbidrag.

Redan när förändringarna aviserades i budget 08 gjordes det klart att de som passerar 2,5 år inte ska hänvisas till socialbidrag utan få någon form av anpassad aktivering. Hur det förslaget ska ses ut i detalj kommer senast isamband med att budget 10 offentliggörs i september.

fredag, juli 31

Slutet på fem långa veckor

Slutet på semestern närmar sig. Imorgon blir det ett långt jourpass på barnkliniken. Sen på söndag den första av veckans fyra vigslar. Måndagmorgon Rosenbad. Ska bli rätt skönt att sätta igång.

Bedrövlig läsning

GP publicerar en SIFO undersökning som visar att 15% av ungdomarna tycker det är OK att sjukskriva sig utan att vara sjuk. Det är en försämring jämfört med för fem år sedan då 12% tyckte att fusk var OK. Intressant är också att det är en stor skillnad på yngre och äldre. Hos äldre är siffran för att acceptera fusk betydligt lägre.
Mycket fusk sker sannolikt inom de första veckorna då det är arbetsgivaren som har möjlighet att kontrollera. Att använda den möjlighet som man fått att kräva läkarintyg från första dagen skulle stävja fusk.
En ny lag om bidragsbrott finns på plats. En utredning har förslagit möjlighet att spärra den som fuskat att under en period få ta använda sjukförsäkringen. En utredning har också tillsatts om möjlighet att lägga straffavgifter på den som fuskat.
Det finns ett starkt stöd bland ärliga människor som arbetar och gör rätt för skärpa åtgärderna mot fuskare. Endast vänsteroppositionen i riksdagen som tycker att det är fel att klämma åt fuskarna.

torsdag, juli 30

Socialbidrag och sjukskrivningar

Radio Gävleborg använde onsdagen till att prata med vänsterpartist som förklarade att att den ökade kostnaden för socialbidrag förklarades av att regeringen ändrat reglerna för sjukskrivning. Hon fick stöd av en tjänsteman från Socialförvaltningen i Gävle.

Jag ringde upp nyhetschefen för att berätta att det kanske inte var på det viset och fick via mobiltelefon från Hemköps parkering i Östhammar kommentera. Fick senare flera samtal som tyckte att det låtit bra i radiosändningen.

Det är nämligen så här:

Försäkringkassan följer mycket noga vad som händer med de som nekas sjukpenning. Senast i vintras publicerades rapporten "nekad sjukskrivning". Det visar sig att de som nekas sjukpenning ej blir socialbidragstagare. De flesta går tillbaka till sitt arbete.

Jämför man första kvartalet 2006 med första kvartalet 2009 så var det fler som fick sjukpenningen indragen 2006 än det var 2009. Det kommer sannolikt att förändras men indragen sjukpenning kan alltså inte förklara ökningen av socialbidragstagare.

Kostnade för socialbidrag har minskat ända fram till andra halvan av 2008 dvs då hela världen drabbades av finanskris och den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet. Kanske ett rimligare samband.

En av förändringarna i sjukförsäkringen är att Sverige nu också har en bortre parentes, precis som alla andra länder alltid haft. Den är i förhållande till andra länder generös. Efter 2,5 års sjukskrivning finns inte möjlighet att vara sjukskriven längre. Rergeringen har hela tiden varit övertydlig i att de som passerar 2,5 års gränsen ska få hjälp till aktivitet och inte slussas över till passivt socialbidragstagande.

Tack vare den politik som alliansregeringen har fört minskade arbetslösheten rekordsnabbt från hösten 2006 till och med finanskrisen. Antalet sjukskrivningar har minskat liksom antalet förtidspensionärer. Hade inte kursomläggningen skett hade kostnaderna för socialbidrag varit betydligt högre än vad de är idag.